Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Parochiedag 2015 - 31 januari 2015

Wat kan een parochie leren van de spiritualiteit van kloosters?

gepubliceerd: vrijdag, 29 augustus 2014

Kan een pa­ro­chie iets leren van de spiri­tua­liteit die kloosters in onze tijd bij bezoekers zo populair maakt? Die vraag staat centraal op de lan­de­lijke Pa­ro­chie­dag 2015. Wijze abten en abdissen uit Neder­landse abdijen komen naar Hilversum om te ver­tellen over hun spiri­tua­li­teit. Zij komen op zater­dag 31 januari naar het gebouw van omroep RKK om hun weg naar God te delen met vertegen­woor­digers van pa­ro­chies uit het hele land.

foto: RKK
Parochiedag 2015
Abt Gerard Mathijsen en Leo Fijen op blote voeten over het strand
tij­dens de opnames voor de RKK Klooster­se­rie 2014

Verwacht wor­den abdis Marianne van de cla­rissen in Nijmegen, abt Gerard Mathijsen van de bene­dic­tijnen in Egmond, abdis Benedict Thissen van de trappistinnen in Oosterbeek, provinciaal Rob Hogen­boom en broe­der Fer van der Reijken van de fran­cis­ca­nen in Am­ster­dam, Holkje van der Veer van de do­mi­ni­ca­nessen in Huissen en Alberic Bruschke van de trap­pis­ten in Diepenveen.

Dit biedt een unieke kans: u hoeft als deel­nemer niet naar het klooster, het klooster komt naar u toe. De broe­ders en zusters praten plenair over hun zoek­tocht naar God, maar gaan ook in work­shops in gesprek met vertegen­woor­digers van pa­ro­chies. Wat is de bete­ke­nis van stilte in de li­tur­gie, waar liggen kansen voor vespers, wat kan de spiritua­liteit van kloosters toe­voe­gen aan de vie­rin­gen in de paro­chie­kerk?

Wijze abten en abdissen komen naar Hilversum. Komt u ook? Laaf u aan hun wijs­heid, aan hun inzichten en aan hun spiritua­liteit. Meld u nu al aan voor deze bij­zon­dere lan­de­lijke Pa­ro­chie­dag, die voor de laatste keer wordt gehou­den onder verant­woor­de­lijk­heid van omroep RKK. En na­tuur­lijk zijn er de bekende gezichten van deze omroep: Roderick Vonhögen, Wilfred Kemp, Hella van der Wijst en Leo Fijen. Fijen leidt deze dag en zal de abten en abdissen ook plenair inter­viewen.

Wordt uw pa­ro­chie Pa­ro­chie van het jaar?

Verder wordt deze dag de pa­ro­chie van het jaar bekend gemaakt. Daarvoor komen dit keer die pa­ro­chies in aanmer­king die op vernieuwende wijze de spiritua­liteit van het monas­tieke leven hebben ver­werkt in de li­tur­gie. Denkt u dat uw pa­ro­chie hier voor in aanmer­king kan komen, meld u dan aan met een korte beschrij­ving waarom, bij: pa­ro­chie­dag2015@omroeprkk.nl onder vermel­ding van ‘nominatie Pa­ro­chie­dag 2015’.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose