Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Koortocht Nieuwe Bavo

Zondag 27 juli - Kathedrale basiliek Sint Bavo

gepubliceerd: zaterdag, 19 juli 2014
Koortocht Nieuwe Bavo
De -op de foto nog wat stoffige- bis­schops­ze­tel

Op zon­dag 27 juli kunnen liefhebbers mee met een speciale rond­lei­ding rond het hoog­koor van de ka­the­drale basiliek St. Bavo aan de Leidse­vaart. Na de omvang­rijke res­tau­ra­tie is het hoog­koor van dit op een na grootste kerk­gebouw van Neder­land in al haar glorie weer zicht­baar voor publiek.

De rond­lei­ding zal langs, en deels over, het bis­schop­pelijke hoog­koor gaan en ver­schil­lende onder­delen behan­delen. Het betreft hier de voor een ka­the­draal zo belang­rijke ker­ke­lijke symboliek. Door­gaans wordt bij het ontwerp en bouw van een kerk aan het hoog­koor extra aan­dacht besteed. Dit is zeker ook bij de St. Bavo het geval en dit is te merken aan de vaak kleine details die in het voor­bij­gaan mak­ke­lijk over het hoofd wor­den gezien.

De rond­lei­ding begint om 13.30 uur en duurt ongeveer een half uur. Het adres is Leidse­vaart 146, Haar­lem, ingang Bottemanne­plein (torens). De entree­prijs bedraagt 5 Euro. Deelname alleen moge­lijk na aanmel­ding via vrien­den@rkbavo.nl o.v.v. koor­tocht.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose