Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Condoleances en gebed bij vliegramp Ukraine

Vlucht MH17 van Amsterdam naar Kuala Lumpur, MaleisiŽ

gepubliceerd: vrijdag, 18 juli 2014
foto: Tom Jutte
Vlag halfstok op Luchthaven Schiphol (foto: Tom Jutte)
Vlag halfstok op Luchthaven Schiphol

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. J. Punt en zijn hulp­bis­schop Mgr. J. Hendriks hebben geschokt gerea­geerd op het bericht dat een vliegtuig van Malaysian Airlines op weg van Am­ster­dam naar Kuala Lumpur in de ooste­lijke helft van Ukraine is neergestort. Daarbij zijn alle 298 inzitten­den om­ge­ko­men, waar­on­der 192 Neder­lan­ders.

Medeleven

De bis­schop­pen betuigen hun diepe medeleven aan de fami­lie­le­den en vrien­den van de slacht­of­fers, die nu zo vol­ko­men on­ver­wacht hun dier­ba­ren moeten missen onder deze tra­gische omstan­dig­he­den.

Viering in Ka­the­draal

Zij roepen alle gelo­vi­gen op vandaag te bid­den voor de slacht­of­fers en hun nabe­staan­den, maar ook bij­zon­der in de vie­rin­gen van het aanstaande weekend. Hulp­bis­schop Mgr. J. Hendriks zal dit heel bij­zon­der doen aanstaande zon­dag tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring in de Ka­the­draal. De vie­ring begint om 10.00 uur.

Hulp

De bis­schop­pen hopen dat de nabe­staan­den alle hulp krijgen die nodig is om dit vre­se­lijke verlies te kunnen ver­werken en een waar­dig afscheid moge­lijk te maken.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose