Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

In memoriam prof. dr. Gerard van Wissen

gepubliceerd: dinsdag, 15 juli 2014

Met diep leedwezen heeft de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam kennis geno­men van het over­lij­den van Professor Dr. G.J.M. van Wissen op 14 juli jl.

Gerard van Wissen was sinds vele jaren intensief betrokken bij het Bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam. Naast zijn werk­zaam­heden voor de Pa­ro­chie van Lange­dijk en voor het tijd­schrift “Communio” gaf professor van Wissen ook lange tijd les aan het groot­semi­na­rie van het Bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam en aan de Diaken­oplei­ding.

In november 2013 werd professor Van Wissen nog onderscheiden als Ridder in de Orde van Sint-Silvester
In no­vem­ber 2013 werd professor Van Wissen nog on­der­schei­den als Ridder in de Orde van Sint-Silvester

Gerard van Wissen was samen met Mgr. Punt de grond­leg­ger van het Instituut voor de Sociale Leer van de Kerk. Hij nam het ini­tia­tief voor het oprichten van dit instituut na zijn emeritaat als Hoog­le­raar staats­recht in Am­ster­dam. Op het gebied van de Sociale Leer van de Kerk heeft prof. Van Wissen baan­brekend werk verricht. Voor zijn vele werk en bijdragen werd professor van Wissen op 29 November 2013 door Z.H. de Paus benoemd tot Ridder in de orde van St. Sylvester.

De gedachten en gebe­den van de bis­schop gaan uit naar de nabe­staan­den van Prof. Dr. Gerard van Wissen.

Requiem

De plech­tige gezongen H. Mis van Requiem is op zater­dag 19 juli om 10:30 uur in de St. Jan de Doper­kerk, Dorps­straat 516 te Noord-Scharwoude (www.sintjandedoper.nl).

Zie ook het memoriam op de web­si­te van het CSLK waar prof. dr. Gerard van Wissen voor­zit­ter van was:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose