Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bezoek van Mgr. Gudziak

Eparch van de Oekra´ens Grieks Katholieke Kerk

gepubliceerd: woensdag, 28 mei 2014
Bezoek van Mgr. Gudziak
Mgr. Punt ont­vangt Mgr. Gudziak

Op 28 mei heeft Mgr. J.M. Punt, Mgr. Borys Gudziak ont­van­gen. Hij is bis­schop van de Eparchie St. Volodymyr de Grote in Parijs voor de Grieks-Katho­lie­ke Oekraïners in Frank­rijk, België, Neder­land, Lu­xem­burg en Zwitserland.

Mgr. Gudziak heeft met Mgr. Punt ge­spro­ken over de  katho­lie­ke uni­ver­si­teit in Lviv, waar­van hij lange tijd rector is geweest, en waar veel pries­ter­stu­den­ten hun studie volgen, over de moei­lijke situatie in de Oekraïne, en over de pas­to­rale zorg voor Oekraïense gelo­vi­gen in zijn Eparchie en in het bij­zon­der in Neder­land.

Mgr. Punt heeft aan Mgr. Gudziak ten afscheid een reliek­hou­der met relieken van de H. apostel Andreas aan­ge­bo­den. De dank­ba­re bis­schop herinnerde eraan dat de H. Andreas volgens de over­leve­ring de plaats waar later de stad Kiev werd gesticht, heeft bezocht.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose