Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongeren vieren Palmzondag

gepubliceerd: woensdag, 16 april 2014

Jong Bisdom Haarlem-AmsterdamZondag 13 april 2014 kwamen 75 jon­ge­ren bij elkaar voor een mooie dag in Haar­lem. De dag begon met een bij­zon­dere vie­ring in de St. Joseph­kerk met de hulp­bis­schop, mgr. Hendriks en de Lifeteen­band: Living Tree.

Een vie­ring die vaak een wat dubbel gevoel geeft; Eerst het verhaal van Jezus die wordt toegejuicht als Hij Jeru­za­lem binnentrekt, daarna het lij­dens­verhaal als voor­be­rei­ding op Pasen komend weekend. De hulp­bis­schop hield de jon­ge­ren tij­dens zijn homilie de vraag voor “Waar ligt je schat?”.

Na de vie­ring ver­trok­ken de jon­ge­ren naar Stem in de Stad, een centrum dat zich in zet voor dak- en thuis­lozen in Haar­lem.

Charlotte Glorie

Daar beleef­den we een bij­zon­der optre­den van klein­kunstenares Charlotte Glorie. Charlotte is name­lijk blind en zij legde op een komische manier uit in wat voor gekke situaties je dan soms terecht kan komen. Omdat ze blind is heeft ze vaak een hand nodig, iemand die haar de weg wijst. "In hoeverre zien jullie eigen­lijk altijd even scherp? Jezus doet ons een uit­no­di­ging, om Hem te volgen, zijn hand te pakken."

Vier work­shops

Na het hoofd­pro­gram­ma wer­den vier work­shops aan­ge­bo­den:

  1. Verder in gesprek met Charlotte Glorie.
  2. Work­shop met de hulp­bis­schop naar aan­lei­ding van de vraag van de rijke jongeling in de Bijbel: "Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?" (Mt. 19:16) Deze vraag leek name­lijk veel overeen­komsten te hebben met het thema wat de paus voor deze dag gekozen had; "Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het Ko­nink­rijk der hemelen." (Mt. 5:3) Jon­ge­ren mochten zelf een ant­woord op deze vraag bedenken en gingen daarover met de hulp­bis­schop in gesprek.
  3. Work­shop met Joris Obdam van het straat­pas­to­raat en ex-dak­loze Hedde. Deze work­shop trok een grote groep jon­ge­ren en waren zeer geboeid door het verhaal van Hedde. Hij heeft nu een woning in Am­ster­dam, hij straalt en voelt zich een gelukkig man. Allemaal dankzij mensen die hem hebben geholpen, op eigen kracht had hij het niet gekund.
  4. Voor deze work­shop had­den de jon­ge­ren van het jon­ge­ren­plat­form een cara­van gere­geld waar­mee zij op vele plekken in het bisdom in de toe­komst te zien zullen zijn. "Wit is zo saai" dachten ze. “Wij kunnen deze dag wel wat hulp gebruiken!” Met de cara­van wilt het jon­ge­ren­plat­form zicht­baar aanwe­zig zijn op de open­ba­re weg en een jonge kerk laten zien!

T-shirt

Jong Bisdom Haarlem-AmsterdamDirect na de work­shops werd ie­der­een verrast met een vrolijke binnen­plaats; een cara­van in het mid­den en daar omheen tien­tallen pakjes. De dag was extra fees­te­lijk van­wege de lance­ring van de nieuwe web­si­te en bij een web­si­te hoort ook een nieuw logo. De nieuwe web­si­te publi­ceert korte artikelen van jon­ge­ren over geloofs­onder­werpen die aan­sluiten bij de bele­vings­wereld van jon­ge­ren. In begrijp­bare taal en bon­dig gefor­mu­leerde zinnen.

Na een korte presen­tatie over de nieuwe web­si­te, was er het sein om de pakjes open te maken: voor ieder een T-shirt met het nieuwe logo! Op het nieuwe logo is een groet te zien: “HA!”. De groet staat voor de afkor­ting Haar­lem- Am­ster­dam, maar wilt ook iets inhoude­lijks uit­stralen. We willen als jon­ge­ren niet naar binnen gekeerd zijn, maar naar buiten. De ander tegemoet tre­den.

De dag werd af­ge­slo­ten met een kort avond­ge­bed met de hulp­bis­schop in de H. Antonius van Padua kerk (Groen­markt­kerk) en waarbij Living Tree voor de muziek zorgde. Na afloop ontspan­ning; een borrel en een goede maal­tijd!

Video

Na­tuur­lijk mag een video niet ont­bre­ken.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraatBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose