Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Start van de Veertigdagentijd in de Kathedraal

gepubliceerd: maandag, 3 maart 2014

Aan het begin van de Veer­tig­dagen­tijd zijn er weer bij­zon­dere vie­rin­gen in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem.

Aswoens­dag 19.00 uur - Opleg­ging Askruisje

Kathedrale Basiliek van Sint BavoOp deze avond vindt de plech­tig­heid plaats waarbij de as wordt opgelegd. Een ind­ringende Eucha­ris­tie­vie­ring waarin de gre­go­ri­aanse gezangen van Aswoens­dag ver­zorgd wor­den door de Mannen van het Ka­the­drale Koor.

De vie­ring begint om 19.00 uur.

Eerste Zondag van de Veer­tig­da­gen­tijd 10.00 uur

Traditie­ge­trouw celebreert de Bis­schop altijd op de Eerste Zondag van de Veer­tig­dagen­tijd in de Ka­the­draal. Mgr. Jos Punt zal daarom zon­dag de hoofd­cele­brant zijn. Het volle­dige Ka­the­drale Koor zal de vie­ring muzikaal ver­zorgen met o.a. de Missa Ca­the­dralis van Herman Strategier, het Crucifixus van Lotti en het Christus factus est van Bruckner.

Deze vie­ring begint om 10.00 uur.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose