Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus Franciscus straalt hoop uit

Mgr. Mutsaerts in gesprek met ANP

gepubliceerd: donderdag, 25 juli 2013

Paus Fran­cis­cus kan met zijn aan­dacht voor het sociale een nieuwe impuls aan de Katho­lie­ke Kerk geven. Dat zei hulp­bis­schop Rob Mutsaerts van het bisdom Den Bosch in een gesprek met het ANP. Mutsaers is bij het bezoek van de paus aan Brazilië bij de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.

Voor­gan­ger

foto: Ramon Mangold
Mgr. Mutsaerts tijdens de catechese in Rio
Mgr. Mutsaerts tij­dens de catechese in Rio

Fran­cis­cus zal de lijn van zijn voor­gan­ger Bene­dic­tus XVI voort­zet­ten, denkt Mutsaerts, maar met een eigen accent. “Dat liet hij zien in Rio door hoe hij zich liet ver­voeren. Hij zoekt het contact met de mensen. Als je hoop wilt ver­sprei­den, moet je dat ook uitstralen en dat doet Fran­cis­cus.”

Wereld­kerk

De hulp­bis­schop vindt niet dat in de Katho­lie­ke Kerk de afstand tussen pries­ters en gelo­vi­gen te groot is, zoals evan­ge­lische kerk­lei­ders in Brazilië hebben gezegd. Daar neemt de aanhang van de Katho­lie­ke Kerk af en die van de evan­ge­lische kerk­ge­noot­schappen toe. “Maar er zijn nog altijd 150 miljoen katho­lie­ken”, merkt hij op. “Ie­der­een beleeft het geloof op een andere manier. In Zuid-Amerika is dat uitbun­dig, in Polen is het ingetogen, maar we hebben allemaal dezelfde li­tur­gie. En daarom begrijpen we elkaar. We zijn een wereld­kerk.”

Tegen­be­we­ging

In Neder­land is de ont­ker­ke­lij­king een gegeven, con­clu­deert Mutsaerts. “Maar er is ook een tegen­be­we­ging. Het is een moei­lijke tijd, veel mensen zijn een­zaam en vragen zich af ’Wat moet ik met mijn leven?’ Er is weer meer in­te­res­se voor Jezus en de bijbel en dat komt ook door de paus. Mensen vragen zich af ’Wie is die man?’. Hij wil Christus bij de mensen brengen. Het geloof is niet inge­wik­keld. Christus heeft het voor­beeld gegeven, dat je hulp moet bie­den en verdraag­zaam moet zijn.”

Voedsel­banken

In Brazilië, waar nu de Wereld­jon­ge­ren­da­gen wor­den gehou­den en de jon­ge­ren paus Fran­cis­cus ont­moe­ten, zal de paus een sloppenwijk bezoeken om contact te hebben met de armen. “Maar in Neder­land kunnen we ook meer doen. Daar heb je de voedsel­banken. Maar we moeten bij­voor­beeld ook meer tijd maken voor mensen die een­zaam zijn, ons meer op anderen richten. Het geluk niet voor ons­zelf zoeken, solidair zijn”, vindt hulp­bis­schop Mutsaerts. (wjd.nl)
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose