Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldjongerendagen op radio en tv

gepubliceerd: woensdag, 17 juli 2013

WJD op radio en tvOp radio en tele­vi­sie wordt uit­ge­breid aan­dacht besteed aan de Wereld­jon­ge­ren­dagen in Brazilië alsook aan het thuis­blijvers­pro­gram­ma in Delft.

Hier­on­der een chrono­lo­gisch over­zicht van de ver­schil­lende pro­gram­ma’s. De RKK besteed aan­dacht aan de Wereld­jon­ge­ren­dagen op Radio 5 en op Neder­land 2. Ook Radio Maria besteedt in diverse pro­gram­ma’s aan­dacht aan de WJD in Brazilië en Delft. Radio Maria is te be­luis­te­ren op de Middengolf AM675 en via in­ter­net (www.radiomaria.nl).

Zater­dag 20 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
14:00 uur RKK Radio 5 WJD in Kruis­punt Radio

Zondag 21 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
10:10 uur RKK NL2 Geloofs­ge­sprek WJD-editie

Maan­dag 22 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Dins­dag 23 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Woens­dag 24 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
10:00 uur Radio Maria AM675 de uit­no­di­gings­bood­schap van paus Bene­dic­tus XVI
15:30 uur Radio Maria AM675 live Eucha­ris­tie­vie­ring met paus Fran­cis­cus vanuit Aparecida, een be­lang­rijk Maria-bede­vaarts­oord in Brazilië
19:00 uur Radio Maria AM675 live contact met jon­ge­ren en bege­lei­ders in Brazilië; al het nieuws en opnames vanuit Rio van de World Family Radio Maria
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Donder­dag 25 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
10:00 uur Radio Maria AM675 de patroon­hei­ligen en voor­spre­kers ge­pre­sen­teerd, gepaard met gebed voor de jon­ge­ren
11:00 uur Radio Maria AM675 de vertaling van de preek van paus Fran­cis­cus in Aparecida
14:00 uur Radio Maria AM675 live contact en nieuws en opnames van de World Family
19:00 uur Radio Maria AM675 live contact en nieuws en opnames van de World Family
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Vrij­dag 26 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
10:00 uur Radio Maria AM675 het thema van de WJD belicht door pater Elias
11:00 uur Radio Maria AM675 de vertaling van de preek van paus Fran­cis­cus van de ope­nings­vie­ring
14:00 uur Radio Maria AM675 in gesprek met Katho­liek Nieuws­blad over de WJD; live contact, nieuws en opnames van de World Family
19:00 uur Radio Maria AM675 live contact met het thuis­blij­vers­pro­gramma in Delft en nieuws en opnames van de World Family
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Zater­dag 27 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
10:00 uur Radio Maria AM675 de catechese van mgr. Hurkmans voor het thuis­blij­vers­pro­gramma in Delft
11:00 uur Radio Maria AM675 de vertaling van de medi­ta­tie van paus Fran­cis­cus tij­dens de Kruis­weg
14:00 uur Radio Maria AM675 de catechese van mgr. Van de Hende, live contact en nieuws en opnames van de World Family
14:00 uur RKK Radio 5 WJD in Kruis­punt Radio
19:00 uur Radio Maria AM675 live contact met het thuis­blij­vers­pro­gramma in Delft en nieuws en opnames van de World Family
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Zondag 28 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
10:10 uur RKK NL2 Geloofs­ge­sprek WJD-editie
14:00 uur Radio Maria AM675 de vertaling van de preek van paus Fran­cis­cus tij­dens de Avond­wake
14:30 uur Radio Maria AM675 live contact met de deel­ne­mers op het strand Copacabana vooraf aan de slot­vie­ring
14:30 uur RKK NL2 Live de slot­vie­ring met paus Fran­cis­cus
15:00 uur Radio Maria AM675 live de slot­vie­ring. In de studio is een pater Karmeliet die het portugees van de preek direct zal kunnen vertalen
19:00 uur Radio Maria AM675 de vertaling van de preek van de paus tij­dens de slot­vie­ring
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Maan­dag 29 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Maan­dag 30 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Maan­dag 31 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naalGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022TienerdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose