Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldjongerendagen op radio en tv

gepubliceerd: woensdag, 17 juli 2013

WJD op radio en tvOp radio en tele­vi­sie wordt uit­ge­breid aan­dacht besteed aan de Wereld­jon­ge­ren­dagen in Brazilië alsook aan het thuis­blijvers­pro­gram­ma in Delft.

Hier­on­der een chrono­lo­gisch over­zicht van de ver­schil­lende pro­gram­ma’s. De RKK besteed aan­dacht aan de Wereld­jon­ge­ren­dagen op Radio 5 en op Neder­land 2. Ook Radio Maria besteedt in diverse pro­gram­ma’s aan­dacht aan de WJD in Brazilië en Delft. Radio Maria is te be­luis­te­ren op de Middengolf AM675 en via in­ter­net (www.radiomaria.nl).

Zater­dag 20 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
14:00 uur RKK Radio 5 WJD in Kruis­punt Radio

Zondag 21 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
10:10 uur RKK NL2 Geloofs­ge­sprek WJD-editie

Maan­dag 22 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Dins­dag 23 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Woens­dag 24 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
10:00 uur Radio Maria AM675 de uit­no­di­gings­bood­schap van paus Bene­dic­tus XVI
15:30 uur Radio Maria AM675 live Eucha­ris­tie­vie­ring met paus Fran­cis­cus vanuit Aparecida, een be­lang­rijk Maria-bede­vaarts­oord in Brazilië
19:00 uur Radio Maria AM675 live contact met jon­ge­ren en bege­lei­ders in Brazilië; al het nieuws en opnames vanuit Rio van de World Family Radio Maria
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Donder­dag 25 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
10:00 uur Radio Maria AM675 de patroon­hei­ligen en voor­spre­kers ge­pre­sen­teerd, gepaard met gebed voor de jon­ge­ren
11:00 uur Radio Maria AM675 de vertaling van de preek van paus Fran­cis­cus in Aparecida
14:00 uur Radio Maria AM675 live contact en nieuws en opnames van de World Family
19:00 uur Radio Maria AM675 live contact en nieuws en opnames van de World Family
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Vrij­dag 26 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
10:00 uur Radio Maria AM675 het thema van de WJD belicht door pater Elias
11:00 uur Radio Maria AM675 de vertaling van de preek van paus Fran­cis­cus van de ope­nings­vie­ring
14:00 uur Radio Maria AM675 in gesprek met Katho­liek Nieuws­blad over de WJD; live contact, nieuws en opnames van de World Family
19:00 uur Radio Maria AM675 live contact met het thuis­blij­vers­pro­gramma in Delft en nieuws en opnames van de World Family
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Zater­dag 27 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
10:00 uur Radio Maria AM675 de catechese van mgr. Hurkmans voor het thuis­blij­vers­pro­gramma in Delft
11:00 uur Radio Maria AM675 de vertaling van de medi­ta­tie van paus Fran­cis­cus tij­dens de Kruis­weg
14:00 uur Radio Maria AM675 de catechese van mgr. Van de Hende, live contact en nieuws en opnames van de World Family
14:00 uur RKK Radio 5 WJD in Kruis­punt Radio
19:00 uur Radio Maria AM675 live contact met het thuis­blij­vers­pro­gramma in Delft en nieuws en opnames van de World Family
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Zondag 28 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
10:10 uur RKK NL2 Geloofs­ge­sprek WJD-editie
14:00 uur Radio Maria AM675 de vertaling van de preek van paus Fran­cis­cus tij­dens de Avond­wake
14:30 uur Radio Maria AM675 live contact met de deel­ne­mers op het strand Copacabana vooraf aan de slot­vie­ring
14:30 uur RKK NL2 Live de slot­vie­ring met paus Fran­cis­cus
15:00 uur Radio Maria AM675 live de slot­vie­ring. In de studio is een pater Karmeliet die het portugees van de preek direct zal kunnen vertalen
19:00 uur Radio Maria AM675 de vertaling van de preek van de paus tij­dens de slot­vie­ring
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Maan­dag 29 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Maan­dag 30 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal

Maan­dag 31 juli

tijd omroep radio/tv pro­gram­ma
19:00 uur RKK Radio 5 Wereld­jon­ge­ren­da­gen jour­naal


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose