Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse WJDers vertrokken

gepubliceerd: zaterdag, 13 juli 2013

De Neder­landse jon­ge­ren die van 23 t/m 28 juli deel­nemen aan de Wereld­jon­ge­ren­dagen (WJD) in Rio de Janeiro, zijn zater­dag 13 juli ver­trok­ken naar Zuid-Amerika. Voor hun vertrek ont­vingen ze zater­dag­morgen gezamen­lijk een reis­ze­gen op Schiphol.

Nederlandse WJDers vertrokkenDe jon­ge­ren nemen ko­men­de week deel aan de zgn. Mis­sio­na­ry Week, waarna ze doorreizen naar Rio de Janeiro, waar op 23 juli de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van start gaan met een grootste ope­nings­vie­ring op Copacabana.

De Neder­landse WJD-pelgrims reizen zater­dag af naar vier ver­schil­lende locaties, te weten het Bra­zi­li­aanse Fortaleza, Campo Belo en Almenara en het Suri­naamse Paramaribo. Daar aan­ge­ko­men kunnen ze hun klok vijf uur terug­zet­ten; het is in Brazilië vijf uur vroe­ger dan in Neder­land.

Mis­sio­na­ry Week

Gedurende de Mis­sio­na­ry Week ont­moe­ten de jon­ge­ren andere WJD-pelgrims uit ver­schil­lende lan­den, werken mee aan diaconale projecten, maken kennis met de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Brazilië en berei­den zich samen voor op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.

Bis­schop­pen

Twee Neder­landse bis­schop­pen reizen mee met de Neder­landse jon­ge­ren om samen met hen deel te nemen aan het voor­pro­gramma van de WJD. Mgr. De Jong, hulp­bis­schop van Roermond, reist naar Almenara en Mgr. van den Hende, bis­schop van Rotter­dam, reist naar Suriname. In Rio de Janeiro sluiten twee andere bis­schop­pen aan voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen zelf: Mgr. Mutsaerts, hulp­bis­schop van ’s-Hertogen­bosch en Mgr. Hendriks, hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam.

WJD.nl

De redactie van WJD.nl doet de ko­men­de week dage­lijks ver­slag van de Neder­landse deelname aan de Mis­sio­na­ry Week in Brazilië en Suriname. De foto’s komen van Facebook.
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose