Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nog tien dagen voor vertrek...

Wereldjongerendagen van 13 t/m 31 juli in Rio

gepubliceerd: woensdag, 3 juli 2013

Nog maar tien dagen en de gelukkige jon­ge­ren die een ticket bij elkaar hebben kunnen sparen ver­trek­ken naar de andere kant van de Atlan­tische Oceaan én naar de andere kant van de eve­naar.

Er zijn vier Neder­landse reizen naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen waar de jon­ge­ren zich voor kon­den in­schrij­ven. Vanuit ons eigen bisdom gaan ruim 40 jon­ge­ren en bege­lei­ders naar de WJD. Ongeveer de helft daar­van gaat met de reis ‘(Be)leef je geloof!’ mee. Ook gaat een grote groep jon­ge­ren vanuit ons bisdom met de reis ‘Hart en Handen’, variant Campo Belo mee.

Thuis­blij­vers­pro­gramma WJD@Home

Voor alle jon­ge­ren van 16 t/m 30 jaar, die om ver­schil­lende redenen niet mee kunnen naar Rio, or­ga­ni­seert Jong Katho­liek deze zomer het perfecte alterna­tief: WJD@Home. Dat zijn Wereld­jongen­da­gen, maar dan in eigen land. In de stad Delft maak je alle be­lang­rijke momenten van het slot­week­end van de WJD mee, maar er staat nog meer op het pro­gram­ma. WJD@Home vindt plaats van don­der­dag­avond 25 t/m zon­dag 28 juli in Delft.

Dossier Wereld­jon­ge­ren­da­gen

Dossier WereldjongerendagenOp deze web­si­te zal zoveel moge­lijk wor­den bericht over de erva­ringen en verhalen van de jon­ge­ren van ons bisdom. De diverse Wereld­jon­ge­ren­da­gen in het verle­den laten steeds een diepe indruk achter bij de deel­ne­mers. Deze ont­moe­ting met onze nieuwe paus Fran­cis­cus belooft ook weer een levensver­an­de­rende erva­ring te zijn!

Media

RKK en Jong Katho­liek doen samen ver­slag van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio, met name via in­ter­net en social media. Op de WJD-web­si­te doen Rolanda Correia en Roderick Vonhögen dage­lijks ver­slag via video’s, blogs en foto­ver­slagen. Zij volgen de Neder­landse deel­ne­mers die vanuit Neder­land naar Rio afreizen. Daar­naast brengt een ge­za­men­lijke in­ter­netredactie het laatste nieuws. Onder meer over Paus Fran­cis­cus, want voor hem zijn het de eerste WJD waar hij als Paus bij aanwe­zig zal zijn.

Facebook en Twitter

Na­tuur­lijk is het laatste WJD-nieuws ook te volgen op de Facebook­pa­gina en het Twitter­ac­count van Jong Katho­liek. Dit gebeurt nu al dage­lijks en de bericht­ge­ving zal tij­dens de WJD alleen maar toe­ne­men.

Radio en tele­vi­sie

RKK zal ook op radio en tele­vi­sie speciale uitzen­dingen ver­zorgen die in het teken staan van de WJD:

Radio

  • Kruis­punt Radio (Radio 5): iedere zater­dag in juli om 14.00 uur.
  • Wereld­jon­ge­ren­da­gen Rio (Radio 5): vanaf 22 juli elke dag om 19.00 uur.

TV

  • Geloofs­ge­sprekken (Neder­land 2): zon­dag 21 en 28 juli om 10.10 uur.
  • WJD-slot­vie­ring live (Neder­land 2): zon­dag 28 juli om 14.30 uur.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose