Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nog tien dagen voor vertrek...

Wereldjongerendagen van 13 t/m 31 juli in Rio

gepubliceerd: woensdag, 3 juli 2013

Nog maar tien dagen en de gelukkige jon­ge­ren die een ticket bij elkaar hebben kunnen sparen ver­trek­ken naar de andere kant van de Atlan­tische Oceaan én naar de andere kant van de eve­naar.

Er zijn vier Neder­landse reizen naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen waar de jon­ge­ren zich voor kon­den in­schrij­ven. Vanuit ons eigen bisdom gaan ruim 40 jon­ge­ren en bege­lei­ders naar de WJD. Ongeveer de helft daar­van gaat met de reis ‘(Be)leef je geloof!’ mee. Ook gaat een grote groep jon­ge­ren vanuit ons bisdom met de reis ‘Hart en Handen’, variant Campo Belo mee.

Thuis­blij­vers­pro­gramma WJD@Home

Voor alle jon­ge­ren van 16 t/m 30 jaar, die om ver­schil­lende redenen niet mee kunnen naar Rio, or­ga­ni­seert Jong Katho­liek deze zomer het perfecte alterna­tief: WJD@Home. Dat zijn Wereld­jongen­da­gen, maar dan in eigen land. In de stad Delft maak je alle be­lang­rijke momenten van het slot­week­end van de WJD mee, maar er staat nog meer op het pro­gram­ma. WJD@Home vindt plaats van don­der­dag­avond 25 t/m zon­dag 28 juli in Delft.

Dossier Wereld­jon­ge­ren­da­gen

Dossier WereldjongerendagenOp deze web­si­te zal zoveel moge­lijk wor­den bericht over de erva­ringen en verhalen van de jon­ge­ren van ons bisdom. De diverse Wereld­jon­ge­ren­da­gen in het verle­den laten steeds een diepe indruk achter bij de deel­ne­mers. Deze ont­moe­ting met onze nieuwe paus Fran­cis­cus belooft ook weer een levensver­an­de­rende erva­ring te zijn!

Media

RKK en Jong Katho­liek doen samen ver­slag van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio, met name via in­ter­net en social media. Op de WJD-web­si­te doen Rolanda Correia en Roderick Vonhögen dage­lijks ver­slag via video’s, blogs en foto­ver­slagen. Zij volgen de Neder­landse deel­ne­mers die vanuit Neder­land naar Rio afreizen. Daar­naast brengt een ge­za­men­lijke in­ter­netredactie het laatste nieuws. Onder meer over Paus Fran­cis­cus, want voor hem zijn het de eerste WJD waar hij als Paus bij aanwe­zig zal zijn.

Facebook en Twitter

Na­tuur­lijk is het laatste WJD-nieuws ook te volgen op de Facebook­pa­gina en het Twitter­ac­count van Jong Katho­liek. Dit gebeurt nu al dage­lijks en de bericht­ge­ving zal tij­dens de WJD alleen maar toe­ne­men.

Radio en tele­vi­sie

RKK zal ook op radio en tele­vi­sie speciale uitzen­dingen ver­zorgen die in het teken staan van de WJD:

Radio

  • Kruis­punt Radio (Radio 5): iedere zater­dag in juli om 14.00 uur.
  • Wereld­jon­ge­ren­da­gen Rio (Radio 5): vanaf 22 juli elke dag om 19.00 uur.

TV

  • Geloofs­ge­sprekken (Neder­land 2): zon­dag 21 en 28 juli om 10.10 uur.
  • WJD-slot­vie­ring live (Neder­land 2): zon­dag 28 juli om 14.30 uur.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose