Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Maar liefst 300 jongeren naar WJD Rio

Inschrijving definitief gesloten

gepubliceerd: dinsdag, 9 april 2013

Maar liefst 300 jongeren naar WJD RioDe in­schrij­ving voor de Neder­landse WJD-reizen is gesloten. Op 13 juli ver­trek­ken de Neder­landse jon­ge­ren naar Brazilië waar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen plaats­vin­den. In totaal zullen zo’n 300 Neder­landse jon­ge­ren aanwe­zig zijn. Ook sluit een dele­ga­tie Suri­naamse jon­ge­ren zich aan bij de Neder­landse pelgrims.

Vanuit Neder­land zullen drie Neder­landse bis­schop­pen de jon­ge­ren be­ge­lei­den: Mgr. Mutsaerts, Mgr. Hendriks en Mgr. De Jong.

Voor­af­gaand aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, die plaats­vin­den in Rio de Janeiro, zullen de jon­ge­ren deel­ne­men aan ver­schil­lende voor­pro­gramma’s in vier Bra­zi­li­aanse bis­dom­men.

Voor­pro­gramma

De jon­ge­ren zullen verspreid over vier reisini­tia­tie­ven deel­ne­men aan ver­schil­lende voor­pro­gramma’s gericht op missie en diaconie. Dit wordt geor­ga­ni­seerd door de Neder­landse bis­dom­men in samen­wer­king met touroperator VNB en Jong Katho­liek.

Het werken in ver­schil­lende ont­wik­ke­lings­werk­pro­jecten zal hierin met name centraal staan. De plaatsen waar de voor­pro­gramma’s zullen plaats­vin­den zijn:

  • Campo Belo
  • Fortaleza
  • Almenara
  • Suriname

Vanaf 20 t/m 22 juli arriveren de Neder­landse deel­ne­mers in Rio de Janeiro waar op 23 juli de Wereld­jon­ge­ren­da­gen offi­cieel van start gaan.

Paus Fran­cis­cus

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zullen dit jaar bij­zon­der ge­ken­merkt wor­den door de ont­moe­ting met de nieuwe paus. Paus Fran­cis­cus heeft in zijn preek op Palm­zon­dag de jon­ge­ren opge­roe­pen zich goed voor te berei­den op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en hen ver­teld dat hij met vreugde uitkijkt naar de ont­moe­ting in Rio de Janeiro.

WJD@home

25 t/m 28 juli 2013 - WJD@HomeIs Rio de Janeiro je toch iets te ver weg? Niet getreurd: de WJD zijn mee te beleven tij­dens WJD@home, het lan­de­lijke thuis­blij­vers­pro­gramma van don­der­dag­avond 25 t/m zon­dag 28 juli waarop men samen met andere jon­ge­ren de WJD real-time kan volgen. Een fan­tas­tisch pro­gram­ma in Delft, waarbij jon­ge­ren veel gaan zien van die stad en de be­lang­rijk­ste momenten en ele­menten van de WJD mee beleven. Wil je erbij zijn? Meld je dan voor 1 juli 2013 op Jongkatho­liek.nl.

Meer in­for­ma­tie
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose