Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Maar liefst 300 jongeren naar WJD Rio

Inschrijving definitief gesloten

gepubliceerd: dinsdag, 9 april 2013

Maar liefst 300 jongeren naar WJD RioDe in­schrij­ving voor de Neder­landse WJD-reizen is gesloten. Op 13 juli ver­trek­ken de Neder­landse jon­ge­ren naar Brazilië waar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen plaats­vin­den. In totaal zullen zo’n 300 Neder­landse jon­ge­ren aanwe­zig zijn. Ook sluit een dele­ga­tie Surinaamse jon­ge­ren zich aan bij de Neder­landse pelgrims.

Vanuit Neder­land zullen drie Neder­landse bis­schop­pen de jon­ge­ren be­ge­lei­den: Mgr. Mutsaerts, Mgr. Hendriks en Mgr. De Jong.

Voor­af­gaand aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, die plaats­vin­den in Rio de Janeiro, zullen de jon­ge­ren deelnemen aan ver­schil­lende voor­pro­gramma’s in vier Bra­zi­li­aanse bis­dom­men.

Voor­pro­gramma

De jon­ge­ren zullen verspreid over vier reisini­tia­tie­ven deelnemen aan ver­schil­lende voor­pro­gramma’s gericht op missie en diaconie. Dit wordt geor­ga­ni­seerd door de Neder­landse bis­dom­men in samen­wer­king met touroperator VNB en Jong Katho­liek.

Het werken in ver­schil­lende ont­wik­ke­lings­werk­pro­jecten zal hierin met name centraal staan. De plaatsen waar de voor­pro­gramma’s zullen plaats­vin­den zijn:

  • Campo Belo
  • Fortaleza
  • Almenara
  • Suriname

Vanaf 20 t/m 22 juli arriveren de Neder­landse deel­ne­mers in Rio de Janeiro waar op 23 juli de Wereld­jon­ge­ren­da­gen offi­cieel van start gaan.

Paus Fran­cis­cus

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zullen dit jaar bij­zon­der ge­ken­merkt wor­den door de ont­moe­ting met de nieuwe paus. Paus Fran­cis­cus heeft in zijn preek op Palm­zon­dag de jon­ge­ren opge­roe­pen zich goed voor te berei­den op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en hen ver­teld dat hij met vreugde uitkijkt naar de ont­moe­ting in Rio de Janeiro.

WJD@home

25 t/m 28 juli 2013 - WJD@HomeIs Rio de Janeiro je toch iets te ver weg? Niet getreurd: de WJD zijn mee te beleven tij­dens WJD@home, het lan­de­lijke thuis­blij­vers­pro­gramma van don­der­dag­avond 25 t/m zon­dag 28 juli waarop men samen met andere jon­ge­ren de WJD real-time kan volgen. Een fan­tas­tisch pro­gram­ma in Delft, waarbij jon­ge­ren veel gaan zien van die stad en de be­lang­rijk­ste momenten en ele­menten van de WJD mee beleven. Wil je erbij zijn? Meld je dan voor 1 juli 2013 op Jongkatho­liek.nl.

Meer in­for­ma­tie
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van corona
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
woensdag, 4 maart 2020Jongerenpelgrimage naar Echternach
dinsdag, 3 maart 2020Meet & Greet The Lord
maandag, 24 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose