Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Palmzondag in Volendam

Een unieke gebeurtenis!

gepubliceerd: vrijdag, 29 maart 2013

In veel opzichten was de WJDag afgelopen zon­dag in Volen­dam een unieke gebeur­te­nis: Een ont­zet­tend mooi gebouw in het centrum van Volen­dam, Een inter­na­tio­nale spreker en veel lokale artiesten. Maar niet alleen het pro­gram­ma had unieke kenmerken, Volen­dam is op zich­zelf uniek! Het bekende dorp kent veel toe­risme, maar ook een sterk katho­lie­ke traditie.

Mgr. Hendriks

Wereldjongerendag - VieringWe­reld­wijd vieren jon­ge­ren palm­zon­dag waarbij traditie­ge­trouw de (hulp)bis­schop van het bisdom bij aanwe­zig is. Zo ook in ons bisdom, waarbij mgr. Hendriks voor ging in de vie­ring. Mgr. Hendriks deed een oproep om erop uit te trekken, zoals bij­voor­beeld Jozef van Arimatea dat deed. Hij was ertegen geweest toen ze Jezus wil­den doden. Hij had niet veel kunnen doen, nu deed hij het laatste wat hij nog kon doen en gaf Jezus’ lichaam een waar­dige begrafenis. Ook dat was een ge­tui­ge­nis, zoals dat ook bij jou is: al het goede dat je doet is een ge­tui­ge­nis: Go, let it out!

Sing & Songwritersguild

Wereldjongerendag - Paul BondNa de Eucha­ris­tie­vie­ring werd het pro­gram­ma voort­ge­zet in het Pop en Cultuurhuis PX. Ook net als vorig jaar was het niet de bedoeling om tij­dens het hoofd­pro­gramma alleen maar op je stoel te blijven zitten. Pre­sen­ta­tri­ce Marije v.d. Knaap zorgde voor een goede ‘war­ming-up’, waarna het de beurt was aan twee Volen­damse artiesten van het Sing & Songwritersguild. Zij lieten in­druk­wek­kende zelfge­schre­ven nummers horen, waar­on­der een nummer over de cafébrand in Volen­dam waarbij één van de zan­gers dicht bij in de buurt was geweest.

John Pridmore

Wereldjongerendag - John PridmoreEn na­tuur­lijk, tij­dens ons hoofd­pro­gramma een in­druk­wek­kend verhaal van onze inter­na­tio­nale spreker John Pridmore. John ver­telde over zijn leven waarbij hij nooit zon­der wapen de weg op ging. Op een avond sloeg hij iemand in elkaar waar­van hij dacht dat hij hem dood had geslagen.

De enige gedachte die bij hem opkwam was dat hij daar mis­schien wel 10 jaar celstraf voor kon krijgen. Toen hij ’s-avonds thuis was geko­men kwam hij tot de ontdek­king dat hij nog helemaal niet bij het slacht­of­fer had stil gestaan en vroeg hij zich af hoe hij zo gewor­den was, vroe­ger was hij name­lijk anders.

Hij bad die avond een een­vou­dig gebed en voelde een hele bij­zon­dere ont­moe­ting met God. "Alle goede gevoelens die ik ooit eer­der had gehad, had ik nu in één keer maar dan nog heel veel keer meer."

Toen hij zijn moe­der ver­telde God te hebben ontmoet, rol­den de tranen van haar gezicht. 9 dagen voordat dit had plaats gevon­den was zij be­gon­nen met een 9-daags lang gebed, een noveen tot de patroon­hei­lige van de hope­loze gevallen voor haar zoon.

Work­shops

In de mid­dag wer­den er vier work­shops geor­ga­ni­seerd: Streetdance met dans­groep United, Kaarsen versieren met Inge Schuffelen, Een wan­de­ling door Volen­dam of ver­der in gesprek met John Pridmore.

Bra­zi­li­aanse band

Wereldjongerendag - Braziliaanse bandNa­tuur­lijk is de dag er ook voor bedoeld om elkaar te ont­moe­ten! Tijdens de borrel en het avondeten was daar alle gelegen­heid voor waarbij een Bra­zi­li­aanse Charis­ma­tische band uit Am­ster­dam alvast een voorproefje gaf op de Wereld Jon­ge­ren­da­gen aan­ko­mende zomer in Rio.

Meer
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose