Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Palmzondag in Volendam

Een unieke gebeurtenis!

gepubliceerd: vrijdag, 29 maart 2013

In veel opzichten was de WJDag afgelopen zon­dag in Volen­dam een unieke gebeur­te­nis: Een ont­zet­tend mooi gebouw in het centrum van Volen­dam, Een inter­na­tio­nale spreker en veel lokale artiesten. Maar niet alleen het pro­gram­ma had unieke kenmerken, Volen­dam is op zich­zelf uniek! Het bekende dorp kent veel toe­risme, maar ook een sterk katho­lie­ke traditie.

Mgr. Hendriks

Wereldjongerendag - VieringWe­reld­wijd vieren jon­ge­ren palm­zon­dag waarbij traditie­ge­trouw de (hulp)bis­schop van het bisdom bij aanwe­zig is. Zo ook in ons bisdom, waarbij mgr. Hendriks voor ging in de vie­ring. Mgr. Hendriks deed een oproep om erop uit te trekken, zoals bij­voor­beeld Jozef van Arimatea dat deed. Hij was ertegen geweest toen ze Jezus wil­den doden. Hij had niet veel kunnen doen, nu deed hij het laatste wat hij nog kon doen en gaf Jezus’ lichaam een waar­dige begrafenis. Ook dat was een ge­tui­ge­nis, zoals dat ook bij jou is: al het goede dat je doet is een ge­tui­ge­nis: Go, let it out!

Sing & Songwritersguild

Wereldjongerendag - Paul BondNa de Eucha­ris­tie­vie­ring werd het pro­gram­ma voort­ge­zet in het Pop en Cultuurhuis PX. Ook net als vorig jaar was het niet de bedoeling om tij­dens het hoofd­pro­gramma alleen maar op je stoel te blijven zitten. Pre­sen­ta­tri­ce Marije v.d. Knaap zorgde voor een goede ‘war­ming-up’, waarna het de beurt was aan twee Volen­damse artiesten van het Sing & Songwritersguild. Zij lieten in­druk­wek­kende zelfge­schre­ven nummers horen, waar­on­der een nummer over de cafébrand in Volen­dam waarbij één van de zan­gers dicht bij in de buurt was geweest.

John Pridmore

Wereldjongerendag - John PridmoreEn na­tuur­lijk, tij­dens ons hoofd­pro­gramma een in­druk­wek­kend verhaal van onze inter­na­tio­nale spreker John Pridmore. John ver­telde over zijn leven waarbij hij nooit zon­der wapen de weg op ging. Op een avond sloeg hij iemand in elkaar waar­van hij dacht dat hij hem dood had geslagen.

De enige gedachte die bij hem opkwam was dat hij daar mis­schien wel 10 jaar celstraf voor kon krijgen. Toen hij ’s-avonds thuis was geko­men kwam hij tot de ontdek­king dat hij nog helemaal niet bij het slacht­of­fer had stil gestaan en vroeg hij zich af hoe hij zo gewor­den was, vroe­ger was hij name­lijk anders.

Hij bad die avond een een­vou­dig gebed en voelde een hele bij­zon­dere ont­moe­ting met God. "Alle goede gevoelens die ik ooit eer­der had gehad, had ik nu in één keer maar dan nog heel veel keer meer."

Toen hij zijn moe­der ver­telde God te hebben ontmoet, rol­den de tranen van haar gezicht. 9 dagen voordat dit had plaats gevon­den was zij be­gon­nen met een 9-daags lang gebed, een noveen tot de patroon­hei­lige van de hope­loze gevallen voor haar zoon.

Work­shops

In de mid­dag wer­den er vier work­shops geor­ga­ni­seerd: Streetdance met dans­groep United, Kaarsen versieren met Inge Schuffelen, Een wan­de­ling door Volen­dam of ver­der in gesprek met John Pridmore.

Bra­zi­li­aanse band

Wereldjongerendag - Braziliaanse bandNa­tuur­lijk is de dag er ook voor bedoeld om elkaar te ont­moe­ten! Tijdens de borrel en het avondeten was daar alle gelegen­heid voor waarbij een Bra­zi­li­aanse Charis­ma­tische band uit Am­ster­dam alvast een voorproefje gaf op de Wereld Jon­ge­ren­da­gen aan­ko­mende zomer in Rio.

MeerGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose