Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vastenestafette 2016

Van Aswoens­dag 10 februari tot Witte don­der­dag 24 maart verbindt de Vastenestafette pa­ro­chies en groepen. Sober, Solidair, Spi­ri­tu­eel. De veer­tig­da­gen­tijd is quality-time. Tijd die we vrij-maken. Vrij van een te veel. Vrij voor een meer. Vrij voor dieper.

Sober: de traditie van de Vasten past bij gevoelig­heid voor een duurzame omgang met mensen en mid­de­len. We willen veel. Maar waarom? En wat? Levens­kunst voor velen van ons is ont­dek­ken hoe goed het doet met min­der te doen. Minder en anders. Minder eten maar gezon­der. Hetzelfde eten maar verantwoor­der geprodu­ceerd. Vrije tijd genieten maar anders zoals ook op het werk: aan­dacht voor de mens en de manier waarop het re­sul­taat er komt. Mens voor ding. Tijd voor plaats.

VastenestafetteSolidair: in de traditie van de Vasten past gevoelig­heid voor de stem van de profeet. Profeten zijn niet altijd te herkennen aan op­val­lende kle­ding. Ze kunnen de klok­ken­lui­der zijn in je organi­sa­tie. Ze kunnen de man of vrouw zijn die om je aan­dacht vraagt omdat ze je oog of hart missen. Ze kunnen de groep bewogen mensen zijn tussen hon­der­den reizi­gers op het perron in Am­ster­dam Centraal laten zien: “Refugees welcome.” Het kan zo ge­mak­ke­lijk: ons teveel ten koste van het te weinig van een ander. Een verre ander. Een vreemde ander. Een las­tige ander. Het kan ook andersom: ons te weinig ten koste van hun teveel: te goedkoop ten koste van hun teveel aan arbeidsuren, ver­vuiling van hun leefmilieu, uit­put­ting van onze aarde.

Spi­ri­tu­eel: in de traditie van de Vasten past gevoelig­heid voor de Geest. Je bent iemand. Je ademt je Leven in en uit. Liefde is je naam, je hoop, je waar­dig­heid. De eeuwige God ademt je tot leven, ademt zich­zelf tot leven in zijn Zoon Jezus. De ge­krui­sig­de man Jezus, het ant­woord van God op je vraag: waarom dit leven? “Ik heb je lief.” Dit is mijn ant­woord. “Zozeer heeft God de wereldlief dat Hij zijn enig­ge­bo­ren Zoon heeft gezon­den.” (Joh 3.14). Je geheim is Liefde. Je kennis is geloof. Je kracht is hoop.

Overal in ons bisdom wordt de Veer­tig­da­gen­tijd geleefd: sober, solidair en spi­ri­tu­eel. Acties en eve­ne­menten. Grote en kleine bij­een­komsten. Gewoon en bui­ten­ge­woon. Vastenestafette verbindt de mensen die het geheim, de kennis, de kracht van de Barm­har­tige vieren en zicht­baar maken.

Aswoens­dag komen ze samen. Uit alle delen. Mannen en vrouwen die het licht van plaats naar plaats zullen dragen. Uitgezon­den en gezegend door de bis­schop­pen. De kaarsen zullen terug­ko­men in de vie­ring waarin de oliën gewijd en de beloften tot sobere, solidaire, spi­ri­tu­ele dienst­baar­heid vernieuwd wor­den.

Op de web­si­te volgen we de kaarsen en hun verhalen.

Meer in­for­ma­tie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose