Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vastenestafette 2016

Van Aswoensdag 10 februari tot Witte donderdag 24 maart verbindt de Vastenestafette parochies en groepen. Sober, Solidair, Spiritueel. De veertigdagentijd is quality-time. Tijd die we vrij-maken. Vrij van een te veel. Vrij voor een meer. Vrij voor dieper.

Sober: de traditie van de Vasten past bij gevoeligheid voor een duurzame omgang met mensen en middelen. We willen veel. Maar waarom? En wat? Levens­kunst voor velen van ons is ontdekken hoe goed het doet met minder te doen. Minder en anders. Minder eten maar gezonder. Hetzelfde eten maar verantwoorder geproduceerd. Vrije tijd genieten maar anders zoals ook op het werk: aandacht voor de mens en de manier waarop het resultaat er komt. Mens voor ding. Tijd voor plaats.

VastenestafetteSolidair: in de traditie van de Vasten past gevoeligheid voor de stem van de profeet. Profeten zijn niet altijd te herkennen aan opvallende kleding. Ze kunnen de klokkenluider zijn in je organisatie. Ze kunnen de man of vrouw zijn die om je aandacht vraagt omdat ze je oog of hart missen. Ze kunnen de groep bewogen mensen zijn tussen honderden reizigers op het perron in Amsterdam Centraal laten zien: “Refugees welcome.” Het kan zo gemakkelijk: ons teveel ten koste van het te weinig van een ander. Een verre ander. Een vreemde ander. Een lastige ander. Het kan ook andersom: ons te weinig ten koste van hun teveel: te goedkoop ten koste van hun teveel aan arbeidsuren, vervuiling van hun leefmilieu, uitputting van onze aarde.

Spiritueel: in de traditie van de Vasten past gevoeligheid voor de Geest. Je bent iemand. Je ademt je Leven in en uit. Liefde is je naam, je hoop, je waardigheid. De eeuwige God ademt je tot leven, ademt zichzelf tot leven in zijn Zoon Jezus. De gekruisigde man Jezus, het antwoord van God op je vraag: waarom dit leven? “Ik heb je lief.” Dit is mijn antwoord. “Zozeer heeft God de wereldlief dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden.” (Joh 3.14). Je geheim is Liefde. Je kennis is geloof. Je kracht is hoop.

Overal in ons bisdom wordt de Veertigdagentijd geleefd: sober, solidair en spiritueel. Acties en evenementen. Grote en kleine bijeenkomsten. Gewoon en buitengewoon. Vastenestafette verbindt de mensen die het geheim, de kennis, de kracht van de Barmhartige vieren en zichtbaar maken.

Aswoensdag komen ze samen. Uit alle delen. Mannen en vrouwen die het licht van plaats naar plaats zullen dragen. Uitgezonden en gezegend door de bis­schop­pen. De kaarsen zullen terugkomen in de viering waarin de oliën gewijd en de beloften tot sobere, solidaire, spirituele dienst­baar­heid vernieuwd worden.

Op de website volgen we de kaarsen en hun verhalen.

Meer informatie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose