Bisdom Haarlem-Amsterdam


Overzicht van bisschoppen

mgr Nicolaas van Nieuwlandmgr Godfried van Mierlomgr Franciscus Josefus van Vreemgr Gerardus Petrus Wilmermgr Petrus Matthias Snickersmgr Caspar Josefus Martinus Bottemannemgr Augustinus Josefus Callier
mgr Johannes Dominicus Josephus Aengenentmgr Johannes Petrus Huibersmgr Dr. Joannes Antonius Eduardus van Dodewaardmgr Theodorus Zwartkruismgr Henricus Bomersmgr Jozef Marianus PuntMgr. Johannes Willibrordus Maria Hendriks

Inhoud

 1. De eerste bis­schop
 2. Godfried van Mierlo
 3. Het bis­schops­loze tijdperk: 1594 - 1853
 4. Bis­schop Wijckersloot: de voorloper
 5. Mgr. F.J. van Vree, de eerste bis­schop van Groot-Haar­lem
 6. Bis­schop Wilmer, be­stuur­der en concilie­va­der
 7. Derde, vierde en vijfde bis­schop van het her­stelde Haar­lem
 8. Mgr. Aengenent
 9. Mgr. J.P. Huibers: het bisdom sterk verkleind
 10. Mgr. Van Dode­waard: Bis­schop en concile­va­der
 11. Mgr. Theo Zwart­kruis
 12. Mgr. Henny Bomers
 13. Mgr. Jos Punt
 14. De hui­dige bis­schop: Mgr. Jan Hendriks

Voor­woord

Is Mgr. Hendriks de twaalfde of de veer­tien­de bis­schop van Haar­lem? Hij is de veer­tien­de. De twaalfde sinds het herstel van de Bis­schop­pe­lijke Hiërarchie. De twaalfde sinds 1853, de veer­tien­de sinds 1559 toen het bisdom Haar­lem werd opgericht.

Er is nog een be­lang­rijk jaartal in de ge­schie­de­nis van het bisdom Haar­lem: 1955. Van 1853 tot 1955 beheer­den de bis­schop­pen van Haar­lem vrijwel heel de weste­lijke helft van Neder­land: Noord- en Zuidholland en Zeeland. Het bisdom van na 1955 is vrijwel even groot als het bisdom van 1559.

In de bis­schop­pe­lijke ambtswo­ning in Haar­lem hangen de geschil­derde portretten van de voor­gan­gers van de hui­dige bis­schop aan de muur. Ook de twee uit de tweede helft van de zes­tien­de eeuw: Nicolaas van Nieuwland en Godfried van Mierlo. Hun ge­schie­de­nis is uiter­aard wel be­schre­ven, maar mis­schien niet meer overal bekend, en daarom is een beschrij­ving van hun optre­den tussen 1559 en 1590, een toch ook voor de hele kerk zeer moei­lijke tijd, wel weer eens enige in­te­res­se waard.

Verantwoor­ding

De beschrij­vingen van de eerste elf bis­schop­pen, dus tot en met Mgr. Zwart­kruis, zijn ge­schre­ven door deheer P.W. Brouwer. Mgr. Bomers en Mgr. Punt zijn door de webredactie be­schre­ven en de levenswandel van Mgr. Hendriks komt van zijn web­si­te Arsacal.nl.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose