Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Familiezondag

Samen bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap in de regio

FamiliezondagWe hopen jou, hoe jong of oud je bent, welkom te heten op de familie­zon­dag in de regio. Tijdens een familie­zon­dag is er extra aan­dacht voor ont­moe­ting en geloofs­vra­gen voor alle leef­tijds­groepen en dus ook voor jou.

Samen groeien in geloof, dat is het ‘waarom’ van familie­zon­dagen. Gelo­vi­gen in een regio leren elkaar over dorps- en pa­ro­chiegrenzen heen kennen en het is een eerste stap om samen te groeien naar een verenigde missio­naire geloofs­ge­meen­schap.

Wat kun je ver­wach­ten?

Een familie­zon­dag heeft een pro­gram­ma van circa drie uur waarin we naast het vieren van de Heilige Mis in ver­schil­lende deel­groepen een pro­gram­ma hebben waarin je samen het geloof kunt ver­die­pen. Daarna zijn we gezellig bij elkaar tij­dens de maal­tijd.

Voor ie­der­een

Familiezondag

De familie­zon­dag is iets vóór ie­der­een en ván ie­der­een, dus ook mensen die al lang niet meer de kerk hebben bezocht, ge­zin­nen met kleine kin­de­ren, alleenstaan­den, jong of op leef­tijd. Nodig ook van harte mensen in je omge­ving uit om mee te gaan! We hopen te bouwen aan een ge­meen­schap waarin ie­der­een zich thuis kan voelen en zorgen voor opvang voor de allerkleinsten met een pro­gram­ma op maat.

Ben jij er bij?

Kom eens kijken en ervaren in een regio waar de familie­zon­dag al draait bij­voor­beeld in Haar­lem, Heiloo, Schagen, Heems­kerk of Wognum. Wil je per­soon­lijk op de hoogte gehou­den wor­den over de ont­wik­ke­lingen van de familie­zon­dagen in jouw regio? Stuur een mailtje naar:

Wil jij ook een familie­zon­dag in jouw regio?

Bouw mee! De familie­zon­dag is iets vóór ie­der­een en ván ie­der­een. Ie­der­een kan zijn eigen talenten inzetten. Leg contact met het gezins­pas­to­raat van het bisdom als je in­te­res­se hebt om mee te bouwen in jouw regio: Jeroen en Marleen van Kreij:

Familiezondag

Hulp en in­spi­ra­tie nodig?

Het gezins­pas­to­raat van het bisdom onder­steunt in de regio met een draai­boek voor familie­zon­dagen, een catechese aanbod en uit­wis­se­ling van best practices. Vragen of onder­steu­ning nodig, stuur een mailtje naar:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose