Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bisdominformatie

Contact

postadres:
Postbus 1053
2001 BB  Haarlem

telefoon: 023 - 511 26 00
fax: 023 - 511 26 29

e-mailadres: info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Bisschop

Mgr. Punt Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Dr. Jozef Marianus Punt

10 januari 1946
9 juni 1979
1 april 1995
1 juli 1995
15 september 1998
21 juli 2001
29 september 2001

Geboren te Alkmaar
Priester gewijd
Benoemd tot hulpbisschop van Haarlem
Bisschop gewijd
Benoemd tot apostolisch administrator
Benoemd tot bisschop van Haarlem
Plechtige inbezitname van de zetel
Bisschopshuis
Leidsevaart 146
2014 HE  Haarlem

Postbus 1053
2001 BB  Haarlem

tel.
fax.
023 - 511 26 00
023 - 511 26 29

Diocesane diensten
Zilkerduinweg 375
2114 AM  Vogelenzang

Postbus 1053
2001 BB  Haarlem

tel.
fax.
023 - 511 26 00
023 - 511 26 29

Kathedrale Basiliek van Sint Bavo
Leidsevaart 146
2014 HE  Haarlem

tel. 023 - 532 30 77
www.rkbavo.nl



Koorschool Sint Bavo Muziekinstituut
Westergracht 61
2013 ZL Haarlem

tel. 023 - 531 10 54
www.koorschoolhaarlem.nl

 

Mgr. Hendriks

Hulpbisschop en Vicaris-Generaal

Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. dr. Johannes Willibrordus Maria Hendriks

17 november 1954
geboren te Leidschendam
24 maart 1979
diakenwijding
29 september 1979
priesterwijding
1997
aanstelling tot rector van De Tiltenberg
10 december 2011
wijding hulpbisschop
benoeming tot titulair bisschop van Arsacal
www.arsacal.nl
1 januari 2012
benoemd tot vicaris-generaal

 

Mgr. Van Burgsteden

Emeritus hulpbisschop

Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Johannes Gerardus Maria van Burgsteden sss.

8 december 1935 Geboren te Achterveld
15 maart 1964 Priester gewijd
24 juni 2000 Benoemd tot hulpbisschop en vicaris generaal
9 september 2000 Bisschop gewijd
21 juli 2001 Opnieuw bevestigd tot hulpbisschop en vicaris generaal
25 oktober 2011 Eervol ontslag vanwege het bereiken van de canonieke leeftijd (emeritaat)

 

 

Vicaris en rector Gerardus Hendrikus Bernardus Bruggink

Bisschoppelijk vicaris

De Hoogeerwaarde Heer Gerardus Hendrikus Bernardus Bruggink

  • Kanunnik van het Kathedraal Kapittel
11 juni 1950 geboren te Oldenzaal
15 september 1979 diakenwijding
31 mei 1980 priesterwijding
2012 Aanstelling tot rector van De Tiltenberg
2016 Aanstelling vicaris voor de categoriale zielzorg

 

Bisdomstaf

Bisschop: Mgr. dr. J.M. Punt
Hulpbisschop/Vicaris-Generaal: Mgr. dr. J.W.M. Hendriks
Bisschoppelijk Vicaris: Drs. G.H.B. Bruggink
Algemeen econoom: T.J. van der Steen MBA
Kanselier: Dr. B.J. Putter
Vice-kanselier: Jhr. mr. S.R.K.M. van Weede
Secretaris-generaal: Drs. E.H.A. Fennis
Adviseur: Drs. M.N.F.M Frederiks

 

Bisschopshuis
Leidsevaart 146
2014 HE  Haarlem
tel. 023 - 511 2600
Secretariaat Diocesane Diensten
Zilkerduinweg 375
2114 AM  Vogelenzang
tel. 023 - 511 2600

Bisschophuis te Haarlem
Bisschopshuis te Haarlem
De Tiltenberg te Vogelenzang
De Tiltenberg te Vogelenzang


Diocesane diensten


Algemene zaken

Secretaris-generaal Drs. E.H.A. Fennis


Personeelszaken

Vice-kanselier Jhr. mr. S.R.K.M. Weede


Financiën en Bouwzaken

Algemeen econoom T.J. van der Steen MBA
Bouwkundige Mw. C.M.C. Wentges


Juridische Zaken en Kerkopbouw

Kanselier Dr. B.J. Putter
Vice-kanselier Jhr. mr. S.R.K.M. van Weede
Staffunctionaris M.F.E. van der Knaap


Officialaat - Kerkelijke rechtbank 

Officiaal Dr. A.J.T. van den Hout


Migranten/Categoriale Zielzorg

Vicaris Drs. G.H.B. Bruggink


Pastorale Diensten


Caritas

Staffunctionaris Drs. E.W. Meijknecht


Missie

Waargenomen door vicaris drs. G.H.B. Bruggink


Geloofsopbouw

Staffunctionaris M.H.M. Jansen


Kerkmuziek

Contactpersoon a.i. Drs. E.H.A. Fennis


Diocesane Commissie voor Liturgie, Kerkinrichting en Kunst (DCLKK)

Voorzitter J.J.M. Vriend (emeritus vicaris)


Onderwijs

Bisschoppelijk gedelegeerden voor het R.-K. Onderwijs
Voortgezet Onderwijs J.J. Quadvlieg
Lager Onderwijs Drs. J.D.J.T. Wienen


Pers en Bisdomblad

Woordvoerder Drs. E.H.A. Fennis


Religieuzen

Contactpersoon Dr. B.J. Putter





Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose