Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Bisdom Maand Journaal

Maan­de­lijks wordt op Ka­the­draal TV een Bisdom Maand Jour­naal gemaakt met actueel nieuws vanuit het bisdom met inte­res­sante, leuke en in­spi­re­rende berichtjes zodat u weer helemaal ‘bij’ bent!


Bisdom Maand Journaal - December 2022
nieuws - zondag, 11 december 2022
In het Bisdom Maandjournaal van december 2022 staan we stil bij de eerste 'normale' Kerst na corona. Vicaris-Generaal Bart Putter vertelt wat parochies kunnen doen om deze Kerst gastvrij gelovigen te ontvangen. Daarna passeren veel verschillende activiteiten de revue, want rondom de kerstdagen wordt er in ons bisdom -gelukkig- bijzonder veel georganiseerd.
Bisdom Maand Journaal - November 2022
nieuws - zaterdag, 5 november 2022
De bisschoppen van de Nederlandse bisschoppenconferentie gaan op Ad Liminabezoek in Rome komende maand. In dit Bisdom Maandjournaal van november 2022 vertelt Mgr. Jan Hendriks hoe zo een bezoek er nou precies uitziet. Hij zal een blog bijhouden op www.arsacal.nl en ook op www.katholiekleven.nl zal er elke dag een videoverslag worden gedaan van dit belangrijke bezoek.
Bisdom Maand Journaal - Oktober 2022
nieuws - zaterdag, 1 oktober 2022
In het Bisdom Maand Journaal van oktober blikken Mgr. Jan Hendriks en staffunctionaris kerkopbouw Marius van der Knaap terug op de besturendag van 10 september 2022. Op deze dag stond de toekomst van de Kerk in ons bisdom centraal, o.a. door de presentatie van cijfers waarover men samen in gesprek ging. De Bisschop licht in dit Bisdom Maandjournaal nog eens toe hoe we de toekomst die voor ons ligt zullen inrichten.
Bisdom Maand Journaal - Mei 2022
nieuws - dinsdag, 10 mei 2022
In het Bisdom Maandjournaal van mei 2022 staan we stil bij de hulp die vanuit ons bisdom aan de vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne wordt gegeven. Rector Jeroen de Wit van het Diocesaan Heiligdom vertelt en laat zien hoe de opvang daar wordt ingericht.
Bisdom Maand Journaal - April 2022
nieuws - maandag, 11 april 2022
In het Bisdom Maandjournaal van april 2022 staan we stil bij de hulp die vanuit ons bisdom aan de vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne wordt gegeven. Rector Jeroen de Wit van het Diocesaan Heiligdom vertelt en laat zien hoe de opvang daar wordt ingericht.
Bisdom Maand Journaal - Maart 2022
nieuws - maandag, 7 maart 2022
Het Bisdom Maandjournaal van maart 2022 zoomt in op de situatie in Oekraïne en de oproep van de Paus om 2 maart te bidden en te vasten voor de vrede in de wereld; en dit bidden en vasten als wapens van God vast te houden zolang als nodig is. Veel parochies in ons bisdom hebben daar al gehoor aan gegeven, en ook de collecte van zondag 6 maart in alle parochies was volledig bestemd voor Oekraïne.
Bisdom Maand Journaal - Februari 2022
nieuws - zondag, 13 februari 2022
In het volle Bisdom Maandjournaal van Februari 2022 legt gedelegeerde voor de liturgie, Eric Fennis, uit wat de herkomst is van carnaval en hoe katholiek dit feest nou eigenlijk is. Diaken Han Hartog, inmiddels bekend door zijn wekelijkse programma op Kathedraal TV, stelt zich voor.
Bisdom Maand Journaal - Januari 2022
nieuws - donderdag, 13 januari 2022
Het Bisdom Maandjournaal van januari 2022 blikt nog even terug op Kerstmis, in het bijzonder op de kerstnachtmis. De H. Mis voor Europa kwam dit jaar vanuit Den Bosch, waar Mgr. De Korte de boodschap van de paus voor Nederlandse en andere gelovigen uitsprak.
Bisdom Maand Journaal - December 2021
nieuws - maandag, 20 december 2021
Het Bisdom Maandjournaal van december 2021 is later dan gepland, wat soms in tijden van verwachting zo gebeurt. In dit Bisdom Maandjournaal blikken we vooruit op Kerstmis.
Bisdom Maand Journaal - November 2021
nieuws - zaterdag, 6 november 2021
Het Bisdom Maandjournaal van november 2021 zoomt in op Allerheiligen en Allerzielen; twee katholieke 'feesten' die vandaag de dag onder invloed staan van maatschappelijke ontwikkelingen. Gedelegeerde voor de Liturgie, Eric Fennis, gaat kort in op de geschiedenis, op huidige manieren van vieren en ook op de vraag wat nu (nog) het verband is met Halloween.
Bisdom Maand Journaal - Oktober 2021
nieuws - zondag, 3 oktober 2021
In het Bisdom Maandjournaal van oktober 2021 kijken we vooruit naar de start van de bisschoppensynode. Deze synode zelf staat gepland in 2023, maar zal komende maanden in de bisdommen over de hele wereld worden voorbereid. Alle gelovigen worden zo aangespoord om mee te spreken over 'de synodale kerk: communie, participatie en missie.
Bisdom Maand Journaal - September 2021
nieuws - zaterdag, 4 september 2021
Het eerste Bisdom Maandjournaal van dit seizoen gaat uitgebreid in op de tentoonstelling ‘Geloof in Geluk’, die op vrijdag 27 augustus in de kathedraal werd geopend.
Bisdom Maand Journaal - Juni 2021
Laatste Journaal van dit seizoen
nieuws - zaterdag, 5 juni 2021
In het laatste Bisdom Maand Journaal van dit seizoen hebben we natuurlijk aandacht voor de langverwachte versoepelingen. Want wat betekenen die nou eigenlijk voor parochies?
Bisdom Maand Journaal - Mei 2021
nieuws - zaterdag, 1 mei 2021
We bevinden ons in de Paastijd. Onderweg naar Hemelvaart en Pinksteren, is de maand mei speciaal toegewijd aan Maria. Op verschillende manieren wordt hier deze maand in het bisdom aandacht aan besteed.
Bisdom Maand Journaal - April 2021
nieuws - zondag, 11 april 2021
Ook in april is er weer een Bisdom Maandjournaal. In deze heugelijke paastijd hebben we er niet alleen een diaken bij, maar ook een heuse afdeling gezinspastoraat. Programmamanager Nanine van Smoorenburg vertelt over de activiteitenontwikkeling bij het Diocesaan Heiligdom en in de Kathedraal, en kapelaan Teun Warnaar onthult de reden waarom er een nieuw altaar in de kathedraal staat. Dit, en nog meer ziet u in dit Bisdom Maandjournaal van april 2021.
Bisdom Maand Journaal - Maart 2021
nieuws - zaterdag, 6 maart 2021
Midden in de veertigdagentijd licht dit bisdom maandjournaal meerdere charitatieve projecten uit: de vastenacties door de jongerengroepen, de voedselinzameling bij de Franstalige parochie in Amsterdam en het drugspastoraat in Amsterdam. Omzien naar de medemens is immers één van de drie pijlers in de vastentijd.
Bisdom Maand Journaal - Februari 2021
nieuws - zaterdag, 6 februari 2021
In het bisdom maandjournaal van februari 2021 zien we hoe corona het creatief denken in ons bisdom aanwakkert. Zo is er een plan voor het coronaproof toedienen van het askruis, worden coronapatiënten opgevangen in het Diocesaan Heiligdom O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo, zijn de jongeren manieren aan het zoeken om in de veertigdagentijd present te zijn en gaat er weer een boekje vol gebeden naar de parochies om ook het geestelijk vuur brandend te houden.
Bisdom Maand Journaal - Januari 2021
nieuws - zaterdag, 9 januari 2021
Een nieuw jaar met nieuwe kansen! In dit eerste Bisdom Maandjournaal blikken we kort terug op een bijzondere kerstactie van de gemeenschap Sant'Egidio in Amsterdam, die ondanks alles ‘gewoon’ de deuren opende voor de vrienden van de straat - uiteraard alles coronaproof.
Bisdom Maand Journaal - December 2020
Kathedraal TV
nieuws - zaterdag, 5 december 2020
Op deze tweede zondag van de Advent biedt Kathedraal TV maar liefst twee nieuwe releases. De tweede aflevering van de Adventsbezinning en het Bisdom Maandjournaal.
Bisdom Maand Journaal - November 2020
nieuws - zondag, 1 november 2020
Aan het begin van deze nieuwe maand vertelt Mgr. Jan Hendriks kort over Kerstmis en kijken we terug op drie bijzondere gebeurtenissen in oktober: de oprichting van de Broeders van het Stille Leven, De toewijding van de Amsterdamse Isabella Wijnberg en de priesterwijding van Bert Glorie.


zondag, 4 oktober 2020Eerste Bisdom Maand Journaal - Oktober 2020Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose