Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Jubeljaar 2025

Jubeljaar 2025 - Pelgrims van HoopOver­zicht van nieuws­be­richten over het Jubel­jaar 2025 - Pelgrims van Hoop. Het Jubel­jaar loopt van 1 januari 2025 t/m 6 januari 2026. De Heilige Deuren wor­den al gesloten op 28 de­cem­ber 2025.
Hoe vieren we het Jubeljaar?
nieuws - woensdag, 26 juni 2024
Op 9 mei verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025: ‘Spes non confundit’ (De hoop stelt niet teleur). De paus roept op om het Jubel­jaar te vieren met concrete acties voor kwets­ba­re groepen.
Wat zegt de paus over de aflaat in het Jubeljaar?
nieuws - maandag, 24 juni 2024
Op 9 mei verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025: ‘Spes non confundit’ (De hoop stelt niet teleur). De paus schrijft hierin onder meer over de aflaat die is verbon­den aan het Jubel­jaar.
Wat zegt de paus over hoop in het Jubeljaar?
nieuws - zaterdag, 22 juni 2024
De bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025 heeft als titel: ‘Spes non confundit’ (De hoop stelt niet teleur). Wat zegt de paus hierin over hoop?
Het begin van Jubeljaren in de Kerk
nieuws - donderdag, 20 juni 2024
Op 9 mei (Hemel­vaart) verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025. De paus schrijft in de bul over de ge­schie­de­nis van Jubel­ja­ren in de Kerk en legt uit wat de bete­ke­nis ervan is. Het eerste Jubel­jaar werd gevierd in het jaar 1300. Maar daar gingen al een aantal gebeur­te­nissen aan vooraf, legt de paus uit in zijn bul ‘Spes non confundit’.
Hoe wordt het jubeljaar geopend? Video
nieuws - dinsdag, 11 juni 2024
Op 9 mei (Hemel­vaart) verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025. In de tekst geeft paus Fran­cis­cus aan hoe het Jubel­jaar geopend zal wor­den in kerken in Rome en we­reld­wijd.
Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend
nieuws - maandag, 10 juni 2024
De in­schrij­ving voor de Natio­nale Bede­vaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de mei­va­kan­tie van volgend jaar gaan de Neder­landse bis­dom­men samen op bede­vaart naar Rome. Ze geven daar­mee gehoor aan de uit­no­di­ging van paus Fran­cis­cus om tij­dens het Jubel­jaar als ‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betre­den.
Samenvatting bul van het jubeljaar
nieuws - vrijdag, 7 juni 2024
Op 9 mei (Hemel­vaarts­dag) verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025. De tekst gaat over het thema hoop van­wege het Jubel­jaar. On­der­staan­de artikel geeft een samen­vat­ting van de alinea’s uit de tekst.
Hymne Jubeljaar 2025 Video
Bladmuziek beschikbaar
nieuws - donderdag, 16 mei 2024
‘Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.’ Zo begint de Neder­landse vertaling van de hymne voor het Jubel­jaar 2025. Van deze hymne is nu ook de blad­mu­ziek be­schik­baar, met de ver­schil­lende varianten qua meerstemmig­heid.
Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
nieuws - woensdag, 15 mei 2024
Tijdens een ceremonie in de Sint-Pieters­basi­liek op Hemel­vaarts­dag, 9 mei 2024, heeft paus Fran­cis­cus het Jubel­jaar 2025 plech­tig af­ge­kon­digd. De paus proclameerde tevens de Bul voor dit jaar met de titel “Spes non confundit: Hoop stelt niet teleur”.
Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
Zaterdag 11 mei - 10.00 uur - Heerhugowaard
nieuws - donderdag, 2 mei 2024
Op zater­dag 11 mei or­ga­ni­seert het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom weer een speciale dag. Dit is de tweede van de drie ont­moe­tingen dit jaar. Jon­ge­ren (18-30 jaar) ont­moe­ten elkaar in afwach­ting op het voor­be­rei­dings­jaar naar het Jubileum in Rome juli 2025.
Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 Video
nieuws - donderdag, 21 maart 2024
In de katho­lie­ke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of Jubel­jaar gehou­den. Als voor­be­rei­ding daarop is 2024 uit­ge­roe­pen tot een ‘jaar van gebed’. De Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft als hulp­mid­del daarbij een kaart uitge­ge­ven met het speciale thema­ge­bed voor volgend jaar, aan­ge­vuld met het Onze Vader. Ook is de inter­na­tio­nale hymne voor het Jubel­jaar in het Neder­lands ver­taald.
Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025
Save the date: Meivakantie 2025
nieuws - maandag, 16 oktober 2023
In 2025 wordt er in de katho­lie­ke kerk weer een Heilig Jaar gehou­den. De Neder­landse bis­dom­men or­ga­ni­se­ren in dat jaar samen een natio­nale bede­vaart naar Rome. In ok­to­ber 2023 zijn in het hele land zogeheten ‘save-the-date-posters’ verspreid om die reis, die gepland staat van 26 april tot en met 3 mei 2025, aan te kon­digen.
Nationale bedevaart Jubeljaar 2025
Pelgrims van hoop naar Rome
nieuws - vrijdag, 17 maart 2023
Paus Fran­cis­cus nodigt gelo­vi­gen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubel­jaar 2025. De bis­schop­pen van Neder­land willen ge­za­men­lijk met pelgrims uit de zeven Neder­landse bis­dom­men op deze uit­no­di­ging ingaan. In de mei­va­kan­tie, in heel Neder­land is deze van 26 april tot en met 4 mei 2025, wordt daarvoor een Natio­nale Bede­vaart geor­ga­ni­seerd naar Rome.
Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerd
Thema: Pelgrims van hoop
nieuws - woensdag, 29 juni 2022
Het Vati­caan heeft het offi­cië­le logo voor het Jubel­jaar 2025 open­baar gemaakt. Het thema was al eer­der naar buiten gebracht: Pelgrims van hoop. Van het logo is ook een Neder­landse versie be­schik­baar. De voor­ma­lige Pau­se­lijke Raad voor de Nieuwe Evangeli­sa­tie, nu opgeno­men in het nieuwe Di­cas­te­rie voor Evangeli­sa­tie, coördineert de voor­be­rei­dingen voor het Heilig Jaar 2025.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose