Bisdom Haarlem-Amsterdam


Opleidingen

De pries­ter­oplei­ding van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is het Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord dat is geves­tigd in Heiloo. De diaken­oplei­ding, de cate­chisten­oplei­ding en de oplei­ding voor pas­to­raal werker zijn geves­tigd in De Tilten­berg te Vo­ge­len­zang.

Groot­semi­narie St. Wil­li­brord

rector: J.C.J. de Wit
adres: Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
tele­foon: 072 - 505 1288
e-mail: post@wil­li­brord­semi­narie.org
web­si­te: www.wil­li­brord­semi­narie.nl

Groot­semi­narie Re­demp­to­ris Mater

rector: Luc Georges
adres: Paadje 22
1733 NE Nieuwe Niedorp
tele­foon: 0226 - 413 477
web­si­te: www.re­demp­to­rismateramster­dam.nl

Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius

contact­persoon: Drs. J.D.J.T. Wienen
adres: Zil­ker­duin­weg 375
2114 AM Vo­ge­len­zang
tele­foon: 0252 - 345 345
e-mail: post@bo­ni­fa­tius­in­sti­tuut.nl
web­si­te: www.bo­ni­fa­tius­in­sti­tuut.nl

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK)

contact­persoon: Ing. Ph. S. Weijers BScR.
e-mail: info@cslk.nl
web­si­te: www.cslk.nl

Rector voor de dio­ce­sane oplei­ding
tot diaken en cate­chist (Sint Boni­fa­tius)

contact­persoon: Dr. G.H.B. Bruggink
adres: Zil­ker­duin­weg 375
2114 AM Vo­ge­len­zang
tele­foon: 0252 - 345 331Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose