Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Missie

Het missie­secre­ta­riaat van het bisdom Haarlem-Amsterdam stelt zich ten doel om parochies en groepen die actief zijn op het gebied van Missie, Ont­wik­ke­ling en Vrede (MOV) te stimuleren in hun landelijke solidariteit naar de missio­naire campagnes, zoals Vastenaktie en Adventsactie. Daarnaast willen we groepen en in­di­vi­duen stimuleren in hun locale ac­ti­vi­teit voor eigen projecten en stichtingen.

Doel­stel­lingen

 1. Faciliteren van de landelijke campagnes:
 2. Duurzaam verbinden van regio’s in het bisdom met gemeen­schappen en projecten in ont­wik­ke­lingslanden.
 3. Verstevigen van onze bisdomrelaties in:
  • Azië: Pakistan
  • Afrika: Burundi
  • Latijns-Amerika: Honduras
 4. Leren van en werken met de tal- en kleurrijke migranten­parochies in ons bisdom.
 5. Jongeren laten kennis­ma­ken met de Wereldkerk door deelname aan jongerenreizen, uitwisselingen, eigen projecten en door gebruik van moderne media.
 6. Via ver­schil­lende mediakanalen verslag uitbrengen van de missio­naire ini­tia­tie­ven in ons bisdom

Missie­secre­ta­riaat van het bisdom Haarlem

bezoekadres: Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang
postadres: Postbus 1053, 2001 BB  Haarlem
telefoon: (023) 511 2600
fax: (023) 511 2629
bankrekeningnr: NL79 INGB 0000 5507 22
e-mail: missie­secre­ta­riaat@bisdomhaarlem-amsterdam.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose