Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Inzenden

Het ingescande, ondertekende formulier mag verzonden worden naar:

Indien inscannen en opsturen niet mogelijk is, mag een kopie van het ondertekende formulier worden verzonden naar:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    Postbus 1053
    2001 BB Haarlem

Vragen

Voor vragen kan men contact opnemen met:

Huwelijkszaken

Op deze pagina vindt u het huwelijksformulier. Dit huwelijksformulier is steeds noodzakelijk wanneer een toekomstig echtpaar voor de rooms-katholieke kerk wenst te trouwen. In het geval dat er voorafgaand aan de huwelijkssluiting nog bepaalde verloven of dispensaties vanwege huwelijksbeletselen moeten worden aangevraagd, dient het formulier in beginsel digitaal te worden verwerkt.

Het formulier wordt ingevuld door de pastoor zelf of de gedelegeerde priester of diaken die in de huwelijksviering zal optreden als kerkelijk getuige. Alleen de betreffende gewijde bedienaar kan dit formulier insturen aan het bisdom. De bisschoppelijk gedelegeerde onderzoekt vervolgens de aanvraag en verleent namens de bisschop al dan niet verlof of dispensatie. Alleen met een dergelijk verlof of dispensatie kan het huwelijk geoorloofd en/of geldig gesloten worden.

Invulinstructie formulier kerkelijke huwelijkssluiting

Algemeen

  1. Vult u het formulier volledig digitaal in. Alleen de handtekeningen dienen na invullen van het formulier met pen te worden toegevoegd. Hiervoor dient u het formulier te printen. Na ondertekening scant u de formulieren in en stuurt u deze naar huwelijk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Het originele formulier houdt u zelf.
  2. Het formulier kan tijdens een gesprek met het toekomstig echtpaar worden ingevuld.
  3. Het formulier kan tussentijds (deels) ingevuld worden opgeslagen.
  4. Het formulier heeft een appendix met alle genoemde bronnen en canones, welke naast het formulier gehouden kan worden. Deze appendix geldt als hulpmiddel en hoeft niet mee opgestuurd te worden. 
  5. U krijgt de door de kerkelijke rechtbank aangevulde bescheiden teruggestuurd (per post). U kunt het originele formulier met de door de kerkelijke rechtbank aangevulde bescheiden verder doorsturen/verwerken. Het bisdom maakt van alles een digitale kopie voor archivering.

Voor aanvullende invulinstructie: download de invulinstructie (pdf)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose