Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Inzenden

Het ingescande, ondertekende formulier mag verzonden worden naar:

Indien inscannen en opsturen niet mogelijk is, mag een kopie van het ondertekende formulier worden verzonden naar:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    Postbus 1053
    2001 BB Haarlem

Vragen

Voor vragen kan men contact opnemen met:

Huwelijkszaken

Op deze pagina vindt u het huwelijks­for­mu­lier. Dit huwelijks­for­mu­lier is steeds nood­za­ke­lijk wanneer een toekomstig echtpaar voor de rooms-katho­lie­ke kerk wenst te trouwen. In het geval dat er voor­af­gaand aan de huwelijks­slui­ting nog bepaalde verloven of dispensaties vanwege huwelijksbeletselen moeten worden aangevraagd, dient het formulier in beginsel digitaal te worden ver­werkt.

Het formulier wordt ingevuld door de pastoor zelf of de gedelegeerde priester of diaken die in de huwelijks­vie­ring zal optreden als ker­ke­lijk getuige. Alleen de betreffende gewijde be­die­naar kan dit formulier insturen aan het bisdom. De bis­schop­pe­lijk gedelegeerde onder­zoekt ver­vol­gens de aanvraag en verleent namens de bis­schop al dan niet verlof of dispensatie. Alleen met een dergelijk verlof of dispensatie kan het huwelijk geoorloofd en/of geldig gesloten worden.

Invulinstructie formulier ker­ke­lijke huwelijks­slui­ting

Algemeen

  1. Vult u het formulier volledig digitaal in. Alleen de handtekeningen dienen na invullen van het formulier met pen te worden toe­ge­voegd. Hiervoor dient u het formulier te printen. Na ondertekening scant u de formulieren in en stuurt u deze naar huwelijk@bisdomhaarlem-amster­dam.nl. Het ori­gi­nele formulier houdt u zelf.
  2. Het formulier kan tijdens een gesprek met het toekomstig echtpaar worden ingevuld.
  3. Het formulier kan tus­sen­tijds (deels) ingevuld worden opgeslagen.
  4. Het formulier heeft een appendix met alle genoemde bronnen en canones, welke naast het formulier gehouden kan worden. Deze appendix geldt als hulpmiddel en hoeft niet mee opgestuurd te worden. 
  5. U krijgt de door de ker­ke­lijke recht­bank aangevulde be­schei­den terug­ge­stuurd (per post). U kunt het ori­gi­nele formulier met de door de ker­ke­lijke recht­bank aangevulde be­schei­den verder doorsturen/ver­werken. Het bisdom maakt van alles een digitale kopie voor archivering.

Voor aanvullende invulinstructie: download de invulinstructie (pdf)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose