Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Diocesane Caritas

Het beleidsveld caritas kent een dubbel aandachtveld:

naar de samenleving toe:

Diocesane Caritas
 • het organiseren van caritatieve daden namens de kerk en
 • het vormen van een netwerk van liefdadigheid waar mensen die bij geen enkele instantie terecht kunnen, opgevangen worden;

naar binnen toe:

 • het stimuleren van een diaconale/caritatieve houding en
 • het stimuleren van activiteiten bij de verschillende onderdelen van het bisdom Haarlem-Amsterdam (parochies,regio’s, PCI’s,diocesane instellingen) en haar leden (gelovigen, bestuurlijk verantwoordelijken, ambtsdragers, pastoraal werkenden).

Adres diocesane Caritas

postadres: Postbus 1053, 2001 BB  Haarlem
bezoekadres: Zilkerduinweg 375, 2114 AM  Vogelenzang
telefoon: (023) 511 2600
e-mail: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Medewerkers

• dr. E. Sengers stafmedewerker caritas en coördinatie esengers@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
• drs. E.W. Meyknecht regiomedewerker caritas emeyknecht@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
• mw. A.M.D. Witte regiomedewerker caritas awitte@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

 

Partnerschap Banja Luka – Haarlem Amsterdam

Het begin
De eerste contacten tussen de bisdommen Banja Luka en Haarlem dateren uit het begin van de jaren negentig toen de oorlog in het voormalig Joegoslavië in volle gang was. De bisschop van Banja Luka, Mgr. Komarica, heeft met onze toenmalige bisschop Mgr. Bomers, besloten tot het aangaan van een partnerschap. Diverse parochies in ons bisdom hebben sindsdien een partnerschaprelatie ontwikkeld met een parochie in het zusterbisdom dat door zoveel oorlogsleed en ellende getroffen is. Zo ontstond er een rijke uitwisseling tussen gelovigen hier en daar.

Bisschop Komarica van Banja Luka ondervindt samen met zijn gelovigen nog dagelijks de tragische gevolgen van de burgeroorlog. Voor de veelal Kroatische katholieken in zijn bisdom is de situatie nog even desastreus als in 1995. Veel ouderen en zieken zijn achtergebleven, waren niet in staat te vluchten. Meer dan de helft van de 110.000 katholieken van het bisdom leeft nog altijd in buitenlandse opvangkampen. En degenen die terugkeren, vinden hun huizen bezet door Serviërs of in verwoeste staat. Er is geen werk; de sociale en culturele infrastructuur is ontwricht. Is er nog een reden om terug te keren, is er nog toekomstperspectief voor katholieke jongeren?

De partnerparochies en vrienden

 • Almere Stichting Almere Budzac
 • Hilversum H. Vitus en H. Willibrord
 • Hilversum Parochie H. Hart en H. Jozef
 • Hilversum Stichting Opbouwwerk Bosnië
 • Hilversum Stichting Noodhulp Banja Luka
 • Purmerend Stichting Bouwen aan Banja Luka
 • Uitgeest parochie OLV Geboorte
 • Zaandam parochie St. Jozef

Contact: Dienst Diocesane Caritas, esengers@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Website rkdiaconie.nl

www.rkdiaconie.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose