Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Caritas

Intro

Afdeling CaritasDe afdeling Caritas van ons Bisdom ondersteunt en stimuleert het kerkelijke netwerk dat mensen die hulp nodig hebben zonder voorwaarden nabij wil zijn. De afdeling helpt ook bij het zoeken naar ondersteuning en indien mogelijk naar oplossingen.

Website

Op deze website vindt u nieuwsberichten, achtergrondinformatie en documenten over caritas. Ook kunt u informatie vinden over de caritas in parochies en andere organisaties die zich met caritas bezighouden in het bisdom, landelijk en wereldwijd.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, materialen en activiteiten op het gebied van caritas? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via:

Contact

Neem gerust contact op voor advies, contactgegevens of begeleidingstrajecten. Ook inpsiratiebijeenkomsten en cursussen behoren tot de mogelijkheden.

Caritasfolder - Een nieuwe stapStafmedewerker voor de caritas:

Controller PCI’s:

Het meest actuele Caritas-nieuws

Dag van de gevangene
Zondag 8 oktober
gepubliceerd: zaterdag, 9 september 2023
Het R.-K.-justitie­pas­to­raat vraagt pa­ro­chies om tij­dens de kerk­vie­ringen in het weekend van zon­dag 8 ok­to­ber aan­dacht te beste­den aan de Dag van de Gevangene. Dit is een dag om te denken aan hen die door gevangen­schap niet in vrij­heid leven, een dag om voor hen te bid­den.
PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 4 september 2023
Op zon­dag 3 sep­tem­ber was de fees­te­lij­ke overhan­diging van het oprich­tings­de­creet van de nieuwe Parochiële Caritas In­stel­ling van de frans­spre­kende pa­ro­chie Notre Dame de tous les peuples in Am­ster­dam.
Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
Cursus voor caritasvrijwilligers van migranten- en territoriale parochies
gepubliceerd: zondag, 3 september 2023
Zater­dag 2 sep­tem­ber ging de cursus Taking Care+ van start in de All Saints Church in Am­ster­dam Zuidoost. Twin­tig caritas­vrij­wil­li­gers van mi­gran­ten­paro­chies en ter­ri­to­ri­ale pa­ro­chies met kerken in Am­ster­dam-Oost, -Zuidoost, Dui­ven­drecht en Diemen had­den zich aangemeld.

Alle nieuwsberichten van afdeling Caritas


Steunen

Wat is caritas?

Caritas ofwel naastenliefde of liefdadigheid is onderdeel van het katholieke geloof. Naast het samen komen om de sacramenten te vieren en het geloof te verkondigen is het naar buiten gaan om mensen in nood op te zoeken, even belangrijk voor gelovigen.

Het woord ‘caritas’ betekent ‘liefde’ en stamt van een Latijns woord dat verband houdt met de betekenis ‘duur’ en ‘waardevol’. Als christenen geloven we dat voor God de mensen waardevol, onbetaalbaar zijn.

Caritas is een dienst van naastenliefde: concrete hulp bij noden en behoeften. Het gaat bij Caritas ook over opkomen voor de rechten van mensen die in de verdrukking terecht zijn gekomen. Toch is Caritas meer dan spullen of geld geven, of protestmarsen houden. Het gaat over mensen in nood zien, de verhalen van deze mensen horen.

foto: Alex Green
Compassie

Aan de Caritas werken vele mensen mee, ook mensen die zichzelf niet gelovig of kerkelijk noemen. Ze doen dat in parochies, in kloosters, in projecten en stichtingen, vaak ook in samenwerking met andere kerken en religies, met als gemeenschappelijk doel de mensen in nood te laten weten ze erbij horen, naar hen te luisteren, vriendschap te sluiten en al doende te leren wat we voor elkaar kunnen betekenen. Door met hen op te trekken door het oerwoud van instanties en regelingen, oplossingen te zoeken voor problemen die niet oplosbaar lijken, trouw te blijven in situaties die niet veranderen, maar die minder zwaar worden als je er niet alleen voor staat. Caritas als voorbeeld is relevant voor iedereen. Wanneer je de ander helpt, word je daar zelf ook gelukkig van. Door anderen te helpen, help je ook jezelf.

God houdt van alle mensen en onze reactie is dat wij alle mensen zien als geliefde kinderen van God. Caritas drukt zo de spiritualiteit uit die we willen beleven en de houding die we in concrete daden uitdrukken.

De caritas in het bisdom Haarlem is met name georganiseerd in Parochiële Caritas Instellingen: elke parochie heeft een instantie die samen met ander parochianen zorgt dat we als kerk en als christenen mensen in nood met raad en daad bijstaan. Daarnaast werken we lokaal, landelijk en internationaal samen met allerlei organisaties die groepen mensen in speciale noodsituaties bijstaan.

Diocesane Caritas

Het beleidsveld caritas in het bisdom Haarlem-Amsterdam kent een dubbel aandachtsveld:

 • Naar de samenleving toe
  • Het organiseren van caritatieve daden namens de kerk;
  • Het vormen van een netwerk van liefdadigheid waar mensen, die bij geen enkele instantie terecht kunnen, opgevangen worden.
 • Binnen de kerk
  • Het stimuleren van een diaconale/caritatieve houding;
  • Het stimuleren van caritatieve activiteiten binnen het bisdom

Parochiële Caritas

Binnen iedere parochie is een Parochiële Caritas Instelling (PCI) actief, bemenst door vrijwilligers uit de parochie. De PCI heeft een drievoudige taak:

 • Het stimuleren van de caritas in, door en vanuit de parochiegemeenschap;
 • Het ondersteunen van mensen in nood;
 • Het ondersteunen van organisaties en projecten die mensen in nood helpen.

De PCI beheert daartoe een vermogen. Zij is onderworpen aan het Algemeen Reglement voor (Inter) Parochiële Caritas Instellingen. Een Inter Parochiële Caritas Instelling (IPCI) is werkzaam voor meerdere parochies.

Katholieke en oecumenische caritas organisaties

Binnen de grenzen van het bisdom zijn behalve PCI's ook andere (katholieke en oecumenische) organisaties actief die zich inzetten om mensen in nood te helpen. Deze instellingen komen vaak voort uit parochies, ordes en congregaties of uit de samenwerking met andere kerken.
Op de pagina Andere organisaties vindt u een overzicht.

Nationale Caritas

Op nationaal niveau wordt de caritas behartigd door het Officium Caritatis, waarin behalve de bisdommen ook katholiek maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn die zich met caritas bezighouden. Op internationaal niveau wordt de nationale caritas vertegenwoordigd door Cordaid, een katholieke ontwikkelingsorganisatie die ook programma’s in Nederland uitvoert.

Caritas Europa

Caritas Europa verenigt 49 caritas organisaties, actief in 46 landen. Zij richten zich met name op het tegengaan van armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid, migratie en asiel.

Internationale Caritas

De internationale caritas, of Caritas Internationalis (CI), is een samenwerking van caritasorganisaties in meer dan 160 landen en is gevestigd in Rome.

Hulpverlening

U bent op zoek naar iemand die u kan helpen of u zou graag als vrijwilliger willen meehelpen met de caritas in uw dorp of stad. Hieronder staat een lijst met contactgegevens. Klik op de link en u kunt uw verzoek indienen of een boodschap achterlaten.

Mocht uw stad of dorp niet in de lijst voorkomen dan kunt u contact zoeken met de dichtstbijzijnde PCI. Zij zullen u dan zelf helpen of doorverwijzen naar de juiste caritasinstelling.

Verschillende manier van hulp

Parochiële Caritas Instellingen (PCI) helpen mensen op verschillende manieren:

 • Door met een luisterend oor er te zijn voor mensen in nood;
 • Door verwijzing en begeleiding naar de juiste instanties of organisaties;
 • Door financiële en materiele ondersteuning;
 • Door hulp bij het invullen van formulieren.

Lijst lokale caritas

gebied contactinformatie
Texel secretariaat@rkparochietexel.nl
Den Helder pcidenhelder@kpnmail.nl
Schagen pcischagen@gmail.com
PCI Trinitas (Anna Paulowna, Breezand, ’t Zand) caritas.trinitas@gmail.com
Wieringermeer secretariaat@rkwieringermeer.nl
Tuitjenhorn par.jacobus@outlook.com
Warmenhuizen rk.kerk@quicknet.nl
Heerhugowaard
pamade@quicknet.nl
Heerhugowaard - De Noord jan.v.schagen@quicknet.nl
Waarland sc.dekker@quicknet.nl
’t Veld ac.van.wonderen@quicknet.nl
Alkmaar (ISCC) rk-par-matthias-laurentius@hetnet.nl
Waterkant (gemeente Koggenland) ipci.dewaterkant@gmail.com
Wervershoof (Medemblik, Andijk, Zwaagdijk) so3dc6@kpnmail.nl
West Friesland carolinetames@gmail.com
Wognum - Nibbixwoud
secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl
Hoorn Matteus.pci@gmail.com
Purmerend pcipolderland@gmail.com
Volendam pci@kerkvolendam.nl
Edam / Monnickendam / Ilpendam pci@parochiehfranciscus.nl
Heiloo (Egmonden, Akersloot, Limmen) cwh.heiloo@gmail.com
Heemskerk samenwerkingsverband pci.uitgeest@gmail.com
pancratius@degoedeherdercastricum.nl
pciheemskerk2019@gmail.com
Castricum Goede Herder pancratius@degoedeherdercastricum.nl
Beverwijk info@eloyparochie.nl
Velsen Noord pci.jozef12apostelen@gmail.com
Zaanstreek (Zaanstad en Wormerland)
secretaris@ipci-zaanstreek.nl
Haarlem Noord / Velsen Zuid / IJmuiden parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net
Haarlem Kathedraal / Groenmarkt www.rkbavo.nl/categorie/pci-diaconie/
Haarlem Stad gertjanvanderwal@live.nl
Overveen / Zandvoort / Bloemendaal info@caritasboaz.nl
Heemstede / Vogelenzang / Bennebroek pcivogelenzang@gmail.com
Spaarndam / Haarlemmerliede / Vijfhuizen alm.overgaag@quicknet.nl
Hoofddorp caritas@hjoannesdedoper.nl
Nieuw Vennep ipcinieuwvennepbuitenkaag@gmail.com
Aalsmeer-Uithoorn interpciaalsmeeruithoorn@outlook.com
Amsterdam Centrum caritas@nicolaas-parochie.nl
Amsterdam West info@rkamsterdamwest.nl
Amsterdam Nieuw West ipci@devierevangelistenamsterdam.nl
Amsterdam Oost en Zuid Oost ipciclaraenfranciscus@gmail.com
Amsterdam Noord pastoraalcentrum@hotmail.com
Amsterdam Zuid - Vredeskerk pcivredeskerk@gmail.com
Amsterdam Zuid - Obrechtkerk secretariaat@obrechtkerk.nl
Amstelveen caritas@rkamstelland.nl
Weesp-Muiden ipci@parochievanlevendwater.nl
Bussum en Naarden
pci.drieeenheid@gmail.com
sec.rkmariaparochie@outlook.com
KAN www.kanparochies.nl
Hilversum - Vitus pci@vitus.nl
Hilversum - Hart-Joseph www.hhartjoseph.nl
Hilversum - IPCI www.emmaus-paulus.nl/index.php?id=34
Blaricum / Huizen / Laren ipcibhl@gmail.com
Almere pci@katholiekalmere.nl
Zeewolde pci.sterrederzee@hotmail.com

Interactieve kaart

Documentatie

Als lid van de (Inter)Parochiële Caritas Instelling wordt van u verwacht dat u samen met uw collega’s van vele markten thuis bent, maar het is onmogelijk om alles te weten en het is ook niet nodig. Op deze pagina vindt u verwijzingen naar documenten over allerlei onderwerpen en organisaties die u hopelijk behulpzaam zijn.

Bestuurlijke documenten

Alle bestuurlijke documenten vindt u onder het menu Besturen, zoals bijvoorbeeld:

Folders

Caritas. Een nieuwe stap. Stappenplan en voorbeelden

CaritasfolderDe afdeling Caritas heeft een folder ontwikkeld, getiteld: Caritas. Een nieuwe stap.

Deze folder is bedoeld ter inspiratie en als hulpmiddel om nieuwe activiteiten op te starten of bestaande activiteiten verder uit te bouwen. Caritas-activiteiten hoeven niet ingewikkeld en zwaar te zijn. Liever niet zelfs. Als er een klein groepje mensen is dat een idee heeft en dat, in contact met de (I)PCI en/of de pastoraal verantwoordelijke, wil oppakken, dan kun je volgens het stappenplan met elkaar op weg gaan.

Op de achterkant staan voorbeelden van caritasactiviteiten uit ons bisdom.

Sociale kaart voor hulpvragen aan de (I)PCI

Als PCI sta je klaar voor mensen die in nood zijn, ook voor individuele hulpverlening. Het is belangrijk om de plaatselijke instanties goed te kennen: wat ze te bieden hebben en wie het zijn. Persoonlijke contacten werken altijd het beste. Denk aan de sociale dienst, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, wijkteams, collega's van andere kerken en moskeeën. Er zijn ook een aantal voorzieningen die landelijk zijn of op veel plaatsen beschikbaar. Hier vindt u een overzicht:

Inspiratie

Inspiratie

Als u meer over Caritas wilt lezen of inspiratie zoekt, zijn er heel wat interessante artikelen en documenten te vinden. Hieronder een lijst met een korte omschrijving. De nieuwste documenten staan bovenaan.

Pauselijke documenten

 • Fratelli Tutti
  In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige van de broederlijke liefde, van de eenvoud en de vreugde, motiveert de paus om deze nieuwe encycliek te wijden aan de broederschap en de sociale vriendschap.
 • Laudato Si’
  In de encycliek spoort paus Franciscus ‘iedereen die verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schepping’ te zijn. De paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden.
 • Evangelii Gaudium
  In deze exhortatie benadrukt de paus hoe belangrijk het is de vreugde van het evangelie uit te dragen. Deze vreugde ligt besloten in een persoonlijke relatie met Jezus. Wie de vreugde daarvan ervaart, wil en moet haar delen, stelt de paus. De persoonlijke en directe manier waarop de paus schrijft, maakt de exhortatie zeer geschikt om bijvoorbeeld in parochieel verband met elkaar te lezen en te bestuderen.
 • Deus Caritas Est
 • Rerum Novarum

Brieven van de paus

Boodschap paus voor Werelddag Migranten en Vluchtelingen - Met migranten en vluchtelingen bouwen aan de toekomst

25 september 2022

Paus Fran­cis­cus roept op om samen met mi­gran­ten en vluch­te­lingen te bouwen aan de toe­komst en dat betekent ook: ‘...erkennen en naar waarde schatten dat wat ieder van hen bij kan dragen aan het proces van de opbouw.’ De paus houdt van het beeld dat Jesaja schetst: ‘Hierin komen de vreem­de­lingen niet voor als indrin­gers en verwoesters, maar als bereidwillige werklie­den die de muren her­bou­wen van het nieuwe Jeru­za­lem, het Jeru­za­lem dat voor alle mensen open­staat (vgl. Jes. 60, 10-11).’

Pausboodschap Werelddag van de Armen -Geloof in praktijk brengen

13 november 2022

Paus Fran­cis­cus bena­drukt dat we allemaal ons geloof in praktijk moeten brengen door per­soon­lijke be­trok­ken­heid. We kunnen dit niet aan anderen dele­geren. De paus merkt op dat de Wereld­dag dit jaar komt "als een gezonde uit­daging, die ons helpt na te denken over onze levens­stijl en over de vele vormen van armoede overal om ons heen". De armoede neemt toe, onder andere door de pandemie en de oorlog in Oekraïne.

Gezamenlijke brief kerkleiders over urgentie milieuvraagstukken in relatie tot armoede

10 september 2021

Paus Franciscus, de Anglicaanse aartsbisschop Justin Welby en oecumenisch patriarch Bartholomeus stellen voor het eerst in een gezamenlijke brief de urgentie van milieuvraagstukken in relatie tot hardnekkige armoede aan de orde. Deze brief werd gepubliceerd aan het begin van de periode voor de Schepping die duurt van 1 september tot en met 4 oktober.

Boodschap paus voor Werelddag Migranten en Vluchtelingen: Naar een steeds groter “wij”

3 september 2021

In zijn boodschap voor de 107e Werelddag van de Migrant en de Vluchteling kiest paus Franciscus voor het thema ‘Naar een steeds groter wij’. ‘Het is Gods wil dat wij niet langer denken in termen van “wij” en “zij”, maar alleen van “wij”’, schrijft de paus. De R.-K. Kerk viert deze Werelddag op zondag 26 september.

Brieven van de bisschop

Brief van Mgr. Hendriks bij zijn aantreden als bisschop van Haarlem-Amsterdam

maandag, 1 juni 2020

Bij het aantre­den als bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft Mgr. Hendriks een brief ge­schre­ven. De bisschop benoemt in zijn brief vier kernthema’s: Wij zijn ‘samen kerk’; de kerk zoekt contact en is dus wezenlijk missionair; Christen-zijn uit zich in daden; en aandacht voor jongeren en gezinnen.

foto: Bich Tran
Caritas Kalender

Kalender

Behalve zorg voor en contact met mensen in nood, is Caritas ook stem geven, bewustwording en opkomen voor gerechtigheid. Elk jaar kent een aantal speciale dagen waarop belangrijke thema's centraal staan. Als PCI en parochie kunnen we hierbij aansluiten of er gebruik van maken.

Sommige data zijn jaarlijks hetzelfde, anderen schuiven met het kerkelijk jaar. Hieronder staan de data van 2023 en 2024, met daartussen ook de belangrijkste kerkelijke feesten, om uw activiteiten goed te kunnen plannen.

2023

1 januari Wereldvredesdag
4 februari Internationale dag voor menselijke broederschap
8 februari Internationale gebedsdag tegen mensenhandel
11 februari Werelddag van de zieken
20 februari Internationale dag voor de sociale rechtvaardigheid
22 februari Aswoensdag
22 maart Wereldwaterdag
2 april Palmzondag
9 april Pasen
16 april Zondag van de goddelijke barmhartigheid
22 april Internationale dag van Moeder Aarde
18 mei Hemelvaartsdag
24 mei Verjaardag publicatie Laudato Sì (2015)
28 mei Pinksteren
5 juni Wereldmilieudag
20 juni Wereldvluchtelingendag
23 juli Werelddag voor grootouders en ouderen
1 september Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping
10 september Ziekenzondag
21 september Internationale dag van de vrede
24 september Werelddag van de migranten en vluchtelingen
4 oktober Verjaardag van de publicatie Fratelli tutti (2020)
8 oktober Dag van de Gevangene
16 oktober Wereldvoedseldag
17 oktober Internationale dag voor de uitroeiing van armoede
1 november Allerheiligen
2 november Allerzielen
10 november Dag van de mantelzorg
19 november Werelddag van de armen (Caritasweekend Bisdom Haarlem-Amsterdam)
3 december Eerste zondag van de Advent
10 december Dag van de rechten van de mens
20 december Internationale dag voor de menselijke solidariteit
25 december Eerste kerstdag

2024

1 januari Wereldvredesdag
4 februari Internationale dag voor menselijke broederschap
8 februari Internationale gebedsdag tegen mensenhandel
11 februari Werelddag van de zieken
14 februari Aswoensdag
20 februari Internationale dag voor de sociale rechtvaardigheid
22 maart Wereldwaterdag
24 maart Palmzondag
31 maart Pasen
7 april Zondag van de goddelijke barmhartigheid
22 april Internationale dag van Moeder Aarde
9 mei Hemelvaartsdag
19 mei Pinksteren
24 mei Verjaardag publicatie Laudato Sì (2015)
5 juni Wereldmilieudag
20 juni Wereldvluchtelingendag
23 juli Werelddag voor grootouders en ouderen
1 september Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping
8 september Ziekenzondag
21 september Internationale dag van de vrede
29 september Werelddag van de migranten en vluchtelingen
4 oktober Verjaardag van de publicatie Fratelli tutti (2020)
13 oktober Dag van de Gevangene
16 oktober Wereldvoedseldag
17 oktober Internationale dag voor de uitroeiing van armoede
1 november Allerheiligen
2 november Allerzielen
10 november Dag van de mantelzorg
17 november Werelddag van de armen (Caritasweekend Bisdom Haarlem-Amsterdam) 
1 december Eerste zondag van de Advent
10 december Dag van de rechten van de mens
20 december Internationale dag voor de menselijke solidariteit
25 december Eerste kerstdag

Andere organisaties

[ Deze pagina wordt regelmatig verder ingevuld ]

Stap Verder, Amsterdam

Stap VerderMensen tot hun recht laten komen, menselijke waardigheid qua onderdak, levensonderhoud, onderwijs en mensenrechten.

 • Nederlandse les
 • Vrouwen empowerment: naailessen, sieraden, tassen maken
 • Sociale, pastorale, medische en juridische spreekuren

De meest uitgeslotenen van de samenleving komen bij ons terecht, in deze coronatijden nog meer dan anders. Uw gift in geld, voorbede, vrijwilligerswerk en natura is van harte welkom.

Drugspastoraat Amsterdam

Durgspastoraat AmsterdamHet Drugspastoraat Amsterdam verleent pastorale zorg aan mensen met problemen door hun druggebruik. Vanuit de christelijke traditie wil het antwoord op zingevingvragen geven aan mensen die (door of vanwege hun druggebruik) geen sociaal of maatschappelijk netwerk hebben of daar moeilijk aansluiting bij kunnen houden.

Geef uw steun:

Diaconaal centrum De Bron Zaandam

Inloophuis De BronInloophuis diaconaal centrum De Bron is sinds 2011 dé veilige plek voor ontmoeting, verbinding en inspiratie in de wijk Poelenburg, Zaandam. De Bron is opgericht als een gezamenlijk initiatief van katholieke en protestantse kerken.

Naast het inloophuis hebben we tal van sociaal-maatschappelijke activiteiten (zoals taalles, groepsgesprek en naaigroep) en zingevingsactiviteiten (zoals vrouwenkracht en oecumenische lunch).

Meer info, een rondleiding of een bijdrage in tijd, kennis en/of financiën bij coördinator Annemarie van Nieuwamerongen:

DSG De Sluis Amsterdam

Casa Migrante Amsterdam

Zusters van Moeder Teresa Amsterdam

Jeannette Noelhuis Amsterdam

Inloophuis ‘t Swaenennest Alkmaar

Stem in de stad Haarlem

Diaconaal Platform Purmerend

Gemeenschap van Sant'Egidio Amsterdam

Sant'EgidioSinds het ontstaan in 1968 verbindt de Gemeenschap van Sant'Egidio gebed met concrete inzet voor de armen. Ondertussen is Sant'Egidio uitgegroeid tot een wereldwijde christelijke lekenbeweging in meer dan zeventig landen. In Nederland zijn er onder meer initiatieven voor kinderen, jongeren en ouderen in de periferie van de stad, voor daklozen, nieuwkomers, vluchtelingen en mensen met een beperking.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose