Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Het Diocesaan Archief

ArchiefHet archief van het Bisdom van Haarlem-Amsterdam is op een drietal plaatsen ondergebracht.

1. Noord-Hollands Archief

De archieven die gevormd zijn door de besturen van Bisdom Haarlem-Amsterdam in de periode van 1559 tot 1853 liggen opgeslagen in het Noord-Hollands Archief in Haarlem.

De inventaris is nauwgezet opgesteld in 1956 door P.M. Verhoofstad, de toenmalige archivaris van het bisdom. Dit archief is openbaar.

Na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 werd ons bisdom weer bestuurd door eigen bisschoppen. Dit zogenaamde oud-archief van het Bisdom Haarlem-Amsterdam over de periode van 1853 tot circa 1965 bevindt zich eveneens in het Noord-Hollands Archief. In dit archief vindt men alles wat te maken heeft met de geschiedenis van ons bisdom. De geschiedenis van de parochies, de verenigingen, de oorlog, de katholieke pers, en de privé-archieven van de bisschoppen. Ook dit archief is openbaar.

In het bisschoppelijk archief zult u te vergeefs zoeken naar doop, trouw- en begraafregisters. Deze kerkelijke registers van de periode tot 1811 staan, met uitzondering van de steden Alkmaar en Amsterdam, ter inzage op de studiezaal van het Noord-Hollands Archief. De doop-, trouw- en begraafregisters van Alkmaar zijn te vinden in het Regionaal Archief Alkmaar en van Amsterdam in het Stadsarchief Amsterdam. Voor de periode vanaf 1811 moet worden verwezen naar de archieven van de parochies.

Een apart onderdeel van het bisschoppelijk archief wordt gevormd door de archieven van het voormalige kleinseminarie Hageveld en het grootseminarie Warmond.

Deze beide archieven zijn zonder schriftelijke toestemming van de archivaris van Bisdom Haarlem-Amsterdam niet openbaar.

Noord-Hollands Archief
Bezoekadres: Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem
Postadres: Postbus 3006, 2001 DA Haarlem
E-mailadres: info@noord-hollandsarchief.nl
Website : www.noord-hollandsarchief.nl

Openingstijden:
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00-17.00 uur
elke derde zaterdag van de maand van 9.00-17.00 uur

2. Archief van Utrecht

Een klein gedeelte van het zogeheten oud-archief, dat de periode vanaf de oprichting van het Bisdom Haarlem in het midden van de 16de eeuw tot 1853 omvat, bevindt zich in het archief van Utrecht. Een heel belangrijk onderdeel hiervan is de opkomst van de reformatie en het ondergronds gaan van de katholieke Kerk en daarin de periode van de Aartspriesters. Zij waren de raadgevers van de nuntius, die ons land kerkelijk veelal vanuit Brussel of Keulen bestuurden, bij onder meer de benoeming van pastoors. Dit archief is openbaar, in het bijzonder:

Het Utrechts Archief
Alexander Numanskade 201
3572 KW Utrecht

3. Bisschopshuis

Het meest recente archief van Bisdom Haarlem-Amsterdam, dat alle documenten omvat gedateerd na 1965, bevindt zich in het Bisschopshuis te Haarlem.
Hier ligt ook een groot aantal tekeningen van kerken in het bouwarchief opgeborgen.
Dit archief is in principe niet openbaar.
Voor specifieke vragen kunt u zich evenwel wenden tot de archivaris.

Bisschopshuis
Leidsevaart 146
2014 HE Haarlem

Dhr. dr. J.I.M.X. Vijgen
archivaris

Bereikbaar op maandag tussen 9.00 en 16.00 uur

tel.
email

0252 - 345 345
jvijgen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

In bewaring geven van het parochiearchief

Het beheren van een archief is geen sinecure. Het vergt deskundigheid, tijd en financiële middelen. Voor veel parochies is een dergelijk beheer dan ook een te zware belasting. Het zou echter te betreuren zijn als dit verwaarlozing van het archief tot gevolg zou hebben. Op den duur zou een dergelijke verwaarlozing leiden tot het verlies van een belangrijk historisch cultuurgoed.

De overheid beschouwt de archieven van kerkelijke instellingen als cultuurgoederen die voor het nageslacht dienen te worden bewaard. Om deze reden ziet zij het dan ook als haar taak zo nodig archieven van parochies in bewaring te nemen. Iedere parochie die dat wil kan haar (oude) archief in bewaring geven bij een archiefdienst van de overheid. De parochie blijft dan eigenaar van het archief, maar het beheer ervan en alles wat daarbij komt kijken, is in handen van de archiefdienst. Inbewaringgeving aan een archiefdienst van de overheid wordt dan ook aanbevolen, zeker indien het beheer van het archief in een parochie problemen oplevert.

De Diocesane Archiefcommissie van het bisdom Haarlem-Amsterdam, bestaande uit zeven leden en opgericht in 1986, heeft onder meer tot taak voorlichting te geven over de mogelijkheid archieven in bewaring te geven en te stimuleren dit ook te doen. En dit niet zonder resultaat: in de afgelopen twintig jaar heeft bijna een honderdtal parochies in ons bisdom het archief in bewaring gegeven..

Voor meer informatie kunt u zich altijd wenden tot de archivaris van het bisdom:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose