Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Amsterdamse Boomkerk bestaat honderd jaar

gepubliceerd: maandag, 30 mei 2011

Amsterdamse Boomkerk bestaat honderd jaar (foto: Google Maps)De r.k. Franciscus van Assisi kerk aan de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam West, in de volksmond beter bekend onder de naam “de Boom” bestaat dit jaar honderd jaar. Het eeuwfeest wordt het gehele jaar door met tal van activiteiten gevierd. Meer informatie over de activiteiten op de parochie­web­site www.rkamsterdamwest.nl

Schuilkerk

De Boom ontleent haar naam aan de schuilkerk, die vanaf 1628 tussen Kalverstraat en Rokin stond op de plaats, waar nu V. en D gevestigd is. Deze werd na de Reformatie door de Fran­cis­ca­nen gesticht in een voormalige bierbrouwerij met de naam “ 't Boompje”. De schuilkerk heeft meer dan 280 jaar met succes dienst gedaan. Toen de binnenstad begin  twintigste eeuw ontvolkte en er aan de rand van Amsterdam nieuwe wijken werden gebouwd, besloten de Fran­cis­ca­nen hun kerk te ver­plaatsen naar buurgemeente Sloten, die in 1921 door Amsterdam werd geannexeerd.

Tussen de koeien

Aanvankelijk stond de nieuwe Boomkerk midden in de weilanden en moest men zelfs 's nachts wacht lopen om ongewenste bezoekers op afstand te houden. De zogenaamde blauwe tram naar Haarlem stopte voor de deur. De pas­ge­bouwde kerk werd om zijn geïsoleerde ligging in de eerste jaren van haar bestaan wel “O.L. Heer tussen de koeien” genoemd.

Activiteiten

Ter gelegenheid van het eeuwfeest zijn er gedurende het gehele jaar tal van activiteiten voorzien.

  • 8 mei: plechtige eeuwfeest­viering met een pontificale hoogmis. Tevens is dan een tentoon­stel­ling van kerkschatten en oude foto's te bezichtigen. Er wordt een boekje ge­pre­sen­teerd over de historie van deze kerk en haar voorganger: schuilkerk 't Boompje
  • 21 mei: open huis en tentoon­stel­ling voor buurtbewoners en geinteresseerden
  • 4 juni: orgel­con­cert
  • 14 juni: Antonius­viering. De Boom is de plek in Amsterdam waar deze franciscaanse heilige al sinds jaar en dag rond zijn naamdag wordt herdacht
  • 18 juni: reunie voor oud parochianen en tentoon­stel­ling
  • 9 juli: orgel­con­cert
  • 10 september: orgel­con­cert
  • 2 oktober: interreligieuze dialoog
  • 8 oktober: orgel­con­cert
  • 20 november: afsluiting jubileumjaar.

Voor uitgebreidere informatie over de diverse activiteiten kan men het best de website raadplegen: www.rkamsterdamwest.nl

Boekje over De Boom

Ter gelegenheid van het eeuwfeest verschijnt een boekje “100 jaar De Boom” van de hand van oud Tijd-journalist Loek Hieselaar, waarin uitgebreid wordt ingegaan op alle historische facetten van kerk en schuilkerk. Deze uitgave kost: € 7,50 inclusief verzend­kos­ten. Te bestellen via het e-mail adres: eeuwfeest@heiligedrieeenheid.nl

Fran­cis­ca­nen

Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de Fran­cis­ca­nen sterk verbonden geweest met de Boom. Zij trokken zich terug, omdat de Orde geen priesters meer kon leveren voor de zielzorg. Sindsdien wordt de kerk vanuit het bisdom Haarlem “bediend”.

In afwachtig van restauratie

De Boom staat inmiddels op de rijksmonumentenlijst en wacht op budget voor een omvangrijke restauratie. De kerk is door het Bisdom Haarlem aangewezen als centrale kerk voor dit deel van Amsterdam. In samenhang hiermee zullen andere katholieke kerken in dit stadsdeel, zoals de Augustinus aan de Postjesweg en de Magdalenakapel aan de Spaarndammerstraat de komende jaren worden gesloten. De Boomkerk is tevens thuisbasis voor de Engelssprekende katholieke Afrikanen in Amsterdam.

Kerkschatten

De Boom is een kerk met vanouds kostbare kerkschatten. Een aantal daarvan is inmiddels terechtgekomen in musea voor religieuze kunst , zoals het Catharijneconvent in Utrecht en het Jacob van Horne Museum in Weert.

Het meest kostbare sieraad uit de Boom, een zilver vergulde monstrans uit 1760, ooit gift van een welstandige parochiaan, staat nu te pronk in de schatkamer van het Catharijneconcvent.

In de Tweede Wereld­oor­log deed zich in de Boomkerk een incident voor met de Duitsers rond de begrafenis van parochiaan en verzetsstrijder Jan Verleun. Bij diens uitvaart in januari 1944 speelde de organist het soldatenlied “Ik had een wapenbroeder, geen dapperder dan hij” dat door de Duitsers als een provocatie werd beschouwd. Pastoor, een van de kapelaans en de organist werden korte tijd gevangen gezet in Scheveningen. De pastoor moest vervolgens zijn parochie verlaten.

In de muur van de kerk zit een gedenksteen ingemetseld, die herinnert aan verzetsstrijder Jan Verleun en een andere parochiaan, Gerard Steen, die ook in de oorlog wegens verzets­acti­vi­teiten werd  gefusilleerd.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose