Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

40.000 katholieke jongeren bijeen in Düsseldorf

Driehonderd Nederlandse jongeren op stadsmissie in Aken

gepubliceerd: vrijdag, 27 mei 2011

Door Giuseppe Gennarini

Vijfhonderd katholieke Nederlandse jongeren, onder wie een flink aantal uit ons bisdom, trekken zondag naar het Duitse Düsseldorf voor een ontmoeting met veertigduizend leeftijdgenoten. Onderweg naar Düsseldorf zal een groep van 300 Nederlandse jongeren evangeliseren door een stadsmissie te doen in Aken. Deze jongeren horen tot de Neocatechumenale Weg.

In 2005 stroomde de Arena in Amsterdam volAls voor­be­rei­ding op de Wereld­jonge­ren­dagen die in augustus in Madrid zullen plaatsvinden, zullen Kiko Argüello en Carmen Hernandez, initiatoren van de Neokatechumenale Weg en Pater Mario Pezzi, 40.000 jongeren ontmoeten uit heel Europa. De ontmoeting zal op 29 mei 2011 plaatsvinden om 15:00 uur, in de Esprit Arena te Düsseldorf en zal worden voorgegaan door Kardinaal Joachim Meisner, aarts­bis­schop van Keulen.

Onderweg naar Düsseldorf, zullen deze jongeren ‘stadsmissies’ houden in heel Duitsland door Jezus Christus te verkondigen met hun ervaring en zij zullen jongeren uit­no­di­gen om deel te nemen aan de Wereld­jonge­ren­dagen in Madrid met de Heilige Vader Paus Benedictus XVI. Tijdens de ontmoeting, voor de roepingen, zal het symfonisch oeuvre “Het lijden van de onschuldigen”, dat gecomponeerd is door Kiko Argüello, worden uitgevoerd.

Interview met Kiko

Wij hebben Kiko gevraagd naar het waarom van deze ontmoeting ter voor­be­rei­ding op Madrid.

Kiko: De onmoeting in Madrid zal een heel belangrijk evenement zijn voor de toekomst van Europa en wij willen de jongeren voor­be­rei­den. In Madrid zullen ongeveer 200.000 jongeren van de neokatechumenale gemeen­schappen komen uit de hele wereld en iedere groep zal onderweg enkele dagen stoppen om te evangeliseren in een dorp of stad.”

Vraag: Waarom deze symfonie voorstellen aan de jongeren als voor­be­rei­ding op Madrid?
Kiko: Dit kleine oeuvre presenteert de Maagd Maria onder het kruis, die het lijden van haar zoon aanschouwt, zij ondergaat het schandaal van het lijden van de onschuldigen in haar vleees, in het vlees van haar zoon: “Ah, wat een pijn”, zingt een stem terwijl een zwaard haar ziel doorboort. Het lijden van de onschuldigen: mensen liggend op straat, dood van de kou; verlaten kinderen verzameld in verschrikkelijke weeshuizen, waar zij misbruikt worden; die vrouw die ik leerde kennen die Parkinson had, verlaten door haar man, geslagen door haar mentaal zieke zoon met een stok, bedelend voor mij huis; rijen naakte vrouwen en kinderen die richting de gaskamers gaan.... wat een mysterie is het lijden van de onschuldigen die de zonde van de anderen dragen!”

Vraag: Dit concert is ook uitgevoerd in Israël voor een aanzienlijke groep Joden die erg onder de indruk waren. Rabbi Rosen heeft verklaard: “Wij hebben iets werkelijk magnifieks ervaren,  ... dit magnifieke opus heeft een diepe Hebreeuwse weerklank getoond met de Joodse identiteit, met het Joodse lijden en met de Joodse hoop.” Ook Rabbi Levkovitz was erg onder de indruk: “Na een muziek die zoveel pijn uitdrukt, is het moeilijk om te spreken.. Deze muziek heeft volgens mij heel veel lijden geuit die in de wereld is. Ik heb veel geleerd van deze muziek, omdat de muziek iets is dat vanuit de ziel komt, vanuit een innerlijke plek. Ik ben hier gekomen om te zeggen dat ik mij voel zoals bij de dagen van de Messias!” Tenslotte heeft de directeur van het conservatorium in Jeruzalem gezegd: “Ik had geen idee hoezeer ik ontroerd zou zijn en hoezeer dit mij zou hebben veranderd voor de rest van mijn leven... ik heb een grootte en zuiverheid van geloof, liefde en solidariteit gehoord die mij verbaasd heeft gelaten... deze muziek heeft iets in mij veranderd en nu voel ik mij verbonden aan een andere universele realiteit”. Waarom heeft u in die gelegenheid dit concert opgedragen aan de slachtoffers van de holocaust?
Kiko: Sommigen zeggen dat na de afschuw van Auschwitz men niet meer in God kan geloven. Nietzsche schreef: “Als God bestaat en niet degenen die lijden helpt, is hij een monster. En als hij hen niet kan helpen, is hij geen God, bestaat hij niet”. Nee, het is niet waar! God is mensgeworden om het lijden van alle onschuldigen op zich te nemen. Een bewaker in Auschwitz vertelt dat hij, kijkend naar de rij veroordeelden die gingen sterven, een diepe pijn in zijn hart voelde en een stem hoorde, niet wetend waar het vandaan kwam, die zei: “ga naakt in de rij staan en ga naar de dood”. Dit is wat Jezus heeft gedaan: Hij is de onschuldige, compleet onschuldig, het lam dat naar de slachtbank wordt geleid zonder zijn mond te openen, hij draagt de zonden van allen. Wij willen de Maagd aanschouwen en onder­steunen die het zwaard aanvaardt die volgens de profeet Ezechiël God heeft voorbereid voor de zonden van zijn volk en die nu, de ziel van deze arme vrouw doorsteekt en ook Jezus wanneer in het hof van Gethsemane een engel hem hielp om de beker te drinken die voor de zondaars was bereid. De profeet Ezechiël spreekt over dit zwaard en deze beker.

Vraag: Wat betekent deze profetie van Ezechiël over het zwaard en de beker?
Kiko: God heeft zijn volk gezien, die Hij had uitgekozen om getuige van zijn liefde jegens alle mensen te zijn, die hem echter verlaat en erger dan andere volkeren wordt; dan noemt de profeet het aantal zonden die het volk doet: zonden van seks, incest tussen broer en zus; vaders die hun dochter misbruiken of met de schoondochter naar bed gaan; mannen die overspel plegen met de vrouw van de buurman; de sabbat die niet wordt gerespecteerd door de liefde naar het geld; de mensen vol geweld en leugens die bloed vergieten; de afgodendienst waardoor kinderen aan Moloch worden opgeofferd... God zei tegen zijn volk om niet Egypte als bondgenoot te nemen, die destijds de machtigste natie was en dus de grootste menselijke zekerheid. Dit kan het volk niets schelen en het gaat door in deze afgrond van geweld en perversie. De profeet maakt een aanzienlijke lijst met alle gruweldaden die gedaan zijn en schreeuwt dan: “Een zwaard, een zwaard is geslepen om te slachten”. Toen kwam Nebukadnessar en het zwaard bereikte Jeruzalem en het bloed vloeide door de straten en men stak de tempel in brand en men bracht het hele volk naar Babylonië in balling­schap: de hele profetie van Ezechiël ging in vervulling.

Vraag: Men kan deze profetie van het zwaard begrijpen als een straf...
Kiko: Nee, dit zwaard is geen straf van God. In werkelijkheid heeft God geduld en hij weerhoudt de catastrofe van het gebeuren, omdat hij niet de dood van de zondaar wil, maar dat hij zich bekeert en leeft; maar er komt een moment waarin de mensen met hun zonden, afstand nemen van God, van henzelf en zichzelf werpen in een afgrond.

Een fysieke afgrond, die ook een morele afgrond is, die de hel is, de totale scheiding van God.

Het probleem is dat zij zo slecht zijn geworden, dat zij in een afgrond van zelfvernietiging aan het vervallen zijn.

Het is geen straf en God zendt zijn zoon, de Vader zendt zijn Zoon, opdat hij de mens redt van deze hel en betrekt zijn Moeder in deze missie om de zonden op zichzelf te nemen. Christus zal de beker van de bitterheid drinken en hij zal deze moeten drinken tot de laatste druppel, opdat wij de vergiffenis van de zonden zouden ontvangen; maar bovenal opdat wij geheeld zouden worden van de meest diepe hel; en zijn moeder helpt hem door haar hart te laten doorsteken door het zwaard.

Vraag: Ook de Heilige Vader spreekt over de hel in zijn uit­no­di­ging aan de jongeren voor Madrid, vooral door een verband te leggen met de huidige situatie van Europa en het Westen:  “In sommige delen van de wereld, met name het Westen, neigt de hedendaagse cultuur ertoe God uit te sluiten....we zien een zekere "Godsverduistering",...een directe verwerping van het christendom.... er heerst een sterke stroming van laïcisme die God naar de marge van het leven en de maat­schappij wil drijven en wil proberen een “paradijs” zonder Hem te creëren. Toch leert ons de ervaring dat een wereld zonder God tot een “hel” wordt. Namelijk vol egoïsme, gebroken gezinnen, haat tussen in­di­vi­duen en volkeren, en een groot gebrek aan liefde, blijd­schap en hoop.”
Kiko: Inderdaad, de situatie van Europa en het Westen is heel ernstig.

Deze profetie van Ezechiël is altijd van toepassing, ook voor ons vandaag: men kan niet in de wereld incest plegen, kinderen vermoorden door abortus, stelen, vermoorden...

Het is een machtige profetie die de Maagd heeft aangenomen door haar zoon te vergezellen op het kruis, boven alles om de mens te redden van de hel: omdat het grootste lijden niet de fysieke dood is, of de tsunami of andere rampen: de meest verschrikkelijke zaak is de dood van de geest, het zien van het grote aantal zelfmoorden die te­gen­woor­dig plaatsvinden, de afgrond waarin de mens en maat­schappij vervallen door zich van God af te scheiden.

Vraag: Waarom deze profetie in deze ontmoeting?
Kiko: In deze ontmoeting zal ik de jongeren aanmoedigen om sterk te zijn: Christus heeft de beker gedronken en de Maagd heeft zich laten doorsteken door het zwaard. Nu kunnen wij de wereld evangeliseren en de mensen de vrucht van de beker van Jezus Christus en het zwaard van de Maagd geven: de verrijzenis en de over­win­ning over de dood.

Dit alles heeft een verband met de nieuwe evangelisatie: de jongeren deze vreugde en kracht geven. De muziek spreekt tot het meest diepe van ons zijn en brengt ons om de Maagd Maria te beminnen, die alles doet opdat wij kunnen evangeliseren en de mensen kunnen redden.

De Neokatechumenale Weg is een Weg van Christelijke initiatie die officieel door de Katholieke Kerk is erkend voor gedoopten en niet gedoopten die een itinerarium van geloof kunnen beginnen waardoor het doopsel herontdekt wordt en men een per­soon­lijke ervaring van Christus en van de redding kan doen.

In de toespraken van de ontmoeting in de “Esprit arena” zal Italiaans de voertaal zijn en zal er vertaald worden in acht verschillende talen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose