Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hoog bezoek in Haarlemse kathedraal

gepubliceerd: donderdag, 29 juni 2023
Aartsbisschop Mgr. Paul Gallagher
Aartsbisschop Mgr. Paul Gallagher

Op zon­dag 2 juli brengt Aarts­bis­schop Mgr. Paul Gallagher een bezoek aan Haar­lem. Hij is de Se­cre­ta­ris voor de Relatie met de Staten van het Vati­caan, bij ons beter bekend als Minister van Bui­ten­landse Zaken. Hij is namens de H. Stoel (de diplo­ma­tieke naam van het Vati­caan) betrokken geweest bij ver­schil­lende vredeson­derhan­de­lin­gen en is momenteel nauw betrokken bij de situatie in Oekraïne.

Mgr. Gallagher is geboren in Liverpool en trad na zijn studies in dienst van de H. Stoel. Hij was o.a. werk­zaam op de apos­to­lische nuntiaturen in Tanzania, Uruguay, Burundi en de Filipijnen en bij de dele­ga­tie van de H. Stoel bij de Raad van Europa. Hij was tevens werk­zaam als apos­to­lisch nuntius in res­pec­tie­ve­lijk Burundi, Guatemala en Australië. In 2014 werd hij door Paus Fran­cis­cus benoemt als Minister van Bui­ten­landse Zaken.

Tele­vi­sie­mis

Mgr. Gallagher zal op 2 juli de Eucha­ris­tie­vie­ring van 10.00 uur celebreren in onze ka­the­draal. Deze vie­ring wordt recht­streeks uitgezon­den via NPO 2.

Het Ka­the­drale Koor zal deze vie­ring muzikaal ver­zorgen. In deze vie­ring wordt ook stil­ge­staan bij het feit dat 150 jaar gele­den de slavernij is afgeschaft. Ter gelegen­heid daar­van wordt in alle kerken van ons bisdom, dus ook in de Ka­the­draal, het lied ‘Amazing Grace’ gezongen. U bent zeer welkom om bij deze vie­ring.

Bij­zon­dere gasten

Bij deze vie­ring zullen ook de Com­mis­sa­ris van de Koning, de heer Arthur van Dijk en de Burge­mees­ter van Haar­lem, de heer Jos Wienen aanwe­zig zijn. Tevens zijn er ver­te­gen­woor­digers van de Orde van Malta, van het H. Graf van Jeru­za­lem en de Constan­tijnse Orde, alsmede van het H. Kerst­mis­gilde.

Am­ster­dam

Een dag eer­der, op zater­dag 1 juli, is Mgr. Gallagher te gast in Am­ster­dam. Hij zal die dag om 12.30 de mis celebreren in de Nicolaas­basi­liek in aanwe­zig­heid van de pries­ters van ons bisdom. Die mid­dag is hij aanwe­zig bij de Choral Evesong, even­eens in de Nicolaas­basi­liek. Deze vie­ring wordt muzikaal ver­zorgt door het Jesus College Choir uit Oxford samen met de Basilica Chorale en begint om 17.00 uur.

 

Choral Evensong in de Nicolaasbasiliek Amsterdam
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose