Bisdom Haarlem-Amsterdam


De Rode Robijn...

Los jij het mysterie op?

gepubliceerd: woensdag, 27 juli 2022

In de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem loopt nog t/m 31 au­gus­tus 2022 een pro­gram­ma rond de Rode Robijn, gestolen uit de monstrans. Jonge bezoekers van de ka­the­draal kunnen op speur­tocht gaan om de boef te volgen door de ka­the­draal en de Rode Robijn terug te vin­den.

Er is iets ergs gebeurd in de KoepelKa­the­draal

De Rode Robijn is gestolen uit de monstrans - de gou­den hou­der van de hostie en heel veel gekleurde edel­ste­nen. De boef is op de vlucht geslagen, maar ergens in de ka­the­draal loopt hij nog rond...

Aan jou de taak (als Superhavik mét speur­snavel) om de boef te volgen door de ka­the­draal en de Rode Robijn terug te vin­den. Durf jij het aan?

Mysterie van de Rode Robijn is geopend t/m 31 au­gus­tus.

Het mysterie van de Rode Robijn

Maak de teke­ning af en maak kans op een boek

Boek - Het mysterie van het steenhouwertjeSpeciaal voor jonge lezers heeft bisdom­blad SamenKerk een uit­daging:

Kleur de teke­ning in en teken tegen welke draak of ka­the­draal-monster jij als rid­der Bavo aan het vechten bent! De drie beste inzen­dingen wor­den beloond met een exemplaar van het boek ‘Het mysterie van het steen­hou­wertje’ van Thé Tjong-Khing.

Stuur je teke­ning vóór 15 sep­tem­ber naar SamenKerk, Postbus 1053, 2001 BB Haar­lem, samen­kerk@bisdomhaarlem-amster­dam.nl en vermeld je naam, leef­tijd en adres.

(de teke­ning is ook gemaakt door Thé Tjong-Khing)

Het Mysterie van de Rode Robijn

  • Mysterie van de Rode Robijn is geopend van 12 juni t/m 31 au­gus­tus 2022.
    • maan­dag t/m zater­dag 10.30 - 17.00 uur
    • zon­dag 11.30 - 17.00 uur
  • Het is ook moge­lijk de route zon­der speur­tocht te lopen.
  • Ka­the­drale basiliek Sint Bavo (KoepelKa­the­draal)
    Leidse­vaart 146, 2014 HE Haar­lem

Het mysterie van de Rode Robijn
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose