Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Overwegingen bij het jaar C

gepubliceerd: zaterdag, 13 november 2021

Met het uit­ko­men van het nieuwe boek ‘Waar je hart vol van is’ is de serie volle­dig: drie boeken voor drie li­tur­gische jaren met over­we­gingen bij het zon­dagse Evan­ge­lie. Het boek van Mgr. Hendriks is mooi op tijd voor de eerste zon­dag van de Advent wanneer het li­tur­gische jaar C aan­vangt. Eerder ver­sche­nen al twee boeken voor de li­tur­gische jaren A en B.

Vrij­dag 12 no­vem­ber was Leo Fijen, directeur van de uit­ge­ve­rij, in Haar­lem om de bis­schop het eerste exemplaar uit te reiken.

Pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam krijgen het boek weer gratis aan­gereikt of kunnen het via het bisdom betrekken. Voor anderen is het te ver­krij­gen via de boek­han­del of recht­streeks via uit­ge­ve­rij Adveniat.

Serie

De drie boeken op een rij:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose