Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Maria Tenhemelopneming

Zondag 15 augustus - 10.30 uur - Heiligdom OLV ter Nood Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 10 augustus 2021
Maria Tenhemelopneming
Maria Tenhemelopneming

Op zon­dag 15 au­gus­tus wordt het hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming gevierd op het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. De Eucha­ris­tie­vie­ring begint om 11.30 uur en ’s mid­dags om 14.00 uur houdt Désirée Krikhaar een Maria­le­zing.

Hoog­feest

Op zon­dag 15 au­gus­tus 2021 viert de Kerk het hoog­feest van de Ten­hemel­op­ne­ming van de Heilige Maagd Maria, Moeder van onze God en Heer Jezus Christus, die na volein­ding van haar aardse levensloop met lichaam en ziel werd opgeno­men in de hemelse heer­lijk­heid. Dit geloofsge­ge­ven van de Kerk, dat uit de traditie werd over­ge­no­men, werd op plech­tige wijze gede­fi­ni­eerd door paus Pius XII.

Eucha­ris­tie­vie­ring in de open lucht

Om 11.30 uur is Mgr. Hendriks hoofd­cele­brant van de Eucha­ris­tie­vie­ring in de open lucht met vernieu­wing van de toe­wij­ding. Tevens zal het boek over de litanie van Maria wor­den ge­pre­sen­teerd. Omdat er een maximum van 150 deel­ne­mers is gesteld, graag van tevoren opgeven:

Lezing Maria - haar leven in beeld

Boek - Geen dag zonder MariaIn de mid­dag van 14.00 tot 16.00 uur or­ga­ni­seert het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood, een in­spi­re­rende lezing met als titel: ‘Maria - haar leven in beeld’ met als spreker Désirée Krikhaar.

Kunsthistorica Désirée Krikhaar was als gastconservator betrokken bij de succes­volle ten­toon­stel­ling ‘Maria’ in Museum Catha­rij­neconvent en schreef het boek ‘Geen Dag zon­der Maria’. In haar lezing geeft Krikhaar een over­zicht van de levensloop van Maria vanaf haar geboorte tot haar hemel­vaart. De ge­schie­de­nis van Maria is nau­we­lijks be­schre­ven in his­to­rische bronnen, maar des te meer in apocriefe boeken en legen­den. En juist deze prach­tige verhalen hebben vanaf het vroege chris­ten­dom tot de dag van vandaag geïnspireerd tot een schat aan kunstui­tingen: van muur­schil­deringen tot mozaïeken, van iconen tot schil­derijen en beel­den.

Details

locatie: Engelen­zaal in het Gas­ten­huis in het Juliana­kloos­ter
aanmel­ding: vooraanmel­ding lezing via: info@olvter­nood.nl
bijdrage: Deelname aan de lezing is gratis, een donatie is welkomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose