Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Palmzondag op Vierpasen.nl met Mgr. Hendriks

gepubliceerd: zondag, 28 maart 2021

In de Goede Week geven de bis­schop­pen op vierpasen.nl per­soon­lijk uitleg bij onder­de­len van de Goede Week en Pasen. De opnames met de bis­schop­pen von­den plaats op 12, 15 en 16 maart.

De Goede Week vanaf Palm­zon­dag is een op weg gaan met Jezus. Zoals het altaar­missaal aangeeft: “In deze week her­denken wij het paas­mys­te­rie waarop wij ons sinds het begin van de veer­tig­da­gen­tijd door boet­vaar­dig­heid en naasten­liefde voor­be­rei­den. Christus is zijn stad, Jeru­za­lem, binnen­ge­gaan om door zijn lij­den, dood en ver­rij­ze­nis dit mysterie te voltrekken. Laten wij daarom met geloof en eerbied deze intocht her­denken en de Heer volgen. Hij geve ons dat wij als volgelingen van zijn kruis ook mogen delen in zijn ver­rij­ze­nis en in zijn leven.”

Palm­zon­dag - Passie­zon­dag

Onze bis­schop mocht als eerste een bood­schap geven, en hij ver­telt over Palm­zon­dag en wat die dag voor hem betekent. Hij wenst de kijkers ook alvast een Zalig Pasen:

“Ik wens ie­der­een een heel zalig en gezegend paas­feest toe en ik hoop dat jullie allemaal Christus willen blijven toejuichen en Hem trouw zullen zijn, met Hem mee zullen trekken. Zoals eigen­lijk de moe­der van Jezus deed een de leer­ling die Jezus liefhad, Johannes de apostel, die ook trouw onder het kruis bleven. Dat je die kracht mag ont­van­gen om ook bij tegen­slag, bij te­gen­spoed, bij lij­den onder het kruis van Jezus te blijven staan en Hem je hart te geven.”

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose