Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Coronaproof programmering Heiloo

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood

gepubliceerd: dinsdag, 9 maart 2021

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood HeilooHet Dio­ce­saan Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw Ter Nood in Heiloo programmeert dit voor­jaar ac­ti­vi­teiten waar bezoekers veilig aan kunnen deel­ne­men. De ac­ti­vi­teiten zijn in de buitenlucht waar voldoende afstand gehou­den kan wor­den of het gaat om online ac­ti­vi­teiten die de deel­ne­mers kunnen volgen via het YouTube-kanaal van het Hei­lig­dom.

Lezing Mirakel van Am­ster­dam

Stille OmgangHet eucha­ris­tisch won­der Het Mirakel van Am­ster­dam in 1345 zorgde voor de ont­wik­ke­ling van Am­ster­dam als be­lang­rijk bede­vaart­cen­trum. Ter her­den­king van het won­der wordt elk jaar een stille tocht gehou­den in de oude bin­nen­stad van Am­ster­dam. Hoe is de nachte­lijke pro­ces­sie ontstaan? Voor­zit­ter van het Gezel­schap van de Stille Omgang Jeroen Brenninkmeijer geeft een digitale lezing over het Mirakel van Am­ster­dam vanuit het Hei­lig­dom.

Medi­ta­ties kruis­wegs­ta­ties

Meditaties KruiswegstatiesVia een wandel­rou­te kunt u rond Pasen de kruis­weg op het Hei­lig­dom op een bij­zon­dere wijze beleven. De veer­tien kruis­wegs­ta­ties van Jan Stuyt zijn voor­zien van speciale lichtjes en aan­spre­kende medi­ta­ties. De medi­ta­ties over de kruis­weg nemen de luis­te­raar mee naar de be­lang­rijk­ste gebeur­te­nissen uit het leven van Christus. Door het scannen van de QR-codes bij de staties kunnen de medi­ta­ties direct wor­den beluisterd.

  • Vanaf 22 maart 2021 dage­lijks van 9.00 tot 20.00 uur
  • Duur: 40 minuten.
  • Start: Kruis­wegs­ta­tie 1 tegen­over de ingang bij de Bede­vaart­ka­pel, parkeren aan de Kapellaan
  • Deelname is gratis, donatie is welkom.

Paas­con­cert met medi­ta­ties

Paasconcert met meditatiesPaas­con­cert ‘Medi­ta­ties rond het lij­den en verlossen’ door het Russisch-Neder­lands sextet

Een digi­taal Paas­con­cert vanuit de Genade­ka­pel, de Bede­vaart­ka­pel en de Klooster­ka­pel met in­spi­re­rende inlei­dingen van bis­schop Jan Hendriks. Musici: Irina Plyassova, Elena Bazhenova, Thomas Vets, Theo Griekspoor, Edzo Bos, Igor Iofe en Ronald Willemsen.

Podcast Audio­tour Onze Lieve Vrouw Ter Nood

Podcast AudiotourEen ver­teller neemt de luis­te­raar mee over het Hei­lig­dom. Korte podcasts over het ontstaan van de Kapel van Onze Lieve Vrouw Ter Nood en per­soon­lijke verhalen over de bete­ke­nis van het Maria Hei­lig­dom vandaag de dag. Aan het woord komen o.a. voor­ma­lig weth­ou­der van Heiloo Ans Willemse, Moeder-overste Esperanza en actieve vrij­wil­li­gers van het Hei­lig­dom. De podcasts zijn na het scannen van de QR-code direct te be­luis­te­ren of te be­luis­te­ren in een podcast-app.

  • Vanaf het voor­jaar, dage­lijks van 09.00 tot 20.00 uur
  • Duur: 40 minuten
  • Start: buiten bij het Juliana­kloos­ter, parkeren aan de Kapellaan
  • Meer in­for­ma­tie: www.olvter­nood.nl
  • Deelname is gratis, donatie is welkom

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose