Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vastenboodschap paus Franciscus

Veertigdagentijd een tijd om geloof, hoop en liefde te hernieuwen

gepubliceerd: vrijdag, 12 februari 2021
foto: Fr Lawrence Lew, OP
Vastenboodschap paus Franciscus

In zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd vraagt paus Fran­cis­cus om op weg naar Pasen Jezus in her­in­ne­ring te hou­den, die “zich heeft verne­derd, ge­hoor­zaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis” (Fil. 2, 8). “In deze tijd van beke­ring hernieuwen wij ons geloof, putten wij het ‘levende water’ van de hoop en ont­van­gen wij met een open hart de liefde van God, die ons veran­dert in broe­ders en zusters in Christus”.

Hij schrijft in zijn bood­schap dat “wij in de Paas­nacht onze doop­be­lof­ten hernieuwen om dankzij de wer­king van de Heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren te wor­den. Maar de tocht van de Veer­tig­da­gen­tijd staat, zoals de gehele pelgrims­tocht van het chris­te­lijk leven, geheel in het licht van de ver­rij­ze­nis, die de gevoelens, de hou­dingen en de keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt.”

Vasten, bid­den, geven

Paus Fran­cis­cus noemt vasten, bid­den en geven een voor­waarde bij het laten zien van beke­ring in de Veer­tig­da­gen­tijd. “De weg van de armoede en ont­hou­ding (het vasten), de aan­dacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in kin­der­lijk ver­trouwen met de Vader (het gebed) maken het ons moge­lijk een oprecht geloof, een levende hoop en een daad­wer­ke­lijke liefde voor te leven.”

Geloven, hopen, lief­heb­ben

De paus omschrijft in zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd ieder moment van het leven een tijd om te geloven, te hopen en lief te hebben. “Moge de oproep om de Veer­tig­da­gen­tijd te beleven als een tocht van beke­ring, gebed en samen delen, ons helpen, zowel als ge­meen­schappen als in­di­vi­duen, het geloof te doen herleven dat komt van de levende Christus, de hoop die door de adem van de Geest wordt bezield, en de liefde waar­van de onuit­putte­lijke bron het barm­har­tige hart van de Vader is”, aldus de paus.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose