Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerstviering in Kathedraal Haarlem

gepubliceerd: maandag, 26 november 2018

December is de ideale tijd om met vrien­den en familie de Ka­the­draal te bezoeken. Genieten van de vie­rin­gen en concerten, de kerst­sfeer proeven en even stil staan bij de kerstge­dachte. De deuren staan hier­voor wijd open en de drempel is lager dan ooit.

Kerstgroepententoonstelling
Kerstconcert Kathedrale Koor St. Bavo
Kerstconcert Kathedrale Koor St. Bavo
Kerstconcert Kathedrale Koor St. Bavo

Zater­dag 8 de­cem­ber - zater­dag 2 februari

13.00 uur tot 16.00 uur (m.u.v. 24 en 25 de­cem­ber en 1 januari).
Kerst­groepen­ten­toon­stel­ling in het Kathe­draal­Mu­seum.
Toegang € 4 per persoon
Tijdens de Kerst­groepen­ten­toon­stel­ling van 8 de­cem­ber tot en met 2 februari hebben kin­de­ren tot 14 jaar gratis toegang.

Zater­dag 15 de­cem­ber

19.00 uur Jaar­lijkse kerst­con­cert door het Ka­the­drale Koor, de Bavo Cantorij en het School­koor, m.m.v. orgel, hobo, harp en trompet.
Kaarten te be­stel­len via: bavo­con­cert.nl

Donder­dag 20 de­cem­ber

20.00 uur Kerst­con­cert door het St. John’s College Choir uit Cambridge m.m.v. De Bavo Cantorij
Kaarten te be­stel­len via: bavo­con­cert.nl

Zondag 23 de­cem­ber

20.00 uur Festival of Nine Lessons and Carols door de Bavo Cantorij
Deze 125 jaar oude Engelse traditie is sinds 1992 ook in Haar­lem te genieten.
Toegang gratis.

Maan­dag 24 de­cem­ber - Kerst­avond

17.00 uur kin­der­nacht­mis met zang groep 5 van de Koor­school Haar­lem.
20.00 uur Nacht­mis met zang van het Ka­the­drale Koor met vaste mis­de­len uit de dubbelkorige mis in Es van Josef Rhein­ber­ger
22.30 uur Nacht­mis met zang van het Ka­the­drale Koor met vaste mis­de­len uit de dubbelkorige mis in Es van Josef Rhein­ber­ger
Voor de nacht­mis­sen is reserveren nood­za­ke­lijk. Kaarten zijn op 9 en 16 de­cem­ber na de vie­ring van 10.00 uur in de Ka­the­draal verkrijg­baar (vanaf 11.15 uur).

Dins­dag 25 de­cem­ber - Eerste Kerst­dag

10.00 uur Pontificale Hoog­mis, Mgr. J. Punt, m.m.v. het Ka­the­drale Koor
Geen zit­plaatsreserve­ring nodig.
13.30 uur Kindje wiegen

Woens­dag 26 de­cem­ber - Tweede Kerst­dag

10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met ge­dach­te­nis aan H. Stefanus, kape­laan J. van Voorst, samenzang

vrij­dag 28 de­cem­ber - avondopen­stel­ling

19.00 uur tot 22.00 uur avondopen­stel­ling in de sfeer­vol verlichte Ka­the­draal.
Ook is er de moge­lijk­heid om de toren met het nieuwe uit­zicht­punt te beklimmen voor een prach­tig uit­zicht over het verlichte Haar­lem en omge­ving (hier­voor zijn 240 kaarten be­schik­baar, op=op). Toegang € 4 en € 3 voor de torenbeklim­ming.

zon­dag 6 januari 2019

16.00 uur Prijsuit­rei­king aan basis­school­leer­lingen die hebben deel­ge­no­men aan de wedstrijd met werk­stukken geïnspireerd op kerst en kerst­groepen.

Meer in­for­ma­tie

  • Entree via hoofdpor­taal westzijde, aan het Bottemanne­plein tussen de twee torens.
  • Ruime par­keer­gele­gen­heid op het Emma­plein
  • Voor autobussen zijn aparte plaatsen aan het Bottemanne­plein ge­re­ser­veerd.
  • Ka­the­draal Haar­lem – Nieuwe Bavo, Leidse­vaart 146, Haar­lem
  • Meer in­for­ma­tie: www.ka­the­draalhaarlem.nl / www.rkbavo.nl

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose