Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gratis VOG verruimd en verlengd

In ieder geval tot 1 juli 2019

gepubliceerd: woensdag, 7 november 2018
Gratis VOG verruimd en verlengd

Een gratis Ver­kla­ring Omtrent het gedrag (VOG) is sinds januari 2016 te ver­krij­gen voor vrij­willi­gers die werken met min­der­ja­rigen en met mensen met een verstan­de­lijke beper­king. Binnen de R.-K. Kerk zijn inmiddels via deze rege­ling ruim 5.000 gratis VOG- aan­vra­gen ver­werkt. De rege­ling wordt met ingang van 1 no­vem­ber uit­ge­breid en tot in ieder geval 1 juli 2019 voort­ge­zet.

De over­heid heeft de rege­ling met ingang van 1 no­vem­ber 2018 uit­ge­breid naar alle vrijwil­li­gers die werken met mensen in een afhan­ke­lijk­heids­si­tua­tie. Daar­mee wor­den vrij­wil­li­gers bedoeld die hulp of be­ge­lei­ding bie­den aan kwets­ba­re groepen of personen. Daar­naast moet er sprake zijn van een risico­volle situa­tie, zoals één-op-één huis­be­zoeken. Hierdoor vallen vanaf 1 no­vem­ber 2018 bij­voor­beeld ook vrij­wil­li­gers die huis­be­zoeken aan zieken en ouderen afleggen onder de rege­ling gratis VOG.

Centrale aan­vraag­pro­ce­du­re geldt tot 1 juli 2019

Lande­lijk wordt onder­zocht hoe het moge­lijk kan wor­den gemaakt dat pa­ro­chies in de nabije toe­komst zelf digi­taal gratis VOG’s voor vrij­wil­li­gers kunnen aan­vra­gen. De bestaande, centrale aan­vraag­pro­ce­du­re blijft in ieder geval gel­den tot 1 juli 2019. Verder blijft de reguliere VOG van belang voor alle overige functies waarvoor de rege­ling ‘gratis VOG’ niet van toepas­sing is, zoals bij­voor­beeld voor pas­to­rale beroeps­krachten en bij­voor­beeld voor een pen­ning­mees­ter.

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose