Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feestelijke bijeenkomst in Heiloo

Ontmoeting voor pastorale krachten

gepubliceerd: maandag, 2 juli 2018

De bij­een­komst voor pas­to­rale krachten in ontspannen sfeer op vrij­dag 29 juni in Heiloo werd door velen als zeer plezierig ervaren. Er waren wel zo’n zes­tig mensen bijeen in Heiloo op het hoog­feest van de apos­te­len Petrus en Paulus (29 juni), de meesten van hen pries­ter, een aantal diakens en een enkele pas­to­raal werker en cate­chist.

Aan het begin was er een wel­komst­woord van Mgr. Punt en daarna gaf Mgr. Hendriks een kleine update van de ont­wik­ke­lingen in het bisdom. Hij ver­telde niet alleen van de processen die verbon­den zijn met reorgani­sa­tie en krimp, maar ook en vooral van de ini­tia­tie­ven op het gebied van onder­steu­ning, motivatie, evangeli­sa­tie, jon­ge­ren­werk, inzet voor roe­pingen. Diederik Wienen gaf een korte impressie van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut en Teun Warnaar ver­telde over zijn eerste jaar als pries­ter. Hij kreeg een applaus voor zijn mooie relaas.

In de namid­dag werd de vespers gebe­den, waarbij nog even aan­dacht was voor Jac. Hetsen die de eerste vespers van zijn gou­den pries­ter­feest mocht vieren. Dat feest viert hij deze zon­dag in de Portugese pa­ro­chie in Am­ster­dam.

De rest van de avond werd de aan­dacht verlegd naar de inwen­dige mens en de sociale contacten. Na een aperi­tief was er een heer­lijke buffet­maal­tijd; ie­der­een liep rond met zijn bordje en zo was er veel gelegen­heid om elkaar in een in­for­mele set­ting te spreken.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose