Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Een droge St. Jansprocessie in Laren

gepubliceerd: zondag, 24 juni 2018

Op het eigen­lijke hoog­feest van de geboorte van Johannes de Doper, zon­dag 24 juni 2018, trok de St. Jans­pro­ces­sie in Laren traditie­ge­trouw naar het kerkhof aan de rand van het dorp. Daar werd de eucha­ris­tie gevierd met Mgr. dr. Jan Hendriks als hoofd­cele­brant. De hulp­bis­schop preekte gloed­vol over het thema van dit jaar ‘Weest niet bang...’

Sacra­ments­pro­ces­sie

De stoet trok daarna als sacra­ments­pro­ces­sie terug naar de Basiliek in het centrum, waar het geheel werd af­ge­slo­ten met het Te Deum en het elf coupletten lange lied over St. Jan.

In zijn slot­woord bedankte te hulp­bis­schop allen die voor en achter de schermen zich zo hebben ingezet om deze traditie in stand te hou­den. Vooral ook alle buurt­com­mis­sies die de route van de pro­ces­sie zo prach­tig versieren.

Veel belang­stel­ling

Door het mooie en droge weer waren er meer mis­die­naars, bruidjes en pelgrims die mee liepen en was de belang­stel­ling langs de route ook groter dan andere jaren.

Jon­ge­ren­pro­gramma

Al enkele jaren maakt ook een speciaal jon­ge­ren­pro­gramma met de titel ‘Walk, Pray, Enjoy’ deel uit van de pro­ces­sie. Dit jaar was jon­ge­renpastor Mauricio Meneses uit het Aarts­bis­dom gevraagd het pro­gram­ma in te lei­den en met de jon­ge­ren de pro­ces­sie te lopen.

Zanger Kees Kraayenoord zong een paar fraaie lie­de­ren tij­dens de vie­ring op het kerkhof en tot slot in de Basiliek. De aanwe­zige jon­ge­ren waren zo en­thou­siast dat zij na afloop in de tuin van de pastorie nog onder lei­ding van pastor Meneses spon­taan de Macarena hebben gedanst.

Sint Jans­feest 2019

Het St. Jans­feest wordt in 2019 gevierd in het weekend van 22 en 23 juni.

De mooie foto­se­rie is gemaakt door foto­graaf René van Hal.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose