Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Terugblik en dank

gepubliceerd: vrijdag, 22 december 2017
foto: Wim Koopman
Terugblik en dank

Kort voor de jaarwisseling wil ik als bisschop graag een moment met u terugblikken op het jaar 2017, en bovenal oprecht dank uitspreken naar onze vele priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, catechistes, besturen en vrijwillig(st)ers voor hun grootse inzet in het afgelopen jaar.

We leven in enerverende tijden, in de wereld, in de Kerk en ook in ons eigen bisdom. We hebben toenemende vergrijzing en krimp gezien, maar ook verrassende tekenen van hoop. Voorlopig worden we nog wel wat kleiner als kerk, maar - en daarvan ben ik overtuigd - tegelijk ook sterker en bewuster als gelovigen.

Van onze parochie­besturen hebben we gevraagd om een plan te maken dat vitaal en realistisch is naar de toekomst toe. We hebben gevraagd onbevangen te kijken naar kerkgang, evangelisatie, en samen­wer­king in grotere verbanden, maar ook naar gebouwen en financiën. Als bisdom hebben we in enkele nota’s de criteria en doel­stel­lingen gegeven. Het is aan de besturen om binnen deze kaders lokaal en regionaal beleid te maken.

Wat we van de parochies vragen, daarin moeten we natuurlijk zelf ook voorgaan. We hebben ons gebouwen­volume gereduceerd. Een ‘Bisschoppelijk paleis’ is in mijn ogen niet meer van deze tijd. Zoals u weet hebben we het verkocht. Helaas ontkwamen we ook niet aan enige reductie van ons curie­personeel. We hebben geprobeerd het zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ook onze opgave is het om ons aan te passen aan een nieuwe realiteit, en tegelijk de essentiële taken waarvoor een bisdom staat zo goed mogelijk te vervullen. Wat die taken precies zijn - zo hebben we gemerkt- is niet iedereen altijd even duidelijk. Het lijkt me goed hier een paar woorden aan te wijden.

Voor welke taken staat het bisdom nu eigenlijk?

Allereerst financiert het bisdom uit de afdrachten vele zaken ten dienste van de parochies. Ik noem de Sila ledenadministratie, grotendeels het Ipal computersysteem, de Buma auteursrechten, de jaarlijkse Kaski reportage, de afdrachten aan Rome en kerkprovincie. Via de RCF neemt het bisdom de zorg van het werkgever­schap en de salarisadministratie van de parochies over.

Ook onder­steunt het de parochies in juridische procedures en contacten met overheden. Parochies in financiële moeilijkheden werden geholpen met renteloze leningen. Dit wordt wel moeilijker. Driekwart van het bisdom vermogen is hieraan al opgegaan. Kerkelijk en wettelijk moet een bisdom toezicht houden op het financiële beleid van parochies, jaarrekeningen goedkeuren, bouwplannen beoordelen, machtigingen verstrekken etc. Het Officialaat moet voldoende zijn toegerust om mensen te begeleiden in huwelijkszaken. Jeugdwerk, caritas en missie worden op bisdomniveau gecoördineerd.

Voor besturen en pastoraal werkenden worden studiedagen en toerusting aangeboden. En dan natuurlijk algemene zaken en benoemingen. Enorm veel post moet worden verwerkt. Aanvragen voor dispensaties en onderscheidingen verstrekt, statuten van katholieke instellingen opgesteld en gecontroleerd. Het benoemen van bestuursleden behoort tot de centrale verant­woor­de­lijk­heid van een bisschop, en meer nog het voorzien en benoemen van priesters en pastoraal personeel. Deze komen niet uit de lucht vallen. Voordat b.v. een priester in een parochie kan worden benoemd, gaan er vele jaren van opleiding en stages aan vooraf, met alle kosten van dien. En als parochies te maken krijgen met ziekte of arbeids­onge­schikt­heid, dan is opnieuw het bisdom aan zet.

‘De velden staan wit voor de oogst’

Maar we doen dit allemaal graag en met inzet. En bovenal moeten we onze zegeningen tellen. In nationaal vergelijk mogen we ons verheugen over een zeer goede pastorale en priesterlijke bezetting. Onze opleidingen floreren. Aan ons St. Bo­ni­fa­tius instituut studeren zo’n 60 kandidaten om een bachelor graad in de godsdienst­weten­schappen te behalen. Uit theologische interesse, of om opgeleid te worden tot priester, diaken of catechist. Ons seminarie is dit jaar versterkt met 6 nieuwe seminaristen, waarbij drie van eigen bodem. En dan wil ik onze tienduizenden vrijwilligers niet vergeten. Zonder hen zou onze Kerk snel stilvallen. Ik ben hen allen zeer dankbaar dat zij trouw, en vaak ongezien, zo veel werk verrichten in deze zware tijden voor geloof en kerk.

Tot slot wil ik nog een laatste zorg met u delen. We verkeren weliswaar in een krimp, maar tegelijkertijd zien we ook dat ‘de velden wit staan voor de oogst’. Zovele mensen zoeken weer naar oriëntatie en zingeving voor hun leven, ten diepste naar God. Hoe kunnen we hen bereiken? Ook zij hebben recht Christus te kennen, te weten dat ze intens bemind worden, en dat er door Hem ook voor hen een weg is naar vergeving en verlossing, naar innerlijke vrede en vreugde, en eens naar eeuwig leven en geluk.

We zullen ons moeten bezinnen op creatieve nieuwe wegen voor evangelisatie en catechese. Dit is een opdracht voor ons allemaal, voor priesters en pastoraal werkenden, maar ook voor besturen, vrijwilligers en gelovigen. Moge het komend kerstfeest ons hiervoor nieuwe inspiratie geven. Ik wens u allen van harte een zalig en vreugdevol kerstmis toe, en Gods rijkste zegen over het nieuwe jaar.

+ Bisschop Jozef Marianus Punt
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose