Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Welke toekomst voor geloof, kerk en parochie?

Verslag studiedag pastorale krachten

gepubliceerd: maandag, 27 november 2017

Maandag 27 november 2017 waren de priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten van het bisdom Haarlem-Amsterdam bijeen voor een studiedag In Heiloo. Hoe staan we ervoor, hoe ziet de toekomst eruit en hoe bereiden we ons daarop voor? Die vragen stonden centraal. Dat gaat niet alleen over krimp, maar ook over de verkondiging van het evangelie en kerk-zijn in de toekomst.

De dag begon met de Eucha­ris­tie­viering in de kapel van het Juliana­klooster bij het heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood, waarin Mgr. Hendriks een korte overweging gaf bij het evangelie dat over het penningske van de weduwe ging: deze vrouw gaf alles, zonder te weten wat met haar penningen zou gebeuren, alles waar zij van leven moest. Dat het weinig was, deed niet terzake. Zo geven priesters, diakens en andere pastorale krachten hun leven en hun talenten. Welke die talenten zijn, doet niet zo ter zake, belangrijk is dat zij hun leven geven met geloof en vertrouwen.

Mgr. Punt

De bisschop, mgr. Jozef Punt opende daarna de dag met een welkomstwoord. Zo’n zeventig priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten waren gekomen om deze dag mee te maken en elkaar te ontmoeten, want ook daarvoor zijn deze dagen belangrijk.

Thom van der Steen

De econoom van het bisdom, Thom van der Steen, gaf vervolgens een inleiding over de cijfers en de financiële ont­wik­ke­lingen die naar de toekomst toe, niet rooskleurig zijn. Ook vertelde hij in korte trekken wat de organisatie van de bisdomdiensten betekent, waar flink bezuinigd moet worden.

Ernst Meijknecht

Ernst Meijknecht gaf een toelichting op de situatie van de caritas en de PCI’s (Parochiële Caritas Instellingen) in het bisdom en Lyanne Blonk en Matthijs Jansen gaven uitleg over het programma van de bisdom­bede­vaart in de mei­va­kan­tie komend jaar, die naar Assisi gaat, de stad van St. Franciscus.

Samen werd het middaggebed gebeden en werd er geluncht.

Het middag­pro­gramma ging meer in op de positieve aspecten van evangelisatie, in de eerste eeuwen - de tijd van de kerkvaders - en in onze tijd.

Mirjam Spruit

Mirjam Spruit legde in haar inleiding nadruk op het belang van Jezus centraal te stellen. Bidden in het contact met mensen, navolging van Jezus en mensen helpen leerling van Jezus te worden door instructie, door voorbeeld en door ‘natuurlijk leren’ in gemeen­schap, is belangrijk wanneer we werkelijk missionair willen zijn.

Paul van Geest

Prof. Dr. Paul van Geest, die in Heiloo door Radio 1 eerst was geïnterviewd over de reis van paus Franciscus naar Myanmar, hield zijn gehoor “the lessons to learn” voor uit de geschiedenis van de jonge kerk. Het is allemaal heel klein begonnen met weinige, ongeletterde mensen. Het ging en gaat erom Jezus te leren kennen met een ervaringskennis, een innerlijke kennis, waarbij de eerste christenen indruk maakten door hun eerbied voor de waardigheid van de mens en hun naasten­liefde. Geleidelijk wisten de christenen ook hun invloed te doen gelden in de samenleving.

Mgr. Hendriks

Op de website van Mgr. Hendriks is zijn overweging na te lezen.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose