Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Onderzoek jongerenwerk in de parochies

RKK Onderzoeksrapport

gepubliceerd: dinsdag, 7 november 2017

RKK Onderzoeksrapport JongerensynodeIn een op 7 november gepubliceerd onderzoeks­rapport brengt de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de mogelijkheden en kansen in kaart voor het jon­ge­ren­werk in de parochies. Het onderzoek geeft antwoorden op de vragenlijst die vanuit het Vaticaan is uitgezet voor de 15e Gewone Algemene Bisschoppen­synode met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.

De synode wordt in 2018 gehouden in Rome en behalve de vragenlijst is er wereldwijd een online enquête gehouden onder jongeren, die ook in een Nederlandse vertaling kon worden ingevuld. De uitslagen hiervan worden later bekend gemaakt.

De uitkomsten in het rapport laten de kansen en de mogelijkheden voor jon­ge­ren­werk zien, maar ook de moeiten die door de pastorale teams worden gesignaleerd. Daaruit blijkt dat men het soms moeilijk vindt om in contact te komen met jongeren omdat hun leefwereld zo ver af lijkt te staan van de Kerk. Ook geeft men aan dat er vaak weinig tijd is naast alle andere taken in het pastoraat om jongeren speciale aandacht te geven. Daarnaast zijn er ook parochies die inzetten op jon­ge­ren­werk, met bijvoorbeeld de benoeming van een jon­ge­ren­werker, zij benutten vaak de middelen waar jongeren in hun leefwereld mee vertrouwd zijn, zoals de social media.

Wereld­jongerendagen

Wat duidelijk naar voren komt, is dat speciale evenementen voor jongeren, met een hoofdrol voor de Wereld­jongerendagen, een belangrijke basis vormen voor het krijgen, opbouwen en houden van contact met jonge mensen. Ook blijken bijeenkomsten met een combinatie van de ingrediënten catechese, diaconie en ontmoeting succesvol. Jongeren willen niet alleen leren, maar ook graag iets doen. De mogelijkheid bieden voor eigen inbreng in de parochie waar ze bij horen wordt belangrijk gevonden, want de jongeren willen worden gezien en gehoord.

Synode

Het rapport uit Nederland is vertaald en naar Rome gestuurd als input voor de synode van 2018. Daar worden ook alle uitkomsten van de wereldwijde enquête verzameld. Gerrie Conen, beleids­medewerker Jeugd en Jongeren op het Secretariaat van de R.-K. Kerk en samensteller van het rapport: ‘In afwachting van de synode trekken wij zelf ook lering uit deze input uit heel Nederland over het Jeugd en Jon­ge­ren­werk. De best practices bieden inspiratie en het is goed om van elkaar de kansen, de uitdagingen maar ook de moeilijkheden te horen. Daar gaan we in het overleg met de jon­ge­ren­werkers uit de verschillende bisdommen verder mee aan de slag.’

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose