Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Jongerencollecte 2017

Weekend van 18 en 19 november in uw parochie

gepubliceerd: maandag, 30 oktober 2017

In het weekend van 18 en 19 november vindt in Nederland de jaarlijkse landelijke Jongeren­collecte plaats. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke jon­ge­ren­pro­jecten én voor het jon­ge­ren­werk in ons bisdom. Nog lang niet bij alle parochies is deze nationale jon­ge­ren­col­lecte bekend. Om die reden vragen wij u hiervoor opnieuw uw aandacht.

Paus Franciscus

Paus Franciscus heeft door het aankondigen van de Synode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping het jon­ge­ren­werk wereldwijd extra onder de aandacht gebracht. Het is belangrijk werk en de afgelopen jaren is er in ons bisdom gewerkt aan mooie activiteiten en reizen zoals de wereld­jonge­ren­dagenreizen en de bisdom­bede­vaart naar Rome. Veel jongeren geven aan na zo’n reis een nieuw beeld te hebben gekregen van de Kerk, hun geloof te hebben verdiept en nieuwe vrienden te hebben gemaakt.

Assisi 2018

Volgend jaar gaan we met ons bisdom opnieuw op bedevaart naar Assisi. Daar organiseren wij speciaal een programma voor, tieners en jongeren uit uw parochie. Zowel voor, als na deze reis zijn er verschillende activiteiten om jongeren aan te moedigen in hun geloof. Denk aan voor­be­rei­dings- en vormings­weekenden, reünies, kerstdiners, een WJDag, netwerk­bij­een­komsten voor begeleiders, een tienerkamp/dag en meer.

Oproep

De bisschop vindt het belangrijk dat jongeren elkaar in een groter verband kunnen ontmoeten. Op die manier maken we iets van de wereldkerk in ons bisdom en in ons land zichtbaar. Jongeren beseffen dat zij niet alleen zijn en gezamenlijkheid biedt de mogelijkheid om in een kwalitatief en regelmatig aanbod te investeren.

Financiële steun

Uiteraard is er geld nodig om activiteiten te kunnen organiseren. Uw financiële steun is daarvoor noodzakelijk, maar is voor ons ook een morele steun in de rug. Wij vinden het belangrijk om tijdens de jongeren­acti­vi­teiten de continuïteit van de kerk te laten zien: Dankzij uw gift en inzet zijn we in staat het geloof door te geven aan een volgende generatie. Bijgaand vindt u een overzicht van onze jaaragenda en een flyer van het tiener- en jongeren­pro­gramma tijdens de bisdom­bede­vaart. Alvast hartelijk dank voor uw inzet voor de collecte.

De opbrengst van de Jongeren­collecte kan worden overgemaakt naar:

NL11 INGB 0002 7844 98
t.n.v. ‘Secretariaat RK Kerk­ge­noot­schap’ te Utrecht, o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lecte’

Alvast veel dank voor uw hulp de jon­ge­ren­col­lecte bij uw parochie onder de aandacht te brengen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose