Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen

gepubliceerd: dinsdag, 21 februari 2017
Groepsfoto
Groepsfoto
In de kapel van het bisschopshuis
In de kapel van het bisschopshuis

Jaarlijks komen Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen voor ontmoeting, uitwisseling van ervaringen en gebed. Dit jaar waren de bisschoppen te gast bij kardinaal De Kesel in Mechelen. Thema’s die werden besproken waren o.a. armoede, populisme en kerksluitingen.

Uit Vlaanderen waren aanwezig gastheer kardinaal J. de Kesel (Mechelen), Mgr. L. van Looy (Gent), Mgr. L. Aerts (Brugge), Mgr. P. Hoogmartens (Hasselt) en Mgr. J. Bonny (Antwerpen). Tot de Nederlandse delegatie behoorden Mgr. H. van den Hende (Rotterdam), Mgr. G. de Korte en Mgr. R. Mutsaerts (’s-Hertogen­bosch), Mgr. J. Liesen (Breda), Mgr. E. de Jong (Roermond), Mgr. T. Hoogenboom en H. Woorts (Utrecht) en uit ons bisdom Mgr. J. Hendriks.

Bestrijding van armoede

De inzet voor de bestrijding van armoede was een eerste thema, waarbij werd onderkend dat die armoede niet significant is afgenomen, integendeel, zo lijkt het. In Nederland ligt de inzet vooral bij de PCI’s (Parochiële Caritas Instellingen) waarvan de bisschoppen de waarde hebben onderstreept. Samen met medewerkers van het bisdom zetten zij zich in voor de kansarmen in de samenleving. Daarnaast zijn er katholieke fondsen waarvan de band met de kerk meer of minder sterk is en bewegingen als Sant’ Egidio. In Vlaanderen zijn er onder meer St. Vincentius- en Welzijns­verenigingen.

Kerksluitingen

Tussen de bisschoppen werden ervaringen uitgewisseld die bij kerksluitingen zijn opgedaan. In België is het sluiten van kerken vaak minder dringend omdat alles door de Overheid wordt bekostigd, maar ook daar vraagt die Overheid nu een gebouwenplan waar de parochies mee bezig zijn. Het was voor iedereen herkenbaar dat alles al moet worden voorbereid als er nog geen enkele noodzaak is om stappen te nemen, met name is van belang dat gemeen­schappen op elkaar worden afgestemd en zich tijdig steeds meer als met elkaar verbonden gaan ervaren. Dat is in stedelijke gebieden natuurlijk vaak gemakkelijker dan tussen verschillende dorpen.

Populisme

De bisschoppen bespraken ook hun zorgen over het populisme en het onbehagen bij veel mensen in onze samenleving dat uit de aantrekkings­kracht van dit populisme spreekt. Want het is zelden zomaar afkeer van buitenlanders dat daaronder zit. Het valt op dat populistische partijen populair zijn in streken waar nauwelijks buitenlanders zijn te bekennen. De zorgen van de mensen en dit onbehagen moeten serieus worden genomen.

(bron: Arsacal.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose