Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ereteken voor oud-koster

Kerkfeest opgeluisterd door nieuw gecomponeerde mis

gepubliceerd: woensdag, 17 september 2014
Mgr. Punt spelt de Bavopenning op bij koster Joop Helmerhorst
Mgr. Punt spelt de Bavopen­ning op bij koster Joop Helmerhorst

Op zon­dag 7 sep­tem­ber vierde de Haar­lemse bis­schop mgr. Jozef Punt de Eucha­ris­tie in een volle kerk samen met gelo­vi­gen van de Odulphus­paro­chie in het Zaanse dorp Assendelft. De kerk, bouw­werk van architect Bleys, bestond 125 jaar.

Voor de eerste keer werd door het Sint Caecilia­koor de door kerkmusicus Jos Martens (*1986) voor die gelegen­heid ge­schre­ven meerstemmige ‘Missa in honorem Sancti Odulphi’ ten gehore gebracht.

Aan de voor­ma­lige koster van deze kerk, Joop Th.P. Helmerhorst (*1923) werd de Bavopen­ning toegekend wegens zijn ver­diensten onder meer voor het archief­werk als dorpshistoricus van katho­liek Assendelft.

De pa­ro­chie maakt deel uit van een personele unie waar­mee ook de H. Boni­fa­tius­paro­chie en de H. Maria Magdalena­paro­chie (bei­den Zaan­dam) zich hebben verbon­den. De drie geloofs­ge­meen­schappen wor­den sinds 1 sep­tem­ber door één bestuur geleid.

De Odulphuskerk te Assendelft
De Odulphus­kerk te Assendelft
Kerkmusicus Jos Martens
Kerkmusicus Jos Martens
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose