Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bavodag 2024

Zaterdag 22 juni - 10.30 uur - Bavokathedraal Haarlem

Beste tieners en vor­me­lin­gen

Bavodag 2024

Wisten jullie al dat elk jaar de Bavo­dag wordt geor­ga­ni­seerd? Het is een speciale dag voor tieners en vor­me­lin­gen van ons bisdom. Een dag van vreugde, geloof en samen­zijn met je leef­tijds­ge­no­ten. Vorig jaar is het een groot succes geweest. En daarom willen we ook dit jaar de Bavo­dag samen met jullie kunnen vieren!

Dit jaar zal de Bavo­dag op zater­dag 22 juni zijn. Met deze brief willen we jullie graag uit­no­di­gen (11-16 jaar). Jullie zijn allemaal welkom! Samen maken we er een mooie dag van , zodat wij allen ge­sterkt wor­den in het geloof in Jezus door het vuur van de Heilige Geest.

De deuren van onze mooie ka­the­draal zullen om 10.00 uur wor­den geopend, en om 10.30 uur zal de dag van start gaan. Het centrale thema zal de zalige Carlo Acutis zijn; een jonge, vurige tiener van onze eeuw. Ook zullen er ver­schil­lende work­shops zijn en samen gaan we de torens in van onze ka­the­draal. En ook dit jaar zullen sport en spel niet ont­bre­ken! We zullen de dag afsluiten met de heilige Mis samen met onze Bis­schop.

We zou­den het super fijn vin­den als ook jij erbij bent! Aanmel­den kan via deze web­si­te..

We vragen ieder een lunchpakketje mee te nemen en een bijdrage van € 10,- per persoon (tieners en bege­lei­ders), die ter plekke contant kan wor­den betaald. Wij zorgen voor frisdrank, snacks en een leuk pro­gram­ma.

We hopen er samen een mooie dag van te maken. Mis het niet!

Beste pries­ters, diakens, cate­chisten, vormsel bege­lei­ders en jon­ge­ren­wer­kers,

Zoals jullie weten is de Bavo­dag dé dag voor alle vor­me­lin­gen in ons bisdom. Een dag van vreugde, geloof en samen­zijn. Ondanks het feit dat de Bavo­dag door corona ver­schil­lende jaren niet heeft kunnen plaats­vin­den, is het vorig jaar een succes geweest. En daarom willen we ook dit jaar de Bavo­dag samen met jullie kunnen vieren!

Dit jaar zal de Bavo­dag op zater­dag 22 juni zijn. Met deze brief willen we u graag vragen de vor­me­lin­gen van dit jaar én alle overige tieners van jullie pa­ro­chie uit te nodigen (11-16 jaar). Ze zijn allemaal welkom! Samen willen we er een mooie dag van maken, zodat alle tieners en ook wij ge­sterkt wor­den in het geloof in Jezus door het vuur van de Heilige Geest.

De deuren van onze mooie ka­the­draal zullen om 10.00 uur wor­den geopend, en om 10.30 uur zal de dag van start gaan. Het centrale thema zal de zalige Carlo Acutis zijn; een jonge, vurige tiener van onze eeuw. Ook zullen er ver­schil­lende work­shops zijn en samen gaan we de torens in van onze ka­the­draal. En ook dit jaar zullen sport en spel niet ont­bre­ken! We zullen de dag afsluiten met de heilige Mis samen met onze Bis­schop.

We zou­den het super fijn vin­den als ook de tieners en vor­me­lin­gen van uw pa­ro­chies deel­ne­men! Nodigt u ze uit? Aanmel­den kan via de web­si­te van het bisdom (www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/bavo­dag).

We vragen ieder een lunchpakketje mee te nemen en een bijdrage van €10,- per persoon (tieners en bege­lei­ders), die ter plekke contant kan wor­den betaald. Wij zorgen voor frisdrank, snacks en een leuk pro­gram­ma.

We hopen er samen een mooie dag van te maken. Mis het niet!

Bavodag
wat: Bavo­dag 2024
wanneer: zater­dag 22 juni 2024
tijd: vanaf 10.30 uur
wie: jon­ge­ren van 11 t/m 16 jaar oud
kosten: € 10 per persoon
aanmel­den: aanmel­den kan t/m 14 juni via:
online aanmeld­for­mu­lier
info: bavo­dag@hotmail.com
flyer: Download de flyer (pdf)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose