Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Documenten

terug naar de documentindex

Preek bij ontvangst zusters in Heiloo

Uit de preek van hulpbisschop mgr. Van Burgsteden bij de komst van de Zusters van het Mensgeworden Woord in Heiloo, 12 augustus.

’t Is nu ongeveer drie jaar geleden, dat op een voormiddag 4 jonge zusters in grijs-blauw habijt door de poort aan de zijde van de Kalverstraat te Amsterdam de Begijnhof opliepen. Ik zag ze vanuit mijn werkkamer 3-hoog binnen komen.

Nu komen er op de Begijnhof veel toeristen en bezoekers. Maar een groep jonge zusters; dat was heel bijzonder.

Ik ging meteen naar beneden om hen te begroeten. Een van hen bleek de algemene overste. Zij sprak Nederlands. Na kennismaking en op de hoogte gebracht van het doel van hun bezoek aan de Begijnhof vroegen zij of er op dat uur in de kapel van het Mirakel van Amsterdam nog een Eucharistieviering zou zijn, anders zouden zij voor die dag geen gelegenheid meer hebben voor een Eucharistieviering. Ik was vrij en kon met hen de H. Mis vieren.

Vóór het afscheid heb ik gevraagd of de Congregatie een nieuwe stichting zou kunnen doen in ons bisdom. (We waren toen bezig met te bezien of en hoe in het Noorden van het bisdom een centrum van pastorale activiteiten kon komen.)

’t Bleek dat de paters van de Congregatie al een klooster hadden in Brunssum en dat in voorbereiding was de opening van een zusterklooster in hetzelfde dorp.

Wij hielden contact. Ruim een jaar later kon een bezoek gebracht worden aan het Generalaatshuis van de zusters in Segni, een stadje 30 km. buiten Rome. Tussentijds werden bezoeken door de zusters gebracht in Nederland aan onze bisschop, aan het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood, werd kennis gemaakt met zuster Humilia, met de rector, met vrijwilligers, die nauw met ons heiligdom van Maria verbonden zijn. Er was veel schriftelijk en telefonisch contact.

Nu is er de dag waarnaar wij hebben uitgezien: de opening van het nieuwe klooster in het voormalig huis van de zusters Juliaantjes.

Iets meer over de zusters, hun congregatie, hun toekomstig werk. De congregatie is gesticht in Argentinië, in 1984, op 25 maart, het hoogfeest van Maria Boodschap, door de priester Carlos Buela.

Het doel van de congregatie is tweeledig zoals bij alle congregaties:

 1. Het algemeen doel: Leven voor de glorie van God en voor het heil, het welzijn, van de mensenfamilie.

 2. Het specifieke doel: Met alle krachten willen de zusters zich inzetten voor de evangelisatie van de huidige cultuur.

De zusters willen het Evangelie leven en deze Blijde Boodschap bekend maken. Zij willen leven voor de Kerk en heel de mensenfamilie. Hierbij is de Eucharistie de bron voor hun leven en hun inzet.

Naast de Eucharistieviering doen de zusters iedere dag een uur Aanbidding voor het uitgestelde Heilig Sacrament. Hierbij is Maria het model voor hun leven, voor hun inzet en apostolaat.

Wat gaan de zusters doen?

Naast hun leven in gemeenschap en hun gebed – waarvan de Eucharistieviering, de Aanbidding, het Getijdengebed en het Rozenhoedje essentiële onderdelen zijn – zullen de zusters zich wijden aan de verdere uitbouw van ons bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood, tot een missionair en spiritueel centrum voor heel ons bisdom, samen met de vele vrijwilligers, die met groot élan hier al jarenlang aan werken.

Dit zullen zij o.a. doen door:

 • het versterken van het gebedsleven in de kapellen van ons heiligdom
 • beschikbaarheid voor persoonlijke gesprekken, getuigenis geven aan individuele pelgrims en groepsbedevaarten, vooral aan kinderen, jongeren en gezinnen
 • aanbod van eigen activiteiten voor doelgroepen

Hun habijt

De zusters dragen een grijs habijt, een blauw scapulier en een kruis, het kruis van Matará.

Dit kruis is één van de oudste kruisen van Argentinië. Het gaat terug op een uit hout gesneden kruis door een indiaan, uit 1594.

De centrale symbolen van ons geloof zijn erin gegraveerd:

 • de schepping : aangeduid door de zon en de maan
 • Christus : aangeduid door de Alfa en Omega; begin- en eindletter van het Griekse alfabet
 • Maria : staande onder het kruis, zich mede offerend met haar Zoon; medeverlosseres
 • de mysteries van Christus : de incarnatie en geboorte, gesymboliseerd door de ster van de drie Koningen
 • Jezus’ verlossend lijden: gesymboliseerd door de lijdensattributen
 • De Eucharistie: aangeduid door hostie en kelk
 • De Kerk: aangeduid door de haan van Petrus

Ook de kleuren van het habijt hebben een symboolbetekenis:

 • ’t blauw van het scapulier staat voor het Woord van God
 • ’t grijs staat voor:
  het Woord van God wordt Mens en verandert door Zijn komst op aarde heel de schepping. Hij maakt haar nieuw. Hier begint de evangelisatie van de cultuur.

Broeders en zusters,

Mogen de komst, het gebed en het apostolaat van de zusters ter ondersteuning van ons missionair en spiritueel centrum van Onze Lieve Vrouw ter Nood rijkelijk gezegend worden, vreugde schenken aan alle pelgrims en bezoekers, animatie en bezinning geven aan alle diensten van ons Bisdom, vooral voor de kinderen, jongeren en gezinnen. Dit alles onder de bescherming van Maria, in een harmonieuze samenwerking met allen die zich hier al jaar en dag met hart en ziel voor inzetten.

Zusters, de bisschop heet u in grote dank voor uw komst van harte welkom in ons bisdom.

Amen.


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose