Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerenpastoraat

De afdeling jongeren­pas­toraat onder­steunt en promoot het katholieke jongeren­werk in ons bisdom. De mede­werkers van het jongeren­pastoraat zijn daarom beschik­baar om met hun kennis en ervaring mee te denken over de opbouw van het jongeren­werk in uw parochie (-regio). Daarnaast organiseert het jongeren­pastoraat ook regel­matig netwerk­bijeenkomsten waarbij vrij­willigers en pastorale beroeps­krachten elkaar kunnen ont­moeten en ervaringen kunnen uit­wisselen over het jongerenwerk.

Het jongerenpastoraat organiseert ook grotere activiteiten waar jongeren individueel en jongerengroepen aan kunnen deelnemen. Deelname aan een groter evenement zorgt veelal voor een impuls in het lokale jongerenwerk.

De medewerkers van het jongeren­pastoraat werken zeker niet alleen. Vele pastorale krachten, vrijwilligers en jongeren zetten zich samen met de medewerkers van het jongeren­pastoraat in voor de jonge kerk in ons bisdom. Voor landelijke of internationale evenementen waaronder; de Wereld Jongeren Dagen, de Katholieke Jongeren Dag en Diacon­Action werkt het jongerenpastoraat samen met de andere Nederlandse bisdommen en Jong Katholiek.

Het jongeren­pastoraat werkt onder verant­woorde­lijkheid van Mgr. Hendriks.

Medewerker jongerenpastoraat

Jongerenplatform

Een aantal van de activiteiten die worden aangeboden worden georganiseerd door het jongeren­platform. Het platform bestaat uit jongeren (16 t/m 30 jaar) die samen­werken met lokale groepen en andere enthousiaste jongeren onder verant­woordelijkheid van één van de medewerkers van het jongeren­pastoraat. De jongeren komen uit verschillende plaatsen van het bisdom. Het jongeren­platform organiseert jaarlijks de Wereld Jongeren DAG op palmzondag, een seizoens­opening en het kerstfeest.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, materialen en activiteiten op het gebied van jongeren? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief ‘Begeleiders’ via info@jongbisdomhaarlem.nl

Contact

Jongerenpastoraat
adres: Postbus 1053
2001 BB  Haarlem
­
telefoon: 023 - 511 26 35
email: info@jongbisdomhaarlem.nl
website: www.jongekerk.nl
­
facebook: jongbisdomha
instagram: jongbisdomha
twitter: @jongbisdomha

Jongerenpastoraat Bisdom Haarlem-Amsterdam
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose