Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Jongerenpastoraat

De afdeling jongeren­pas­toraat onder­steunt en promoot het katho­lie­ke jongeren­werk in ons bisdom. De mede­werkers van het jongeren­pastoraat zijn daarom beschik­baar om met hun kennis en ervaring mee te denken over de opbouw van het jongeren­werk in uw parochie (-regio). Daarnaast organiseert het jongeren­pastoraat ook regel­matig netwerk­bijeenkomsten waarbij vrij­willigers en pastorale beroeps­krachten elkaar kunnen ont­moeten en ervaringen kunnen uit­wisselen over het jon­ge­ren­werk.

Het jon­ge­ren­pas­to­raat organiseert ook grotere ac­ti­vi­teiten waar jongeren in­di­vi­dueel en jongeren­groepen aan kunnen deelnemen. Deelname aan een groter evenement zorgt veelal voor een impuls in het lokale jon­ge­ren­werk.

De mede­wer­kers van het jongeren­pastoraat werken zeker niet alleen. Vele pastorale krachten, vrij­wil­lig­ers en jongeren zetten zich samen met de mede­wer­kers van het jongeren­pastoraat in voor de jonge kerk in ons bisdom. Voor landelijke of inter­nationale evenementen waaronder; de Wereld Jongeren Dagen, de Katho­lie­ke Jongeren Dag en Diacon­Action werkt het jon­ge­ren­pas­to­raat samen met de andere Neder­landse bisdommen en Jong Katho­liek.

Het jongeren­pastoraat werkt onder verant­woorde­lijkheid van Mgr. Hendriks.

Mede­wer­kers jon­ge­ren­pas­to­raat

Jongerenplatform

Een aantal van de ac­ti­vi­teiten die worden aangeboden worden geor­ga­ni­seerd door het jongeren­platform. Het platform bestaat uit jongeren (16 t/m 30 jaar) die samen­werken met lokale groepen en andere enthousiaste jongeren onder verant­woordelijkheid van één van de mede­wer­kers van het jongeren­pastoraat. De jongeren komen uit ver­schil­lende plaatsen van het bisdom. Het jongeren­platform organiseert jaarlijks de Wereld Jongeren DAG op palm­zondag, een seizoens­opening en het kerst­feest.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ont­wik­ke­lingen, materialen en ac­ti­vi­teiten op het gebied van jongeren? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief ‘Begeleiders’ via info@jongbisdomhaarlem.nl

Contact

Jon­ge­ren­pas­to­raat
adres: Postbus 1053
2001 BB  Haarlem
­
telefoon: 023 - 511 26 35
email: info@jongbisdomhaarlem.nl
website: www.jongekerk.nl
­
facebook: jongbisdomha
instagram: jongbisdomha
twitter: @jongbisdomha

Jongerenpastoraat Bisdom Haarlem-Amsterdam
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose