Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Mededeling inzake pastoor Valkering

gepubliceerd: vrijdag, 2 augustus 2019

Onlangs ontving het bisdom bericht dat pastoor Pierre Valkering op zondag 4 augustus a.s. een bijdrage zal leveren aan een oecu­me­nische kerkdienst n.a.v. de ‘gay pride’ in Amsterdam. Ook heeft hij aangegeven zich niet te zullen houden aan de mediastilte, die de bisschop hem heeft gevraagd. Voor uw correcte informatie schetsen we de gang van zaken tot nu toe.

Voor Pasen presenteerde pastoor Valkering volkomen on­ver­wachts, en zonder enig overleg, een boek, waarin hij aangaf al vanaf zijn wijding gedurende vele jaren zijn celibaat ernstig te hebben geschonden. Het was uitdrukkelijk geen ‘coming out’, zoals hier en daar werd gesuggereerd. Zijn geaardheid was al vele jaren bekend, echter niet z’n leefwijze.

Zoals de bisschop toen al heeft gezegd, heeft hij er geen probleem mee dat de pastoor een soort openbare biecht heeft gehouden, maar wel met de wijze waarop. Daarbij veronderstelt een biecht ook berouw en boetedoening. De bisschop heeft niettemin te­rug­hou­dend gereageerd. Hij heeft de pastoor een tijdelijke suspensie opgelegd, en een bezinningsperiode met begeleiding, in een daarvoor geschikt klooster of centrum. De pastoor kon hier zelf voorstellen voor doen.

Hij is vervolgens niet als priester ontslagen, maar alleen als pastoor van deze bepaalde parochie. Dat was niets nieuws. Al op 7 mei jl. is hem meegedeeld dat na een positieve afsluiting van de bezinningsperiode, een nieuwe pastorale inzet mogelijk kan zijn, maar na 25 jaar uiteraard niet meer in de Vredes­kerk, waar hij al sinds z’n wijding in 1994 werkzaam is. Overigens was een over­plaatsing hem al meermaals aangekondigd, lang vóór deze hele affaire, waartegen hij zich toen evenwel verzette. Over­plaatsing van priesters na een aantal jaren is volkomen normaal, en zelfs regel in de Kerk. Gezonden worden hoort bij de priesterlijke spiri­tua­li­teit.

Tot nu toe is er evenwel weinig gebeurd. De pastoor is zijn bezinningsperiode nog niet begonnen. Hij blijft zich publicitair verzetten tegen een ver­plaatsing. De bisschop van zijn kant meent dat hem niets moeilijks of onredelijks gevraagd wordt, en houdt vast aan een bezinningsperiode en enkele voor­waarden voor een nieuw begin op een andere plaats.

Inmiddels heeft de hele kwestie ook Rome bereikt en wordt verder antwoord vanuit Rome afgewacht.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose