Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Contact

Corona­vi­rus

In ver­band met het corona­vi­rus en de maat­regelen die daartoe door de over­heid zijn geno­men, is het bisdom tele­fo­nisch zeer beperkt ‘s ochtends bereik­baar. U kunt ons wel bereiken via de email­a­dressen van de mede­wer­kers, of via het algemene e-mail­a­dres. Houd u voor de laatste berichten onze web­si­te en social media in de gaten.

Wij verzoeken u post zoveel moge­lijk digi­taal te verzen­den naar de ge­pu­bli­ceerde e-mail­a­dressen. Post die hard-copy wordt verzon­den zal een lan­gere ver­wer­kings­tijd hebben. Wij vragen om uw begrip hier­voor.

Contact

Contact
post­a­dres: Postbus 1053
2001 BB  Haar­lem
tele­foon: 023 - 511 26 00
fax: 023 - 511 26 29
e-mail­a­dres: info@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 

De ver­schil­lende afdelingen kennen een eigen e-mail­a­dres, welke door meer­dere personen wordt beheerd. Binnen de afdelingen zijn er spe­ci­fie­ke on­der­wer­pen welke een apart e-mail­a­dres kennen. Op deze manier komt de juiste e-mail bij de juiste persoon terecht.

Afdeling Email­a­dres
 ­
Alge­meen info@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over de AVG avg@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over ANBI-statussen anbi@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Archief ftwisk@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Caritas caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over bestuursbenoe­mingen benoe­ming@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Catechese catechese@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Fi­nan­ciën en Bouw­zaken finance@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over machti­gingen machti­ging@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over sala­ris­ad­mi­ni­stra­tie rcf@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over fakturen/declaraties fakturen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over bouw­zaken bouw­zaken@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Jon­ge­ren info@jong­bis­domhaarlem.nl
 ­
Gezins­pas­to­raat gezin@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Juri­dische zaken juri­dische­zaken@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over bestuursbenoe­mingen benoe­ming@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Ka­the­draal TV ka­the­draaltv@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Offi­cia­laat offi­cia­laat@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Personeels­zaken avanassema@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose