Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Wereldjongerendagen

WJD 2023 LissabonDe Wereld­jon­ge­ren­da­gen is een inter­na­tio­nale bij­een­komst die om de twee à drie jaar door de Rooms-Katho­lie­ke Kerk wordt geor­ga­ni­seerd. De bij­een­komst vindt plaats in of bij een grote stad, af­wis­se­lend in Europa of in elders in de wereld. Hoogte­punt van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen is het bezoek van de paus voor de slot­vie­ring. De volgende Wereld­jon­ge­ren­da­gen wor­den gehou­den in 2027 in Seoul, Korea.
Blauwe zusters bij WJD@Home Video
Video van Katholiekleven.nl
nieuws - maandag, 5 februari 2024
Zuster Maria Laetitia Dei was bij WJD@Home op Ameland. Ze ver­telt wat deze WJD@Home bij­zon­der maakt. “Jon­ge­ren onder elkaar, dat gaat allemaal van­zelf. Zeker in een set­ting als hier, waar ie­der­een komt om iets moois te delen”, zegt ze. Vooral de goede gesprekken maken indruk en hoe snel je die met elkaar hebt: “Ie­der­een weet: dit is het moment.”
‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
Catechese door Mgr. Hendriks op WJD@Home
nieuws - zaterdag, 27 januari 2024
“Ga door je leven met de mentali­teit van een pelgrim”. Catechese over hoop op WJD@Home door Mgr. Hendriks. Op vrij­dag land­den 80 à 90 jon­ge­ren en bege­lei­ders op Ameland voor een weekend lang WJD@Home. Vrij­dag­avond begon de ont­moe­ting met een pubquiz.
What the WJD happened...
Jongeren blikken terug op hun deelname aan de WJD’23
nieuws - vrijdag, 26 januari 2024
Begin au­gus­tus 2023 kwamen zo’n an­der­half miljoen jon­ge­ren uit de hele wereld met paus Fran­cis­cus samen in Lissabon, Portugal, voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD). Tanja de Bont (26) en Chris Caspers (18) waren twee van de vijfen­ne­gen­tig jon­ge­ren uit ons bisdom, die aan dit grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld deelnamen. Een half jaar later blikt SamenKerk met hen terug op deze unieke reis en wat de WJD voor hen per­soon­lijk betekend heeft.
WJD@Home op Ameland
Weekend van 26 t/m 28 januari
nieuws - dinsdag, 16 januari 2024
WJD@Home Ameland biedt aan jon­ge­ren een ideale set­ting om elkaar te ont­moe­ten en samen het katho­lie­ke geloof te vieren. Je maakt nieuwe vrien­den, ziet beken­den terug die je hebt ontmoet tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon, er is een catechese van bis­schop­pen, er zijn eucha­ris­tie­vie­ringen, een avond van barm­har­tig­heid en het pro­gram­ma heeft allerlei inhou­de­lijke en creatieve work­shops.
Pausboodschap Wereldjongerendag
Wees een baken van hoop
nieuws - vrijdag, 24 november 2023
Paus Fran­cis­cus roept jon­ge­ren op een baken van hoop zijn. Hij spoort hen aan “om voor een levens­stijl te kiezen die gebaseerd is op de hoop.” Dit is te lezen in de bood­schap van de paus voor de Wereld­jon­ge­ren­dag op 26 no­vem­ber, Hoog­feest van Christus Koning.
Nagenieten van de KJD Video
Videoverslag van Katholiek Leven
nieuws - zondag, 19 november 2023
Na zeven jaren zon­der Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD), want de laatste werd in 2015 geor­ga­ni­seerd, vond op 4 no­vem­ber weer een KJD plaats. Zo’n 600 jon­ge­ren, deel­ne­mers én vrij­wil­li­gers, kwamen in Veenendaal samen voor een dag van in­for­ma­tie, in­spi­ra­tie en ont­moe­ting rond het thema ‘Welkom Thuis’.
Reünie Wereldjongerendagen
Zaterdag 2 september - 13.00 uur - Bavokathedraal Haarlem
nieuws - dinsdag, 29 augustus 2023
Na een bij­zon­dere reis, waarin de jon­ge­ren veel vreugde hebben mogen beleven en God hebben mogen ont­moe­ten keren we weer terug in de Neder­landse kerk. Niet altijd even mak­ke­lijk als je twee weken lang omringd bent geweest door mede­ge­lo­vigen en zoveel ont­moe­tingen met de Heer zelf hebt mogen hebben. Hoe zet je het geloof en de mooie ont­moe­tingen door?
Weer behouden thuis Fotoreportage
Blog 7 - WJD Lissabon
nieuws - woensdag, 9 augustus 2023
Na een goede nacht in de nachtbus, zo moe als we waren, kwamen we aan in Lourdes. Daar stond in het hotel Saint Louis een ontbijt voor ons klaar en die kon­den we zittend aan een tafel in alle rust eten. Wat waren we dank­baar voor een normaal ontbijt aan tafel.
WJD fotoserie maandag Fotoreportage
nieuws - dinsdag, 8 augustus 2023
In opdracht van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie is foto­graaf Ramon Mangold mee naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon. Hierbij de foto­se­rie van maan­dag op de terugweg naar huis.
Onvergetelijk
Blog 6 - WJD Lissabon
nieuws - maandag, 7 augustus 2023
Op zater­dag 5 au­gus­tus met de thermo­me­ter op 38 gra­den zijn we naar het veld gelopen. Een vermoei­ende tocht van ongeveer vier uur. Vier uur in de bran­dende zon en de mensenmassa. Voor velen een uit­daging, maar het is ook wel heel tof om met al die groepen uit ver­schil­lende lan­den samen te lopen, muziek te maken en de pelgrims­tocht te maken.
WJD fotoserie zondag Fotoreportage
nieuws - maandag, 7 augustus 2023
In opdracht van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie is foto­graaf Ramon Mangold mee naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon. Hierbij de foto­se­rie van zon­dag - het ont­waken in de openlucht en de slot­vie­ring met paus Fran­cis­cus.
WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
nieuws - maandag, 7 augustus 2023
In opdracht van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie is foto­graaf Ramon Mangold mee naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon. Hierbij de foto­se­rie van zater­dag - de dag van de avond­wake in het Parque Tejo waar ook de nacht zal wor­den door­ge­bracht.
WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
nieuws - vrijdag, 4 augustus 2023
In opdracht van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie is foto­graaf Ramon Mangold mee naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon. Hierbij de foto­se­rie van vrij­dag - de dag van de derde ‘Rise Up’ catechese die werd gegeven door Mgr. Mutsaerts.
Pelgrim in Lissabon Fotoreportage
Blog 5 - WJD Lissabon
nieuws - vrijdag, 4 augustus 2023
We zijn aange­ko­men in Lissabon. Velen van ons hebben de ope­nings­mis met de paus mee­ge­maakt. Het was enorm druk, wat een erva­ring om met zoveel katho­lie­ken te zijn. Een enorme vreugde.
WJD fotoserie donderdag Fotoreportage
nieuws - vrijdag, 4 augustus 2023
In opdracht van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie is foto­graaf Ramon Mangold mee naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon. Hierbij de foto­se­rie van woens­dag - de dag van de tweede ‘Rise Up’ catechese die werd gegeven door Mgr. Van den Hende.
WJD fotoserie woensdag Fotoreportage
nieuws - woensdag, 2 augustus 2023
In opdracht van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie is foto­graaf Ramon Mangold mee naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon. Hierbij de foto­se­rie van woens­dag - de dag van de eerste Rise Up catechese die werd gegeven door Mgr. Hendriks.
WJD fotoserie Openingsviering Fotoreportage
nieuws - woensdag, 2 augustus 2023
In opdracht van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie is foto­graaf Ramon Mangold mee naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon. Hierbij de foto­se­rie van de eerste offi­cië­le vie­ring in het Parque Eduardo VII in Lissabon.
Fatima en aankomst Lissabon Fotoreportage
Blog 4 - WJD Lissabon
nieuws - dinsdag, 1 augustus 2023
Aange­ko­men in Fatima gaan we direct naar de slaaplo­ca­tie. Voor het eerst slapen we in een grote gym­zaal op ons eigen matje. De zaal delen we met Fransen en daar­mee komt het WJD gevoel al direct heel dichtbij. Daarna gaan we door naar de eetlo­ca­tie waar we met vreugde muziek maken met andere pelgrims.
WJD fotoserie Fatima Fotoreportage
nieuws - dinsdag, 1 augustus 2023
In opdracht van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie is foto­graaf Ramon Mangold mee naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon. Daarbij reist hij mee met het reisini­tia­tief van de bis­dom­men Breda, Roermond, Rotter­dam & Utrecht. In Fatima ont­moe­ten ze ook de pelgrims van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.
Op weg naar Portugal Fotoreportage
Blog 3 - WJD Lissabon
nieuws - zondag, 30 juli 2023
Op de vierde dag zijn we aan­be­land en brengen we een bezoek aan de bekende ka­the­draal van Burgos. De eerste Mis met Mon­seig­neur Hendriks waarin hij ons uitno­digt om zowel als Martha en Maria te zijn en bovenal als de verrezen Lazarus hun broer. Leven als echte vrien­den van Jezus, dienstaar, luis­te­ren en levend.


zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven Fotoreportage
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken Fotoreportage
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon Fotoreportage
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
woensdag, 21 juni 2023Bijna 1000 Nederlandse jongeren naar de WJD
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home Fotoreportage
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 Fotoreportage Video
zaterdag, 3 oktober 2020‘De onbekende wereld van Jakob’ Video
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 26 juni 2019Thema WJD 2022 bekendgemaakt Video
woensdag, 17 april 2019Wereldjongerendag Heemskerk Fotoreportage
zaterdag, 2 maart 2019WJD Vlog #2 Locals of Panama Video
zondag, 17 februari 2019WJD Vlog #1 Gastvrij Panama! Video
vrijdag, 1 februari 2019Vlog WJD@Home Ameland Video
vrijdag, 1 februari 2019Naprogamma wereldjongerendagen Fotoreportage
woensdag, 30 januari 2019Mexico - Onze Lieve Vrouw van Guadalupe Fotoreportage
maandag, 28 januari 2019Alles van de WJD Panama
maandag, 28 januari 2019Indrukwekkend weekend op Ameland Fotoreportage
maandag, 28 januari 2019De groepsreizen vallen uiteen Fotoreportage
maandag, 28 januari 2019Fotoserie WJD - Deel 2 Fotoreportage
zondag, 27 januari 2019Jongeren zijn niet de toekomst maar het heden Fotoreportage
zaterdag, 26 januari 2019Goede week vieren in Panama - WJD Fotoreportage
donderdag, 24 januari 2019WJD-feestje op Ameland
donderdag, 24 januari 2019Panama ontmoeten Fotoreportage
woensdag, 23 januari 2019Fotoseries WJD - Deel 1 Fotoreportage
woensdag, 23 januari 2019Wereldjongerendagen officieel geopend
woensdag, 23 januari 2019Jongeren ontmoeten de wereldkerk Fotoreportage
dinsdag, 22 januari 2019Zo blij als een kind: aangekomen in Panama-stad Fotoreportage
zondag, 20 januari 2019Grote dankbaarheid aan Soná Fotoreportage
zaterdag, 19 januari 2019Een wereld van verschil: WJD Panama Fotoreportage
donderdag, 17 januari 2019WJD: Wat een grote groep Fotoreportage
woensdag, 16 januari 2019WJD-gangers de bergen in Fotoreportage
dinsdag, 15 januari 2019Op reis naar Wereldjongerendagen Panama Fotoreportage
vrijdag, 11 januari 2019Jongeren vertrekken naar Panama
donderdag, 20 december 2018WJD Vloggers stellen zich voor
donderdag, 29 november 2018Voorbereidingsweekend WJD in Bruinisse Fotoreportage Video
woensdag, 31 oktober 2018WJD Vlogtraining en talentscout
donderdag, 6 september 2018Sponsoractie Wereldjongerendagen Panama
dinsdag, 4 september 2018Info-sessies Wereldjongerendagen Panama
donderdag, 5 juli 2018Thuisprogramma WJD op Ameland
vrijdag, 29 juni 2018Podcast Katholiekleven.nl over Panama Audio
woensdag, 6 juni 2018WJD 2019 - Discover your identity: streams Video
vrijdag, 22 december 2017Programma Nederlandse WJD-reis
woensdag, 7 september 2016De onbekende wereld van Jakob op NPO2
vrijdag, 19 augustus 2016De onbekende wereld van Jakob Video
woensdag, 3 augustus 2016Moe maar voldaan
woensdag, 3 augustus 2016Fotoserie en verslag slotviering Fotoreportage
dinsdag, 2 augustus 2016Wielrenners weer terug in Nederland Video
maandag, 1 augustus 2016Derde catechese, pelgrimage naar Campus Misericordiae en Climax WJD Fotoreportage
zondag, 31 juli 2016Wereldjongerendagen terugkijken op YouTube Video
zondag, 31 juli 2016Fotoserie voettocht en Vigilie Fotoreportage
zondag, 31 juli 2016Tot ziens in 2019 in Panama! Video
vrijdag, 29 juli 2016Fotoserie catechese door Mgr. Van den Hende Fotoreportage
vrijdag, 29 juli 2016Fotoserie catechese door Mgr. Mutsaerts Fotoreportage
vrijdag, 29 juli 2016WJD Groepsfoto alle Nederlanders
vrijdag, 29 juli 2016Jongeren verwelkomen Paus in Krakau Fotoreportage Video
vrijdag, 29 juli 2016Fotoserie eerste ontmoeting met de paus Fotoreportage
donderdag, 28 juli 2016Catechese voor alle Nederlandse jongeren Fotoreportage
donderdag, 28 juli 2016Optreden Jacobs Ladder op WJD Fotoreportage
woensdag, 27 juli 2016Fotoserie catechese Mgr. Hendriks en Eucharistieviering Fotoreportage
woensdag, 27 juli 2016De Wereldjongerendagen zijn begonnen! Fotoreportage
woensdag, 27 juli 2016Fotoserie Wereldjongerendagen Fotoreportage
dinsdag, 26 juli 2016De onbekende wereld van Jakob Video
dinsdag, 26 juli 2016Van Praag naar Krakau met bezoek aan Auschwitz Fotoreportage
maandag, 25 juli 2016Hoogmis in de St. Vitus Kathedraal van Praag Fotoreportage
maandag, 25 juli 2016WJD-wielrenners bezoeken Auschwitz Fotoreportage
zondag, 24 juli 2016Pannenkoeken voor daklozen en ‘Avond van barmhartigheid’ Fotoreportage
zaterdag, 23 juli 2016De onbekende wereld van Jakob Video
zaterdag, 23 juli 2016Workshops en de Tsjechische Cultuur Fotoreportage
vrijdag, 22 juli 2016WJD-wielrenners weer op koers Fotoreportage
vrijdag, 22 juli 2016Jonge pelgrims Verkennen Praag Fotoreportage
donderdag, 21 juli 2016Volg Jakob op de voet tijdens de WJD Video
donderdag, 21 juli 2016We zijn vertrokken! Fotoreportage
donderdag, 21 juli 2016Pech voor WJD-wielrenner
woensdag, 20 juli 2016WJD-reis Dare2Share nu ook op weg naar Krakau Fotoreportage
maandag, 18 juli 2016WJD-wielrenners doen dagje Dresden Fotoreportage
vrijdag, 15 juli 2016WJD-wielrenners aangekomen in Bad Lausick Fotoreportage Video
maandag, 11 juli 2016WJD-gangers op de fiets vertrokken! Video
donderdag, 7 juli 2016Brusselse WJD-gangers komen langs in Amsterdam
vrijdag, 24 juni 2016900 Nederlanders gaan paus zien
zaterdag, 7 mei 2016Laatste kans op vroegboekkorting
dinsdag, 26 april 2016Programma - WJD on AIR! Video
zaterdag, 2 april 2016Per luchtballon naar de WJD Krakau! Video
dinsdag, 15 maart 2016Paus Johannes Paulus II
donderdag, 26 november 2015Wijn en kaarsen
donderdag, 5 november 2015Boodschap paus Franciscus voor WJD 2016 in Krakau
dinsdag, 13 oktober 2015Promotie WJD in volle gang Video
maandag, 28 september 2015Op weg naar de WJD Krakau!
donderdag, 9 april 2015Onthulling lokatie voorprogramma van de WJD-reis Video
zondag, 5 april 2015Voorbereidingen WJD Krakau 2016 van start
maandag, 29 juli 2013Drie miljoen mensen bij slotmis Fotoreportage Video
zondag, 28 juli 2013Massale vigilie: een spiritueel en evangelisch feest Fotoreportage Video
zaterdag, 27 juli 2013Indrukwekkende Kruisweg Copacabana Fotoreportage Video
vrijdag, 26 juli 2013Annemarie Scheerboom krijgt knuffel van paus Video
donderdag, 25 juli 2013Mgr. Hendriks blogt vrolijk verder vanuit Rio
donderdag, 25 juli 2013Paus Franciscus straalt hoop uit
donderdag, 25 juli 2013Nederlandse studente spreekt paus toe namens Europa
woensdag, 24 juli 2013Paus in Nationaal Heiligdom van Aparecida Fotoreportage
woensdag, 24 juli 2013Fotoreportage Nederlanders in Rio Fotoreportage
dinsdag, 23 juli 2013Programma 28e Wereldjongerendagen
dinsdag, 23 juli 2013Paus Franciscus aangekomen in Rio
woensdag, 17 juli 2013Wereldjongerendagen op radio en tv
zaterdag, 13 juli 2013Nederlandse WJDers vertrokken Fotoreportage
woensdag, 3 juli 2013Nog tien dagen voor vertrek...
donderdag, 13 juni 2013Beleef de WJD in Nederland!
dinsdag, 9 april 2013Maar liefst 300 jongeren naar WJD Rio
vrijdag, 29 maart 2013Palmzondag in Volendam
donderdag, 5 april 2012Rejoice! op wereldjongerendag in Langedijk Fotoreportage
vrijdag, 7 oktober 2011Geslaagde WJD-reünie Fotoreportage
dinsdag, 20 september 2011Begeleiders bedankt tijdens feestelijke barbecue Fotoreportage
maandag, 5 september 2011Zeventig WJD’ers vieren thuiskomst in Langedijk Fotoreportage
donderdag, 25 augustus 2011WJD Terugkomviering
zondag, 21 augustus 2011‘Het vuur van Madrid gaat mee naar Nederland’
woensdag, 17 augustus 2011Nederlandse jongeren ontmoeten elkaar in Christus
woensdag, 17 augustus 2011Wereldjongerendagen Madrid nu echt van start
woensdag, 17 augustus 2011Aangevuld reisverslag WJD Fotoreportage
dinsdag, 16 augustus 2011YOUCAT - Nieuwe jongerencatechismus in pelgrimspakket WJD
woensdag, 10 augustus 2011Jongeren vertrokken naar WJD Madrid Fotoreportage
zaterdag, 6 augustus 2011160 Noord-Hollandse jongeren op weg naar WJD in Madrid
woensdag, 3 augustus 2011De Wereldjongerendagen Madrid staan voor de deur
donderdag, 30 juni 2011Steun de Wereldjongerendagen!
vrijdag, 24 juni 2011MeetMe@Heiloo Fotoreportage
dinsdag, 21 juni 2011Last minute reis naar WJD Madrid
donderdag, 2 juni 2011Verslag WJD-begeleidersweekend Fotoreportage
woensdag, 20 april 2011Terecht een WereldjongerenDAG! Fotoreportage
donderdag, 14 april 2011Backpacken en MeetMe@Madrid!
vrijdag, 8 april 201126e WereldjongerenDAG
woensdag, 30 maart 2011Meet Me @ Madrid promotievideo Video
maandag, 28 februari 2011Eerste 100 inschrijvingen WJD Madrid
donderdag, 24 februari 2011Nog maar vier dagen korting bij inschrijven WJD
woensdag, 16 februari 2011Foto’s en video van twee geslaagde WJD borrels Fotoreportage
dinsdag, 1 februari 201113 februari: Op weg naar de Wereldjongerendagen
dinsdag, 30 november 2010Help uw kleinkind naar de Wereldjongerendagen
woensdag, 8 september 2010Hulpbisschop schrijft zich als eerste in voor WJD Madrid
zaterdag, 21 augustus 2010WJD Madrid catecheseprogramma’s beschikbaar
donderdag, 8 juli 2010Bisdom Haarlem-Amsterdam lanceert website WJD
woensdag, 31 maart 2010(Foto)verslag WereldjongerenDAG in Almere
woensdag, 10 februari 201025e WereldjongerenDAG
woensdag, 4 maart 2009Kop van Noord-Holland trekt WereldjongerenDAGBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose